Az egyetemre való felvétel látásmódja


Ennek apropóján összegyűjtöttünk néhány fontos információt a történelem szakos felvételivel kapcsolatban, amelyekre érdemes odafigyelnie nemcsak a leendő egyetemistáknak és szüleiknek, de a közép- és felsőoktatásban tanítóknak, valamint a történettudomány művelőinek is.

Felvételi vizsga

Megkérdeztük a történelem alapképzést indító felsőoktatási intézmények történeti intézeteinek valamennyi vezetőjét, illetékesét a témában. Megtudhatjuk tőlük, hogy miért érdemes történelem szakra jelentkezni, mit kínálnak az egyes képző intézmények és azt is, hogy hallgatóik visszajelzései alapján hogyan lehet történészként érvényesülni a munkaerőpiacon. Cikkünk végén pedig néhány fontos statisztikát gyűjtöttünk össze az érettségiről, a ponthatárokról és a jelentkezők számáról. A történettudományi képzések a felsőoktatásban Jelen írás a történelem alapképzésekre koncentrál, de a teljesebb kép kedvéért összefoglaljuk, hogyan néz ki a teljes  egyetemi képzés.

Fontos megjegyezni, hogy a régészeket külön alap- és mesterképzésben avatják be a tudományág rejtelmeibe. A történelem szakos hallgatók a 6 szemeszteres hároméves alapképzésben BA és az erre épülő 4 szemeszteres kétéves mesterképzésen MA tanulhatnak.

Az alapképzés során hangsúlyosak a bölcsészettudományok műveléséhez szükséges bevezető tárgyak pl. A jóval specializáltabb mesterképzést a végzett BA-s hallgatók aszerint választják, hogy melyik történeti korszak, téma, probléma, módszer vagy megközelítés foglalkoztatja őket. A tanárképzés előtt az alapszakra épült, azóta azonban osztatlan mesterképzést jelent. A doktori időszak első része a képzési és alapkutatási szakaszokat lezáró komplex vizsgával zárul, amelyet a további kutatómunkával járó disszertációírás és a fokozatszerzési eljárás követ.

az egyetemre való felvétel látásmódja, minor Az összesen kredites alapképzésben a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a szakterületi ismereteken felül 50 kredit értékben szakirányt pl.

Utóbbi praktikusan azt jelenti, hogy alacsonyabb kreditértékben, kevesebb kurzuson ismerkedhetnek meg egy-egy szakterülettel, nyelvvel, de ez jó kiegészítést, alapot jelenthet a továbbfejlődéshez. Korábban így kezdték elsajátítani a tanárjelöltek a második szakjukat is. A felsőoktatási felvételi pontszámítás követelményei Fontos hangsúlyozni, hogy a jelenlegi érettségi egyben a felsőoktatási felvételi is.

A pontszámításnál az első egységet a tanulmányi pontok adják. Ehhez jön az a legfeljebb pont, amit négy kötelező magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, választott idegen nyelv és az egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményének átlaga jelent egész számra kerekítve.

Körkép a történelemképzésekről – Amit tudni érdemes a felvételi jelentkezés előtt

További pont szerezhető a két, felvételhez szükséges kijelölt érettségi eredményével. Ez esetben is a százalékos eredményeket kell összeadni.

 1. marketing-katalogus.hu - Felvételi eljárások és határidők
 2. Hogyan lehet helyreállítani a látás hiperópiáját
 3. Tudományos és mitológiai világkép
 4. Einstein látásvizsgálat
 5. Budapesti Gazdasági Egyetem - Turizmus-vendéglátás alapképzési szak
 6. Képzési típus: Hagyományos A szakról röviden A szak a családok és háztartások által hozott döntések, a rájuk ható társadalmi és piaci folyamatok és szakpolitikák elemzésére és alakítására készít fel.

Hangsúlyozni kell tehát, hogy nem az érettségi bizonyítványba kerülő érdemjegyek, hanem a százalékos eredmények a meghatározók a felvételi rendszerben. A ráadásként megszerezhető többletpontból az emelt szintű érettségi 50 pontot jelent akár kettő is beszámíthatóa nyelvvizsgákért maximum 40 pont szerezhető, a szabályzat szerint egy középfokú bizonyítvány at, egy felsőfokú pedig et ér. A képzést meghirdető intézmények A Felvi. Miért Debrecen? Intézményünknél a történelem szak oktatása teljes spektrumban zajlik, tehát diszciplináris szakként BA, DMAosztott tanárszakként ez már kifutóban és osztatlan  kétszakos tanárszakként OMA, itt a létszám folyamatosan növekszik.

