A 7. látomás mennyi. A második látomás: szarvak és kovácsok


a 7. látomás mennyi torna a látás fejlesztésére

Fölemeltem szemeimet és láttam: íme négy szarv. És szóltam az angyalhoz, ki velem beszélt: Mik ezek?

műtét utáni ajánlások a látás javítására a súlyosság befolyásolja-e a látást

Szólt hozzám: Ezek a szarvak, melyek szétszórták Jehúdát, Izraélt és Jeruzsálemet. Erre láttatott velem az Örökkévaló négy kovácsot.

milyen eljárások vannak a látás helyreállítására

Mondtam: Mit jönnek ezek tenni? És szólt, mondván: Ezek a szarvak, melyek szétszórták Jehúdát annyiban, hogy senki sem emelhette fel a fejét, jöttek tehát ezek, hogy elriasszák azokat, leütvén a szarvait ama nemzeteknek, melyek szarvat emeltek vala Jehúda országa ellen, hogy szétszórják. Látomás a mérő kötélről 5. Fölemeltem a szemeimet és láttam, s íme egy férfiú, a kezében mérő kötél. És mondtam: Hová mégy? Szólt hozzám: Kimérni Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a szélessége és mennyi a hossza.

DÁNIEL KÖNYVE

És íme, az angyal, kivel beszélt, elment, és egy másik angyal kiment elejébe. És a 7.

  • Szemész Dementjev
  • Jelenések Könyve kommentár
  • 15 százalékos látásom van

látomás mennyi hozzá: Fuss, beszélj amaz ifjúhoz, mondván: nyílt városként lesz majd lakva Jeruzsálem a benne lévő ember és barom sokasága miatt.

Én pedig leszek neki, úgymond az Örökkévaló, tüzes a 7. látomás mennyi gyanánt körös körül, és dicsőségül leszek benne.

Haj, haj, fussatok hát az észak országából, úgymond az Örökkévaló; mert az égnek négy széle szerint szórtalak el benneteket, úgymond az Örökkévaló. Haj, Ción, menekülj, lakója Bábel leányának.

a 7. látomás mennyi

Mert így szól az Örökkévaló, seregek ura: dicsőség után küldött engem azon nemzethez, melyek kifosztottak benneteket; gyenge vagy gyenge látás ki hozzátok nyúl, az saját szemefényéhez nyúl.

Mert íme, én kezemet emelem reájuk, hogy zsákmányul legyenek szolgáiknak; és megtudjátok, hogy az Örökkévaló, a seregek ura küldött engem.

látásélességi teszt táblázat

Ujjongj és örülj, Ción leánya, mert íme én megyek, hogy lakozzam közepetted, úgymond az Örökkévaló. Majd csatlakoznak számos nemzetek az Örökkévalóhoz ama napon és lesznek nekem népül és majd lakozom közepetted, és megtudod, hogy az Örökkévaló, a seregek ura küldött engem hozzád.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy azok idejéről.

És bírni fogja az Örökkévaló Jehúdát, mint osztályrészét, a szent földön, és újból kiválasztja Jeruzsálemet. Csitt, minden halandó, az Örökkévaló előtt!

  1. Leírás Neked milyen jól megy a gondolatolvasás?
  2. Mínusz myopia vagy hyperopia

Mert fölserkent az ő szent hajlékából.