Emberi látomás alkonyatkor. Dániel könyve - 14. Kerestem az értelmét


Minerva baglyának éteri pillantása mint michaeli művészet Planéta és szeráf III. A mondás a görög főisten, Zeusz harmadik lányának, az atyja fejéből előpattant Pallasz Athénének a római megfelelőjére, Minervára, a bölcsesség, a tudomány, a művészetek és mesterségek a techné istennőjére, illetve az ő szent madarára vonatkozik, és arra utal, hogy ez az éjszakai emberi látomás alkonyatkor a sötétben, mintegy a sötéten keresztül lát, hogy a bagoly emberi látomás alkonyatkor s az általa megtestesített princípiumok: a mesterségek és művészetek, a tudomány és a bölcsesség - emberi látomás alkonyatkor éj leple alatt, a sötétségben képesek igazán kibontakozni és szárnyra kelni.

Hírlevél feliratkozás

Minerva baglya szürkületkor kezdi meg röptét. Pirkadatkor és alkonyatkor tehát a sötétből, mintegy a sötétségen keresztül látjuk a Nap fényét, ami ilyenkor vörösnek látszik. A Földön még sötét van, de az égbolt egy részét már, illetve még megvilágítja a Nap.

a látás 0 jó

Pirkadatkor és alkonyatkor tehát egyaránt a sötétségen keresztül látjuk a fényt. Márpedig a sötéten keresztül érzékelt fény - amelynek hajnalban és alkonyatkor lehetünk tanúi - vörösnek látszik.

Elérhetőség

A fény, ha a sötéten át nézzük, vörös színt ölt. A sárga tehát a vörösnek csupán egy árnyalata. Emberi látomás alkonyatkor a vöröshöz hasonlóan a sárga is a sötéten át nézett fény, a sötétségen keresztül érzékelt napfény színe.

Minerva baglya ugyanakkor nemcsak Varga Patrícia Minerva festményeinek színével, hanem azok nézőpontjával, perspektívájával is összefüggésben áll. De Minerva baglyának képénél maradva akár madártávlatot is mondhatnánk.

Rongálják az emberi maradványokat

Madárlátta föld vagy Madárlátta hegyorom - ahogy néhány kép címében is szerepel. Ám itt nem pusztán madárperspektíváról van szó. Minerva baglya ugyanis nem közönséges madár, hanem a lélek madara. Nem véletlenül ismeri a néphit a baglyot lélekvivő madárként.

Képeinek perspektívája, Minerva madártávlata tehát - a szárnyaló lélek nézőpontja, a földről felemelkedő vagy éppen a földre alászálló lélek perspektívája. Amint ez a szárnyaló lélek, éteri pillantásával a Minerva festményeinek többségén látható planétára alátekint. A planéta szót amely a Planéta és szeráf sorozat címében is szerepel itt külön hangsúlyozni szeretném.

Dsida Jenő élete és költészete A költő

S e látomásokban - melyekben nem is a fizikai vagy emberi látomás alkonyatkor világ, hanem az éteri világ jelenik meg, mintegy éteri tablóképeken - legtöbbször ugyanazok a motívumok szerepelnek: a planétaívek és domboldalak, a gabonakörök és búzamezők, a Stonehenge-szerű szakrális építmények, a kelta menhireket és dolmeneket idéző oszlopok, a jegenyesorok, az égen látható kettős napok, az asztráltestszerű lélekalakok.

A lélektan az obszesszió kifejezést használja ezeknek az állandóan visszatérő témáknak, emberi látomás alkonyatkor újra és újra, kényszeresen, mondhatni monomániásan ismételt képzeteknek az elnevezésére.

Ám Minerva képeinek ezek az archaikus és kultikus elemei, Varga Patrícia planétái éppúgy obszessziók, mint mondjuk Szikora Tamás dobozai vagy Váli Dezső műtermei. Hiszen ahogy feltehetjük a kérdést, hogy Szikora miért fest állandóan dobozt, Váli pedig mindig műtermet, ugyanúgy felmerülhet a kérdés, hogy miért fest Minerva mindig planétát vagy planétarészletet. Monotematikus festészet - mondhatnánk elsőre, ám itt nem pusztán egy témáról van szó. Minerva planéta-képei ugyanúgy teljes világábrázolást nyújtanak, mint Szikora dobozai vagy Váli műtermei.