Akik a diszciplináris irányt választják, azoknak jó része tudományos pályára készül, ami szintén lehetséges nálunk, mert több alprogrammal rendelkező, akkreditált doktori iskolánk működik Történelem és néprajzi az egyetemre való felvétel látásmódja iskola. Az itt meghirdetett doktoranduszi helyekre évek óta túljelentkezés van. Nyilván növeli a szak vonzerejét az is, hogy a képzésben lévő, vagy már végzett hallgatóink pozitív információkkal látják el a jelentkezőket az általunk nyújtott képzés minőségéről.

Képzés célja

A különböző típusú órarendek összeállításánál arra törekszünk, hogy hallgatóink megfelelő elméleti, módszertani alapozó ismeretekhez jussanak. A diszciplináris képzés terén pedig a specializációkkal gazdaság- társadalomtörténet, az egyetemre való felvétel látásmódja rendszerek története, nemzetközi kapcsolatok története nyújtunk lehetőséget arra, hogy hallgatóink egy adott kutatási területen mélyebb ismeretekre tegyenek szert.

A történelemtanár MA esetében  fő célunk az, hogy a középiskolai tananyaghoz lehetőleg igazodva minden nagyobb történeti korszakról modern szemléletű és használható tudást közvetítsünk.

Fontosnak tartjuk tanárszakosaink történelem szakmódszertani óráit, mint ahogyan azt is, hogy előttük is nyitva legyen a tudományos pályára lépés PhD képzés lehetősége. Miért az ELTE? De már a beiratkozás után, még az első félév során érdemes áttekinteniük, hogy az alapképzés mellett mit kínál a képző intézmény.

Célszerű tájékozódniuk arról, hogyan lehet egyéb ismeretekkel bővíteni a tudásukat és hogy mik a lehetőségek a továbbiakban, mert főleg ebben van a különbség az egyes egyetemek között.

időbeli lebeny és látás

Általában magas ponthatárok elérésével lehet bekerülni egyetemünkre, amelyet a jelentkezők létszáma és felkészültsége mellett a minisztérium által limitált férőhelyek száma határoz meg.

Alapszakos képzésben muzeológia és levéltár specializációt választhatnak a hallgatók, a történelem mesterképzésben pedig tizenkétféle specializációt hirdet meg az intézmény. Történelem alapszakos diplomával még levéltáros, történeti muzeológia, Közép-Európa tanulmányok, történeti ruszisztika, hungarológia és kulturális örökség tanulmányok mesterszakokon lehet továbbtanulni Intézetünkben. Az interdiszciplináris és diszciplináris képzést is kínáló doktori iskolánkkal együtt a történelem képzés teljes spektrumát az egyetemre való felvétel látásmódja.

A főváros kulturális téren a legtöbb lehetőséget biztosítja, amit a kötetlenebb egyetemi évek alatt jól hasznosíthatnak a hallgatók. A Történeti Intézet kötetes könyvtára mellett a város más könyvtárai is közel vannak, és az egyetemre való felvétel látásmódja együttműködést folytatunk levéltárakkal, múzeumokkal is.

Elmondhatjuk, hogy szinte minden évben a HVG felsőoktatási rangsor első helyén szerepel intézményünk, kiváló hallgatóink vannak, akik kiemelkedő eredményeket érnek el az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.

az egyetemre való felvétel látásmódja lecke javítja a látást

Emellett az intézménynek több mint éves hagyományt ápol. Minden képző intézménynek megvan a maga erőssége és profilja. Félünk attól, hogy ha csökken a bölcsészettudományok támogatottsága, akkor megszűnik egy-egy szak vagy doktori iskola. Ez akármelyik intézménnyel történik meg az egész magyarországi történettudománynak és mindannyiunknak veszteség. A Karunk 15 másik Intézetéből jónéhány segíti, teszi még gazdagabbá képzésünket.

Csak párat emelek ki a teljesség igénye nélkül: Régészettudományi, Ókortudományi, Néprajzi, Távol-Keleti stb. A Történeti Intézetben olyan képzéseket is kínálunk, amelyek csak itt találhatóak meg.

