A pokol hatása a látásra


Azt mondjuk, hogy nincs plakát: elsiratjuk a plakátot, ám közben helyettük tömegével itt vannak a gigantikus poszterek. Városban nem tudunk úgy száz métert haladni, hogy ne hatna ránk valami vizuálisnak nevezhető agresszió.

a pokol hatása a látásra gyógyítsa a rövidlátást

Ráadásul a nap felét televízió előtt ülve töltjük, s a másik felét számítógép előtt… Az információs társadalom vizualitás- és látványköz-pontú, látásközpontú, de ez a látvány-özön alpári, primitív, technicizált, piaci szemléletű, vagyis nemhogy javítaná látáskultúránkat, hanem rontja… A reklámok pszichológiája viselkedéskultúránkat is befolyásolja nem pozitív irányban. Ki vagyunk éhezve az értékes látványra, amelyet azonban a művészet sem tud mindig megadni számunkra, hiszen ott is előtérben van sok esetben a valóság-show-k szemlélete, a brutális, a nyers vagy éppen a techno-art vagy a public art olyan művészete, amely elidegenítő hatású.

S akkor szembesülünk Kő Ferenc képeivel, akinek munkái első látásra több hatással érintenek meg minket.

Az eltérés zavarja a hatékonyság szentségét

Azonnal hat ránk látványteremtő erejének szuggesztivitása, s szinte ezzel egy időben, szimultán módon festőtechnikájának finomsága, igényessége és érzékenysége.

Ez az együttes hatás azonnal erősíti élményünket, mert ilyen intenzitású benyomás ritkán ér bennünket.

a pokol hatása a látásra javítja a látást szemüveg nélkül

De: az együttesség szintetizált hatása ritkán jelentkezik. Kő Ferencnél mindez azért is különös, mert pik-túrája nem harsogó, nem expresszív, nem erőszakos, hanem épp érzékeny eszköz-rendszerű.

Hogyan ismerjük fel a leggyakoribb szembetegségeket?

Műve azért is hat, a pokol hatása a látásra látvány-elemeiben ismerős is és ismeretlen is. Az ismerős elemeket örömmel elemezgetjük, szemezgetjük, az ismeretlenek titkait viszont érdeklődéssel próbáljuk felfejteni.

És akkor lekapcsoljuk a mesterséges fény-forrásokat, vagy nappali fénynél behúzzuk a függönyöket, s a teljes sötétségben felkapcsolunk egy UV-fényforrást, s rátekintünk ugyanarra a Kő-festményre, amelyre az előbb, s döbbenetes újabb hatás ér minket.

Egyrészt a teljes sötétségben képet látunk, sajátos fluoreszkáló hatásút, másrészt egy egészen más képet látunk ugyanazon a hordozón, mint világosságban!

  • Ami segít a látásélesség javításában
  • Elemző látás

Mást, de olyat, ami összefügg a világosság mellett élvezhető mű témájával, gondolatiságával. S ez a a pokol hatása a látásra számára nagy lehetőségeket adott, melyekkel igen fantáziagazdagon él is!

Képeiben így találkozik a reális és az irreális Állatok világaa valószerű és a valóságfeletti Bábela mai és a múltbeli Boldog békeidők, Lóerők. A fiatal művész igazi elmélkedő festőnek tűnik, aki festői eszközeiben alkalmazza a hagyományos és a mai megoldásokat. Kereső-kutató alkat, aki igazi artisztikus megoldásokra képes. Többször volt kiállításainak címe: Titkaim.

TOP cikkek

Mindig jó cím volt. A titok valami olyan, amit alkotója tud, csak más elől rejti, de  a titok felfejthető! A titok más elől rejtett, elhallgatott tény. De festőnk titkai nem rejtélyek, nem rejtvények, nem enigmatikus jelek, nem talányok.

Bakos Dániel

Titkok világa tárul fel előttünk. Festői titkok is. Sötétségben is. Más, új értelmet kapnak a képek sötétben, ami rendkívül ritka a festészetben. Ez a festészet kettős értékű: hagyományokban gyökerezik, hagyománytisztelő, tradicionalista.

Amikor a munkahely maga a pokol

De ezzel együtt modern. A fiatal művész, aki ma is Kecskeméten él és dolgozik, Budapesttől nyolcvan kilométerre egy gyönyörű városban, egy hosszú tanulási, felkészülési folyamat eredményeként jutott el innovatív festői eredményeihez.

A kilencvenes évek első felében két kitűnő festőmesternél képezte magát, a német—osztrák nyelvterületen is ismert Gyémánt Lászlónál és Urbán Györgynél, akik magas színvonalú művészeti iskolát működtettek. Kő Ferenc ezt követően hamar tagja lett a hivatásos magyar képzőművészeket tömörítő Magyar Alkotóművészek országos Egyesületének.

a pokol hatása a látásra remekül működik a látás szempontjából

S lassan kidolgozta e kettős élvezetet lehetővé tévő festőtechnikáját. Kő Ferenc festészetével összefüggésben fontos fogalmakat járhatunk körül.

Melyek a leggyakoribb szembetegségek tünetei?

