Egy farkas látványáról. A farkas és a bárány


A farkas és a bárány

A farkas Alighanem kevés olyan állat él a Földön, amelyet annyi - gyakran egymásnak teljesen ellentmondó - tévhit, babona, legenda vesz körül, mint a farkast. Sorsa, egy farkas látványáról szinte az első pillanattól kezdve végletesen ellentmondásos volt: rettegtek tőle, tisztelték, irtották Egy farkas látványáról ősember rajzai között ritkán jelent meg a farkas, de a régészek - különös módon főleg a gyermeksírokban - mégis gyakran találtak farkascsontokat vagy farkasfogakból fűzött láncokat őseink temetkezési helyein.

Nyilvánvaló, hogy ezek egy farkas látványáról szolgáltak a gonosz ellen. Vagyis az ősember feltehetőleg bízott a farkas védelmében.

Az ősi Egyiptomban élt egy szekta, amely a farkasokat imádta. Központjuk Lükapolisz volt. Ezek a régi egyiptomiak utánozták az általuk olyannyira tisztelt farkasok egy farkas látványáról szokásait, így például rituális körülmények között juhokat fogyasztottak. A görögök Apollónt tisztelték farkasistenként, és a különböző indián népek totemállatai között is gyakran szerepelt ez a szürke bundás ragadozó.

Dzsingisz kánról a mongolok Látássebészeti fórum Könyvében azt olvashatjuk, hogy ősapja farkas volt, amely az égből ereszkedett alá. A germán mondavilágban is megjelent a farkas mint Siegfried nagyapja. Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban közéleti személyiségeknek, dinasztiáknak ma is farkasnevük van.

Szinte a kezdet kezdetétől fogva a vallásos tiszteletbe félelem, mi több gyűlölködés is vegyül. A baj talán az volt, hogy a farkas és az ember azonos területen vadászott, és a gyilkos fegyverek elől a farkasnak kellett meghátrálnia.

Az éhség kihajtotta hát az emberlakta vidékekre, ahol mindent megtámadott, amit megehetett. A híre így egyre rosszabb lett. Fantasztikus történetek szálltak szájról szájra a farkasbőrbe öltözött ördögökről, amelyeknek útját véres ember- és állattetemek szegélyezték. A világi és egyházi hatóságok kihasználták a nép rettegését, és a sok rémtörténetből kialakították a Fenevad alakját, amelyet Isten azért küldött a világra, hogy az embereket vétkeikért megbüntesse.

A középkorban terjedt el az ember farkassá válásának lükanthropia szörnyű babonája. Kapzsisággal, kegyetlenkedéssel, kannibalizmussal, kéjelgéssel vádolták azokat a szerencsétleneket, akikről azt hitték, hogy "emberi alakban éjjel kószáló farkasemberek" Százával állítottak bíróság elé "farkasembereket", akiket kegyetlenül megkínoztak, majd élve elégettek vagy kerékbe törtek.

Henrik alatt pedig már valóságos hadjáratok folytak a farkasok ellen.

Kutyatár | Digitális Tankönyvtár

Helyesebben: farkasvadászat ürügyén kiraboltak falvakat, feldúltak majorságokat, a parasztok ezreit tették földönfutóvá. A parasztok persze mindezekért a farkasokat okolták, s még jobban meggyűlölték a rettegett vadállatokat.

A világszerte dúló módszeres irtó hadjárat eredményeként csak Franciaországban negyven év alatt mintegy 10 ezer farkast öltek meg, Kazahsztánban pedig ezret. Angliában felgyújtották az erdőket, hogy kifüstöljék a farkasokat.

Sikerült: az utolsó példányt a Hasonló volt a helyzet szinte egész Európában. Ma már csak a Szovjetunió, Alaszka és Kanada ember nem lakta vidékein élnek háborítatlan hordák, amelyeket a természetvédő szervezetek igyekeznek megvédeni a teljes kipusztulástól.

Kanadában például megalakult az Ontario Farkas Liga, amelynek célja az ostoba hiedelmek és babonák eloszlatása és a farkas visszahelyezése eredeti helyére. De hát hol is van a helye ennek a ragadozónak? Mondják: tud mosolyogni és büszkeséget kifejezni, vicsorításra görbítve száját, kivillantva fogait. Egyik-másik állat sanda tekintetűnek tűnik, soknak sárga a szeme, amely vad kifejezést kölcsönöz az ilyen példánynak.

Hosszú végtagjai, izmos nyaka, valamint a kutyáénál egy farkas látványáról lapockája alkalmassá teszi a gyors és kitartó futásra. Átlagsebessége óránként 40 km, de nem a sebesség, hanem elsősorban a kitartás teszi nagyszerű vadásszá.

Hasznos információk

Bámulatos az állóképessége. Előfordulhat, hogy megöl egy alvás közben meglepett őzet, de erre rendszerint inkább egy-egy hosszú üldözés végén kerül sor. A zsákmányüldözés gyakran km-en keresztül is tarthat. A farkas nem "feladós" természetű. Young és Goldmann említik The Wolves of North America című könyvükben, hogy egy farkast egymást váltva üldözött egy csapat ember, akik még éjszaka is követték az állatot.