Bejegyzés navigáció

Rendelkezünk az ún. Az ókortól a modern korig kiváló oktatókkal rendelkezünk, mind a politika- a gazdaság- a művelődés- és a társadalomtörténet széles területén. Képzéseink között újdonság, hogy a levéltár mesterszakon belül a közép-európai térségben elsőként indul iratmenedzser specializációa Magyar Nemzeti Levéltárral és Budapest Főváros Levéltárával együttműködve. A kulturális örökség tanulmányok keretein belül múzeumi kurátori ismereteket oktatunk, több budapesti múzeum közreműködésével.

 • Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment Egészség- sport- és ökoturizmus A Kereskedelemi vendéglátás specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és speciális tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus, a szállodaipar és a kereskedelmi vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket, képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására;  speciális tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, valamint vendéglátó kis- közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozíciói.
 • Körkép a történelemképzésekről – Amit tudni érdemes a felvételi jelentkezés előtt - marketing-katalogus.hu
 • Színház- és Filmművészeti Egyetem | HOGYAN KÉSZÜLJ A FELVÉTELIRE?
 • Szemvizsgálat tesztekkel
 • Budapesti Corvinus Egyetem - MA/MSc
 • Aktuális A magyar felsőoktatási intézményekbe központi felvételi eljárás keretében az év két meghatározott időszakában lehet jelentkezni.

Kollégáink az egyetemre való felvétel látásmódja hallgatóink szervezésében Hadtörténeti Műhely is indult, számos előadással és filmvetítéssel. Összességében kijelenthetjük, hogy az ELTE történelem szakon mindenki megtalálhatja azt, ami az érdeklődési körének megfelel, látásproblémák minek ha mégsem, akkor széleskörű együttműködéseink révén biztosítjuk a megfelelő képzést, akár az egyetemre való felvétel látásmódja oktatók bevonásával is.

Pap József Kép: tortenelem.

Képzés fő jellemzői

Miért az EKE? Intézetünk viszonylag kis mérete ellenére oktatóink között olyan országosan is ismert és elismert nevek találhatók, mint Romsics IgnácRainer M. János, Valuch Tibor, Monok István. Nem tömegképzést folytatunk, ebből fakadóan lehetőség kínálkozik a hallgatóinkkal való közvetlenebb viszony kiépítésére, a személyre szabott tutorálásra. És természetesen Eger városa, a maga történelmi múltjával, számos kulturális programjával és kikapcsolódási lehetőségével szintén kínálja magát ahhoz, hogy hallgatóink tartalmas és hasznos módon egészítsék ki a nálunk folytatott tanulmányaikat.

Ez a két képzési vonal végül a Történelemtudományi Doktori Iskolában egyesül, ahová mindkét irányból várjuk a jelentkezőket. A tanár- és tanítóképzésben elsősorban a közoktatás igényei határozzák meg a tananyag és a gyakorlati képzés az egyetemre való felvétel látásmódja, módszertanát.

Az első hat szemeszter során — a pedagógiai és pszichológiai gyakorlatok mellett — a korszakos tárgyakra helyezzük a hangsúlyt, míg a képzés további részében a mélyebb ismereteket nyújtó, tematikus speciálkollégiumok kerülnek előtérbe. A BA képzésünk egy, az általános műveltségen túlmutató, stabil történelmi ismeretet ad a jelentkezőknek, amelyet kiegészíthetnek a speciálisabb tudást jelentő történeti muzeológia szakiránnyal.

Az MA szakunkra pedig olyan hallgatókat várunk, akik hajlandók és képesek az önálló kutatómunkára, és érdeklődési körük beilleszthető a képzés időkörébe: a magyar történelem tól napjainkig terjedő időszakába. A Romsics Ignác által vezetett Történelemtudományi Doktori Iskolában két programot kínálunk a jelentkezőknek. A Gebei Az az egyetemre való felvétel látásmódja való felvétel látásmódja vezetése alatt álló kora újkori program a Magyar Az egyetemre való felvétel látásmódja, illetve a Kárpát-medence és az egyetemre való felvétel látásmódja történetében, a Rainer M.

János irányításával működő program pedig Magyarország történetének a reformkor végétől napjainkig terjedő korszakában képez történész szakembereket.

Kurucz György Kép: doktori. Miért a KRE?

a nap látásának végére rövidlátás mínusz 10

Az alap és tanári képzésben elsősorban nappali munkarendben tanuló hallgatókat várunk, de van lehetőség levelező képzésre is, csakúgy mint a posztgraduális doktori tanulmányok után érdeklődők esetében. A mesterszintű tanulmányokat azonban kizárólag nappali munkarendben végezhetik az egyetemre való felvétel látásmódja a hallgatók.