Elsőként a szürrealizmust. Van ebben a művészetben valami álomszerűség, amit csinál, de valós látványelemekből a látás rezeg. Mindez igen asszociatív, de irányítottan, nem automatizmusok által determináltan. S van ebben a festészetben egy sajátos hiperrealista attitűd, mely az alkotó alapos tárgyszerűségét manifesztálja. E művészi magatartás elénk tárja hihetetlenül alapos művészi felkészültségét.

Menny és pokol trilógia - Libri Magazin

Itt olyan perspektivikus megoldások alkalmazásáról van szó, melyek optikai trükkjeivel érzék-csaló hatásokat lehet elérni. Igazán a barokkban vált ismertté ez a festői megoldás, majd fontos szerephez jutott újra az a pokol hatása a látásra.

Ilyen hatásokat tud elérni  Kő Ferenc pl. Boldog békeidők vagy Menny és pokol című képein, de a Budapest-en is. Kő Ferenc egyénien alkalmazza a montázselvet, ami egy olyan kompozíciós el-járás, mely időben és térben egymástól távol lévő, de egymással asszociatív kapcsolatban a pokol hatása a látásra dolgokat helyez egymás mellé. A filmművészete vitte tökélyre ezt a kompozíciós megoldást. Kitűnő montázsokat készített fotó alkalmazással pl.

Mindez a művészet története során összefüggésbe került természetesen a kollázs készítéssel is.

katolikus-honlap/Valóban eltörölték a limbust?

Kő Ferenc montázskészsége egészen egyéni, váratlan, de mindig következetes. S e művészet kapcsán szóba kell hoznunk a lettrizmust, amely a XX. Lényege egyfajta spontán betűalkalmazás volt, amely mögött — az alkotók szerint — van értelem és mindez nem értelmetlenség.

Találó kép a hegymászás, nem ismeretlen tevékenység a szereplők számára sem, akiknek folyamatosan le kell győzniük a természetet utazásaik során: zord világ tárul elénk a könyvben, érdemes kabátot húzni az olvasáshoz.

A betűalkalmazás és a — sokszor — pszeudo- írás Kő Ferencnél a pokol hatása a látásra különös, historizáló esztétikai hatást kelt.

Az írások, a sorok, azok kalligráfiája, ortográfája — még ha nem is értjük azokat vagy nem tudjuk megfejteni — képeinek lényeges összetevői, üzenetvivői. A fiatal festő ezzel a széles stílusbeli és technikai alkalmazókészséggel képes nagy emberi drámák, kérdések festői megfogalmazására, s ugyanakkor képes visszaadni intim, bensőséges pillanatok, látványok atmoszféráját.

Az eltűnt költő című képében, amely épp Petőfi sorsának képi allegóriája és felmagasztosulása.

15 Minutes Eyesight Healing Binaural Beats Meditation Music - Relax Mind \u0026 Body - Good Vibes

Jelentős súlyú a Budapest című kép, mely alaphelyzetben egy historizáló panorámát ábrázol, s a sötétben érzékelhető változatban mutat fel jeles politikus személyiségeket, portrékon keresztül, így Kossuth Lajos, Széchenyi István, Ferencz József császár, Batthyány Lajos kivégzett miniszterelnök és Mátyás király ábrázolását. Egyéni szemlélet, izgalmas tárgyszerűség.

receptek a látáshoz melyek veszélyesek a látásra

Más megközelítésben megrendítőek szakrális tematikájú képei, pl. Az intim pillanatok legérzékletesebb példái finomaktjai, s erőteljes atmoszféra- teremtőek Virtuózok című képei, melyek jelentős zenei személyiségeken keresztül adnak több nézőpontú élményt.

Kő Ferenc festményei rendkívül igényes technikai kivitelezésűek. A kettős megtekintési lehetőségből adódóan is, szükségszerűen rétegeket kell egymásra vinnie.

a pokol hatása a látásra áfonya a szem látásához

Szépen, elmélyülten lazúrozza képeit. Jó Kő Ferenc titkaiban járni-kelni, nézelődni, elmélyülni. Mindez nemcsak egy-egy mű befogadása, hanem egy kaland.

Izgalmas vizuális, intellektuális kaland végigjárni a világos és az UV-fényben érzékelhető változatok összefüggéseit, harmóniáit, ütközéseit. Különlegesek és szinte teljesen egyediek az adódó és megjelenített fényjelenségek, melyekben a szak-maiságnak és az elmélyültségnek egyaránt nagy jelentősége van, s éppen  a kor bántó művészeti jelenségeivel szemben melyekről elöljáróban ejtettünk szót vagy azokkal összevetve érezzük ezek értékeit.

a pokol hatása a látásra asztigmatizmussal javul a látás

Ez a festészet üzen vizualitásával, titkaival, attraktivitásával, mesterségbeli felkészültségével, finom kolorisztikájával és költőiségével. Ebben a képi világban, melyet Kő Ferenc teremtett, hozott létre, a maga polarizáltságában bizony egy új szemléleti stílust  fedezünk fel, s valóban: egy új tartalom  is felsejlik… Szemünk és személyiségünk örömére, akár nappali fényben vagy  akár éjszakai UV-sugárzásban szemléljük képeit… Budapest,