S annak ellenére, hogy puskalövéssel megsebesítették, 14 napig tartotta magát, míg végül is leteríthették. A farkas hihetetlenül erős, és ha az ember mellett nevelkedik egy farkas látványáról, ezt az erőt jó értelemben használja.

Ha például teherhúzásra tanítják be, hat főből álló csoport - részben vagy teljesen farkasokból - akkora terhet képes elhúzni, mint két ló. Megtörtént, hogy egy-egy csapdában elfogott farkas a csapdához kötött kg-os farönkkel együtt kilométereken át cipelte a "koloncot" maga után.

Az egyik csapdát a rönkkel 90 km-rel arrébb találták meg, s a farkas még élt a csapdában! Ha az állatok "intelligenciáját" úgy értelmezzük, hogy mennyire képes környezetével megbirkózni, egy farkas látványáról a farkasról valóban elmondhatjuk, hogy intelligens, mivel mindenféle helyzethez könnyedén alkalmazkodik. A farkasokat alaposabban tanulmányozó zoológusok a szürke ragadozót "az erdő legintelligensebb állatának" tartják, amely "éles eszét arra használja fel, hogy az embert kikerülje".

El tud rejtőzni a nagy fűben, vagy akár egy kis cserje, illetőleg egy kidőlt fa mögé. Egyesek szerint "a rohanó farkas látványa csupán optikai csalódás; képes elrejtőzni pár gally mögé, vagy valamilyen rejtélyes módon a földbe olvadni". A farkas az álcázás nagymestere! A FALKA TÖRVÉNYE A farkasok megszelídíthetőségének, háziasításának és végső soron leszármazottaik, a kutyák ragaszkodásának, hűségének elsődleges oka és magyarázata - mint majd később még részletesebben kifejtjük - az, hogy ezek az állatok rendkívül társas hajlamú lények.

Valamennyi kutyaféle közül a farkasban a legerősebb a falkaszeretet, a "közösségi szellem". Egy farkas látványáról falkán belül a farkas az év nagy részében társas életet, az esztendő kisebb részében családi életet él.

A farkas gyermekei 1. évad - ilyennek láttuk az részt - Hír - Puliwood

Ez természetesen azzal jár, hogy ösztönös viselkedésmintái a családi és falkaélethez egyaránt alkalmazkodnak. Valamennyi kutyaféle közül a farkasban a legerősebb a falkaszellem, a közösségi ösztön A kutatók szerint a farkasfalka tulajdonképpen együtt élő család vagy családcsoport.

egy farkas látványáról 4 a myopia vagy a hyperopia

A falkát általában öt-hat kifejlett állat is létrehozhatja, de számoltak már 32 farkasból álló falkát is. Télen, ínséges időkben, vagy éppenséggel bőséges zsákmányszerzést kínáló tájakon a falkák nagyobb hordává tömörülnek. Ám a hordán belül a falkák ilyenkor is megtartják önállóságukat, s csak laza kapcsolatban vannak egymással.

A farkas gyermekei 1. évad - ilyennek láttuk az 1-3. részt

A falka társas életét szigorú rend: hierarchia szabályozza. Tevékenységét egyetlen uralkodó hím, a egy farkas látványáról határozza meg.

A vezéri "státus" több kiváltsággal jár. Schenkel a bázeli állatkert farkasait tanulmányozva például megfigyelte, hogy a farokemelés mozdulata és az olyan ismerkedési póz, amelyben a szuka odatartja farát a szaglászó hímnek, kizárólag a falkavezérnek és nősténynek - neki is csak egy farkas látványáról vezérrel szemben - "előjoga". Ha jelenlétükben egy alacsonyabb rendű nőstény hagyja magát megszagolni, a "vezérné" azonnal megbünteti, a vezér pedig minden hímet megdorgál, ha az megszagol egy nőstényt.

A falkában a vezért kivéve minden farkasnak csapott farokkal kell közlekednie, a hímeknek azért, mert alávetett állatok, a nőstényeknek pedig azért, hogy elrejtsék ivarszervüket.

Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezek a megfigyelések kizárólag állatkertben - tehát elég szűkös területen - tartott farkasokra érvényesek. A farkas kitartó vadász.

Állóképessége egyenesen bámulatos, a kiszemelt prédát gyakran kilométeren át üldözi A falka vezetője tehát a falka összes többi tagja fölött uralkodik, párja pedig az összes többi nőstény fölött, sőt néha az alantas hímek fölött is áll. Rajtuk kívül még néhány fejlett, erős hím és nőtény található a ranglétra egy farkas látványáról fokain, egy farkas látványáról közöttük is van kisebb vagy nagyobb rangkülönbség.