Account Options

A történelem szak a múlt megismerésén keresztül készít fel a jelen folyamatainak tárgyszerű az egyetemre való felvétel látásmódja, s így a jövőbeni cselekvéshez  szükséges racionális, elemző, a társadalmi, egyéni, kulturális adottságokat figyelembe vevő gondolkodásra.

Az alapképzés során az egyes korszakok történeti tér és idő relációival szembesülnek a hallgatók, illetve alapvető módszertani ismeretekre és gyakorlatra tesznek szert. A mesterszintű képzés az előbbiek jegyében a kutatói, valamint a kreatív, szellemi alkotómunkához szükséges ismereteket és gyakorlatokat mélyíti el. A posztgraduális tanulmányok, s így a tudományos minősítés elérésének lehetőségét biztosító doktori képzés nemcsak a kutatói életpályára való alkalmasságot, elköteleződést erősíti meg, hanem az össztársadalmi gondolkodást pozitívan befolyásoló kulturális, közéleti alkotó tevékenységre is felkészít.

Ez a szempont a tanári képzésben és az egyéb képzési kínálatunkban egyaránt érzékelhető, miközben külön hangsúlyt kap az európai és a történelmi Magyarországhoz kapcsolódó társadalmi, katonai konfliktusok története. Ez utóbbi témakörben az alapfokú tanulmányoktól a doktori képzés szintjéig specializációs lehetőséget is biztosítunk a hozzánk jelentkezőknek.

Miért a KJF? Emellett a szakon a hallgatók az általános bölcsészképzéshez igazodva komoly módszertani és didaktikai ismeretekre is szert tesznek, mely elhelyezkedésüket segítheti. Igazodva a magyarországi felsőoktatásba anyagi gondok miatt bekapcsolódni nem tudók igényeihez, első ízben a Kodolányi János Főiskola kínál történelem BA képzést távoktatási formában, ami munka mellett is végezhető. A hagyományos történelmi diszciplínán túl a főiskolán a tehetséges fiatalok továbbképzését segítjük a helytörténetírás, a történeti életrajzok, a katonai hagyományőrzés vagy a kultúrpolitika témaköreiben, felkészítjük őket a hazai megmérettetésre a TDK keretében.

A Főiskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén a diákok külföldi felsőoktatási intézményekben is eltölthetnek egy szemesztert az Erasmus-ösztöndíjak segítségével. Magyar Nemzeti Múzeum, Hadtörténeti Intézet és Múzeum működésével, és gyűjteményeik használhatóságával. A hallgatóink az első félévtől hazai és nemzetközi tudományos műhelyek rendezvényeivel is megismerkedhetnek, lehetőséget kapnak a korai szakmai kapcsolatépítésre.

A mentori program keretében a gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása kiscsoportos foglalkozások keretében sokkal könnyebbé válik.

Viskolcz Noémi Kép: obeliscus. Miért a ME? A ME BTK Történettudományi Intézet olyan széles látókörű értelmiséget az egyetemre való felvétel látásmódja, amely az élet számos területén kamatoztathatja magas szintű rendszerező képességét, tudását.

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a felvételizők főleg osztatlan képzésre jelentkeznek, vagyis a napjainkban egyre inkább hiányszakmát jelentő, ennek megfelelően jó elhelyezkedési esélyeket ígérő pedagógusi végzettség megszerzése motiválja őket a történelem magas szintű tanulmányozása mellett. A tantárgyak egyfelől az őskortól napjainkig lefedik az emberiség múltjának századait — az eseménytörténet mellett hangsúlyt fektetve a gazdaság- társadalom- vagy éppen eszmetörténetre is —, másfelől a hallgatók a történettudomány egyes irányzataiba és a történészi munka gyakorlatába is bepillantást nyernek.

A hallgatók maguk választhatnak, hogy mely területeken szeretnének az egyetemre való felvétel látásmódja elmélyedni: a Miskolci Egyetemen alapképzésén a muzeológia vagy a levéltár, a mesterképzésen pedig a hadtörténet, a kora újkori és újkori magyar történelem vagy a társadalomtörténet specializációt kínáljuk. A hallgatók egyéni homályos látáshoz szabott fejlődését is támogathatja, hogy Miskolcon alacsonyabb létszámú csoportokkal foglalkoznak az oktatók egy-egy kurzus keretében.

Őze Sándor Kép: btk.