Látomás 1 9 mi ez vagy ki


Hogyan állhat fenn Jákob, amikor oly parányi?

  1. 50 év a látás javításáról
  2. Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket.

A második látomás: a szárazság 4Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten: Lám, az Úr, az Isten előhívta büntetésül a látomás 1 9 mi ez vagy ki, amely megemésztette a nagy mélységet, és a mezőt is fölperzselte.

A harmadik látomás: a mérőón 7Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten: Lám, egy ember állt a falon, a kezében mérőónt tartott.

látomás 1 9 mi ez vagy ki a szemhéj látása elesett

Ámoszt elűzik Bételből. Az ország nem tűrheti tovább beszédeit. Menj el innen!

Menekülj Júda földjére! Ott edd kenyeredet, és ott jövendölj!

látomás 1 9 mi ez vagy ki

Azt mondod: Ne jövendölj Izrael ellen, ne beszélj Izsák háza ellen! Izraelt fogságba hurcolják tulajdon földjéről.

látomás 1 9 mi ez vagy ki

A csalók és kizsákmányolók ellen 4Halljátok ezt, ti, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a szűkölködőket! A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat?

Az első látomás: Az Atya és a Fiú megjelenik Joseph Smithnek

Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, meghamisítjuk a mérleget, 6hogy megvehessük pénzért a szegényt, egy pár saruért a szűkölködőt, és eladhassuk a gabona ocsúját. Titokzatos büntetés: sötétség és gyász 9Azon a napon — mondja az Úr, az Isten — délben kell majd a napnak lenyugodnia; nappal is sötétséget borítok a földre. Olyanná teszem, mint amikor az elsőszülöttet siratják, olyan lesz mindvégig, mint a keserűség napja. Isten szavának szomjúhozása 11Igen, jönnek napok — mondja az Úr, az Isten —, amikor éhséget bocsátok a földre: éhséget, de nem kenyérre, szomjúságot, de nem vízre, hanem az Úr szavának hallgatására.

Joseph Smith életéből

Ötödik látomás: a szentély pusztulása 9 1Láttam az Urat, amint az oltár mellett állt. Azt mondta: Sújts az oszlopfőre, rendüljön meg a mennyezet! Szeizmikus látás mindannyiuk fejét, karddal ölöm meg, aki megmarad. Senki nem menekülhet meg közülük, nem lesz számukra sehol menedék. Rajtuk lesz a szemem, de romlásukra, nem javukra. Dicsőítés 5Az Úr, a Seregek Istene… Ha megérinti a földet, kiszárad, és gyászol minden lakója; emelkedik minden, mint a Nílus, és süllyed, mint Egyiptom folyama.

Joseph Smith tanításai

Ő hívja elő a tenger vizét, és ő önti a föld színére: az Úr az ő neve. Izraelnek nincsenek előjogai 7Izrael fiai, nem vagytok-e ti is olyanok, mint látomás 1 9 mi ez vagy ki kusiták fiai?

  • Mit jelent a látásélesség 0 1
  • látomás – Magyar Katolikus Lexikon
  • Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam.
  • Mínusz 6 látás mennyi
  • ÁMÓSZ KÖNYVE | 7. fejezet - Az első három látomás
  • Számuk meghaladta az ezerszer ezret és a tízezerszer tízezret.

Nem én hoztam-e fel Izraelt Egyiptom földjéről, a filiszteusokat Kaftorból, az arámokat Kirből? Csak a bűnösök vesznek el 8De Jákob házát mégsem pusztítom el egészen — mondja az Úr.