Látomás 6 mi ez, Zakariás 6 NT-HU;ERV-HU - Látomás négy fogatról - Ismét - Bible Gateway


A látás itt sem a szem objektív képalkotásával történik, hanem cerebrális és vagy transzcendens úton.

Újra fölemeltem szemeimet és láttam s íme, látásvizsgálati szimbólum táblázat szekér jön ki a két hegy közül, a hegyek pedig rézhegyek. Az első szekérben vörös lovak, a második szekérben fekete lovak; 3.

Eszkatológiai alapfogalmak 9. Ezek a hegyek érchegyek voltak. Ezt mondta: Menjetek, járjátok be a földet! Be is járták a földet. Ez az utolsó a 8 látomás közül, amelyet a próféta azon az éjszakán látott: A négy harci kocsiról szóló látomás.

Látomás 6 mi ez és mondtam az angyalhoz, ki velem beszélt: Mik ezek, uram? Felelt az angyal és szólt hozzám: Az égnek négy szele ezek, melyek kijönnek, miután ott álltak az egész földnek Ura mellett.

Amelyikben a fekete lovak vannak, azok az észak országába mennek ki; a fehérek pedig utánuk mentek ki és a pettyesek a dél országába mentek ki.

  • A látás szűkülete mindkét szemben
  • Hogyan szólt Isten azokhoz, akiket prófétai tisztségre hívott el?
  • A rövidlátás megszakad
  • Az álmot rögvest leírta.
  • Zakariás könyve - 6.
  • Оно никогда не будет его удовлетворять, и все же он всегда будет возвращаться.
  • ZAKARIÁS KÖNYVE | 6. fejezet - Látomás négy fogatról

A barnák is kimentek és indulni kívántak, hogy bejárják a földet. Mondta: Menjetek, járjátok be a földet!

látomás 6 mi ez

És bejárták a földet. Hívott engem és beszélt hozzám, mondván: Lásd, azok, akik az észak országába mennek ki, lecsillapították lelkemet az észak országán.

látomás 6 mi ez

Lett hozzám az Örökkévaló igéje, mondván:  Fogadd el a számkivetettség részéről Cheldájtól, Tóbijától és Tedájától — menj te oda az nap, menj Jósijának, Cefanja fiának házába — akik Bábelből jöttek,  És szólj hozzá, mondván: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, mondván: Íme egy férfiú, Sarjadék a neve és sarjadás lesz a helyéből: — az majd fölépíti az Örökkévaló templomát.

Ő építi fel látomás 6 mi ez Örökkévaló templomát és ő fog viselni fenséget, ülni fog, uralkodni a trónján, és lészen pap a trónja mellett és a béke tanácsa lészen kettejük között.

A koronák pedig lesznek Chélemnek, Tóbijának és Jedájának meg Cefanja. És távoliak jönnek majd és építenek az Örökkévaló templomán, és megtudjátok, hogy az Örökkévaló, a seregek ura kiküldött engem hozzátok.

látomás 6 mi ez

Lészen ez, ha hallgatva hallgattok az Örökkévalónak, a ti Istenteknek szavára.