A "köznép" a gyengébb - a hatalmi rangsor alacsonyabb helyein álló - hímekből, valamint mindkét nembeli kölykökből, süldőkből áll. A természetben persze e rangsort nehéz megfigyelni, már csak azért is, mert az ereje teljében levő falkavezér hatalma annyira vitathatatlan, hogy a többieknek eszébe sem jut ezt csorbítani.

Ezért egy farkas látványáról kutató szerint a falkában nincs is hatalmi rangsor, s a hímek nem küzdenek meg egymással a vezérségért. Miért is volna szükség erre - érvelnek - amikor a falka tulajdonképpen egy összetartó nagy család.

A verekedés azért törhet ki, mert valamelyik hím megkísérel behatolni a másik család területére Hogy melyik álláspont a helyes, azt további megfigyelésekkel kell eldönteni.

A "farkasnyelv" tizenegy alaphangból áll, ezek jelentését sikerült megfejteni.

hyperopia gyermekek kezelési módszereiben

Az egyik: rövid, szaggatott staccatoszerű ugatás. A másik: ugyancsak rövid, mély torokhang, lidérces zeneiséggel, amelynek szemmel láthatóan az a célja, hogy összehívja a falkát, mégpedig olyan nagyobb vad vadászatára, amellyel egyetlen farkas egy farkas látványáról boldogulna. A következő a nyomugatás.

Ez nem folyamatos, nem elnyújtott hang, hanem rövid, mély ugatássorozat, amely után csönd következik, majd ismét egy újabb sorozat. A zsákmány legyőzésének egy farkas látványáról hangja dühödt morgásra hasonlít, amelyet eltompít az, hogy a zsákmányoló farkas belemélyeszti fogait az áldozat bőrébe.

Amikor pedig már lakmározik, csukott szája miatt a hang az orrlyukain jön ki, és zümmögésfélének hallatszik. A hatodik hangjelzés az odú környékén használt aggályoskodó, panaszos szűkölés.

A hetedik a nőstény figyelmeztető nyüszítése, amelyre a kölykök tüstént szétszélednek. Az anya ezenkívül ugatással is figyelmezteti néha kölykeit, ha valami káros vagy gyanús dologtól akarja őket távol tartani. A farkasok közötti kommunikáció - némi túlzással azt is mondhatnánk: beszélgetés - részben mimikával A nyolcadik ugyancsak a nőstény jelzése - a párjához. A kilencedik hang ismét egyfajta nyüszítés: a fájdalom egy farkas látványáról. Ezt fiatal kölykök hallatják, ha harc, játékos küzdelem közben megsérülnek.

A tizedik az a hívó hang, amely nem vadászatkor használatos, hanem feltehetően kizárólag a nőstények jelzése.

a látásvesztés diagnózisa

A legjellemzőbb és legjellegzetesebb hangjelzés a tizenegyedik: a vonítás, amelyről mindenkinek a farkasüvöltés jut eszébe. Ezt az elnyújtott, siránkozó hangot sokan az emberi fül számára legkellemetlenebb zajnak vélik. Érdemes elgondolkozni azon, vajon nem a farkasmesék eredményeként-e?

Mulan - Kritika

Mindenesetre a farkasfalka vonítását félelmetesnek tartják. Egyesek szerint, aki farkasfalkát hall üvölteni és nem rázza egy farkas látványáról a hideg, annak vasból vannak az idegei.

Mások azt tartják, a farkasok félelmetes vonításukkal azt akarják elérni, hogy áldozatukat megfélemlítsék, megtörjék életerejét, ellenállását.

A természetes körülmények között élő farkasok életmódját, szokásait tanulmányozó tudósok szerint viszont a vonításban van valami furcsa, különös zeneiség. Azt állítják: teliholdnál, vagy ha fúj a szél, úgy tűnik, mintha a farkasok semmit sem szeretnének jobban, mint kiállni valami kiugró helyre és vonítani.

Ebbe a vonításba azután minden hallótávolságon belül levő egy farkas látványáról bekapcsolódik. Erről a különös koncertről Pierre Berton A titokzatos Észak című könyvében így ír: "Ha van Északnak valamilyen sajátos melódiája, akkor ez a farkasok vonítása, amely mintha ennek a végtelen földrésznek a magányosságát és sejtelmes csodáit egy farkas látványáról.

Ez volt napjuk csúcspontja, de nem vitás, hogy az enyémnek is. Az első időkben a három farkas énekétől ősidőktől berögződő félelemben égnek állt minden hajam szála, és nem állíthatnám, hogy istenigazából gyönyörködtem kardalukban.

A mi kutyánk kölyke - Farkasok Magyarországon

De bizonyos idő elmúltával nemcsak gyönyörűségem telt benne, hanem sóvárogva vártam Vajon nagy általánosságban nem ugyanez-e a mai modern kutya nyelve is? Ilyenkor a falka minden tagja szigorúan összedolgozik, s veszély esetén önfeláldozóan védi társait. Rendszerint éjjel vadásznak, méghozzá inkább csak a hímek. A vadászatot rendkívül érdekes szertartás előzi meg.