Jeles Napok - Szent Hubertus

Váraljai Anna a Varga Patrícia első önálló katalógusáról írott cikkében már felvetette a Minerva planetáris képeit ihlető szellemi erők kérdését. Felvetette a kérdést, de nyugtalanító módon megválaszolatlanul hagyta.

De hasonló ez az állapot a természetközeli népek papjainak, kuruzslóinak és jósainak eksztatikus révületéhez is. Emberi látomás alkonyatkor az ihletettség állapota nem állandó, a művész is csak bizonyos ideig kerül a hatása alá.

Minerva … vajon miféle varázslat hatása alá kerül műterme csendjébe húzódva?

emberi látomás alkonyatkor myopia műtét 55 évesen

Milyen szellemek, archaikus istenségek kezdik őt ostromolni? Miféle marcangoló kényszer dobja őt vissza az ősi múltba, hogy megfestesse emberi látomás alkonyatkor ezeket a profetikus tájakat?

Emberi látomás alkonyatkor tevékenysége ilyenkor automatikussá válna, illetve mintha nem is ő beszélne, hanem egy rajta kívül élő hang. Miféle szellemnek vagy istennek a sugallatára hallgat a művész?

emberi látomás alkonyatkor aki szemműtétet végzett rövidlátást

Milyen szellemiségek vagy isteni lények eszközévé válik a festő az alkotás során? Szellemtudományos terminológiával úgy is feltehetjük a kérdést, hogy milyen szellemi lénynek vagy lényeknek az inspirációjára születnek Minerva képei. Itt most két ilyen isteni-szellemi lényről tehetek röviden említést: az egyikről a képek már említett kelta motívumai, a másikról pedig a művész születési időpontja tanúskodik. Zárójelben ezen a ponton kell felhívnom a figyelmet a művész kettős keresztnevének másik tagjára, a Patríciára, illetve e névnek emberi látomás alkonyatkor írekhez fűződő szoros kapcsolatára, lásd Szent Patrikot, az veleszületett távollátás mi ez védőszentjét.

E kelta szellemiség, az egykori kelta népszellem mellett a jelenlegi korszak vezető szellemisége, korunk igazi, előrehaladó korszelleme lehet Minerva másik inspirálója. Erről a művész születésének időpontja is tanúskodik. Korántsem tekinthető ugyanis véletlennek, hogy egy individualitás mikor jön a világra. És Minerva születésének időpontja: szeptember Ez a nap a nagy, őszi Mihály-nap: szellemtudományos szempontból Michaelnek mint korszellemnek és mint Krisztus orcájának az ünnepnapja.

Esszébe ágyazott krízisregény | Petőfi Irodalmi Múzeum

A kelta szellemiség mellett tehát Emberi látomás alkonyatkor mint korszellem lehet Minerva planéta-festészetének másik ihlető forrása. Rudolf Steiner úgy fogalmazta meg korunk művészetének valódi feladatát, hogy annak nem közvetlenül a szellemi világot kell ábrázolnia a szárnyas angyalokat festő spirituális művészet módjárade nem is emberi látomás alkonyatkor földi, fizikai világot kell hűen másolnia akármilyen régi-új realizmus jegyébenhanem mintegy a földi és a szellemi világ között közvetítve, a kettő közti sajátos, öntörvényű, művészi világot kell létrehoznia.

És Minerva világa ilyen világ. Festészete ezért igazi michaeli művészet: a szó legnemesebb értelmében korszerű a korszellemnek megfelelő festészet.

Nyitvatartás

Azonnal felismerhető. Egyszerre nagyon archaikus, és nagyon modern. Korcsog Balázs Elhangzott Rövidített formában az Új Művészet