Látomás 7 5 mi ez


Dániel 7 NT-HU - Látomás a világbirodalmakról - Bible Gateway

A harmadik látomás látomás 7 5 mi ez, az Egyház üldöztetése. Ugyanúgy, mint az elsőnél, az egyháztörténelemmel kezdi. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2. A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben Az asszony az Ó-szövetségi egyház.

A Nap, a Hold és a 12 csillag utalás József történetére, álmára, és a 12 testvérre, akikből lett Izrael 12 törzse. A szülés Jézus Krisztus eljövetele. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; 4.

Az első látomás: Az Atya és a Fiú megjelenik Joseph Smithnek

És a farka utána vonszá az ég csillagainak látomás 7 5 mi ez, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye. A Sárkány Dániel könyvében beazonosítható, és a Sátán és Isten közötti látomás 7 5 mi ez küzdelmet mutatja be. Jézust akarja elpusztítani.

  1. ÁMÓSZ KÖNYVE | 7. fejezet - Az első három látomás
  2. Posztoperatív időszak a látás helyreállítása után
  3. Update Látomás a világbirodalmakról 7 Babilónia királyának, Bélsaccarnak uralkodása első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekvőhelyén.
  4. Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam.

Nem idézek minden verset, de a lényeg, hogy Jézus feltámadása után jön a Katolikus egyház korszaka, ami napig tart. Ez alatt az idő alatt Isten elrejti az igaz egyházat. Erre utal a 6. A ig versek közötti rész a Mennyben játszódik.

És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Ezt re teszem, mint minden eseményt, ami a Mennyben játszódik.

Joseph Smith életéből

Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger látomás 7 5 mi ez mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.

a fahéj befolyásolja a látást

Ezt összekapcsolom a Jaj kiáltásokkal, Jel. A ik vers a vízzel azokra a népekre utal, akik a sátán befolyására üldözik az igaz keresztényeket. A ik versben eljutunk az es évekig, amikor kialakult az advent mozgalom, előtérbe került a 10 parancsolat, és megjelent Jézus Bizonyságtétele, a prófétaság lelke.

Ezzel a bevezetővel érkezünk el a következő nagy látomásig, ami a Szerintem a Jel. A hagyományos értelmezés az " ideig, időkig, és az időnek feléig. Tehát nem az éves időszakra tér vissza a vers, hanem az utáni időszakra vonatkozik. Mivel Sátán levettetett a Földre, és tudja, hogy kevés ideje van, ezért a 14 verset és az asszony üldözését az utolsó időkre teszem.

Jaj  a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. Az egyház egy három és fél éves időszakig el fog menekülni a "pusztába", ahol a Szent Lélek fogja felkészíteni, úgy mint Keresztelő Jánost, vagy magát Jézus Krisztust.

Ha a Azt tapasztalom, hogy a hagyományos Jelenések könyve értelmezés összekeveri a szereplőket. Mielőtt belemerülnék látomás 7 5 mi ez Az igaz egyház. Hamis egyház, ami a népeket uralja. Megrészegíti a föld lakósait. A nagy város, akinek hatalma van a Föld királyain.

Ezért nem lehet egy konkrét város, pl. Paráznaság borából inna ad minden népnek. A csapások alatt 3 részre szakad. A királyok elpusztítják.

,,Az én erőm korlátozott, de az Övé korlátlan.”

Megáll a tengerparton. Hamis hatalom, a népekből alakul ki, és uralkodik a népeken. Káromló száj, hatalom 42 hónapig. Sötétségtől szenvednek. Legyőzi az Isten eszközeit, az olajfát és a gyertyatartót Jelenések Megegyezik a Tengerből Feljövő Fenevaddal.

Egy hegy, amin ül a Parázna Asszony. Bárányhoz hasonló, úgy szól mint a Sárkány. Teszi, hogy imádják a Tengerből feljövő Fenevadat. Tüzet hoz le az égből. Azaz másolatát, ugyanazokat csinálja. Lelket ad a Látás vakfoltok feljövő Fenevadnak, és megöleti azokat, akik nem imádják.

Megbélyegzi az embereket a 9 látás távollátás vagy a homlokukon. A száma A Hamis prófétával a tüzes tóba vettetik.

Ördögi lelkek, akik egybegyűjtik a királyokat. Az első 7 király a Római birodalom idején van. Jogi utódja a Római Katolikus Egyház. A látomás 7 5 mi ez 7 5 mi ez időszak évig tartott.

Majd a Francia forradalom alatt elvesztette világhatalmát.

látomás 7 5 mi ez

Az Amerikai  Protestáns hatalmak megerősítik, majd 10 politikai hatalom minden erejét bevetve világhatalomra juttatja. Később ezek fogják elpusztítani. A Római Katolikus Egyház pusztulása után látomás 7 5 mi ez a világ hatalmait Isten maradék népe ellen. A spiritizmussal egyesülve csodákat tesz, hamis gyógyításokat és természeti jeleket hoz létre.

Megbélyegez mindenkit, és aki nem engedi, az nem adhat - nem vehet. A spiritizmus segítségével egyesíti a világ hatalmait Isten ellen. Elpusztul a Katolikus Egyház pusztulásakor, mikor az emberek rájönnek az igazságra, hogy félre vezették őket, de akkor már lejárt a kegyelem idő, és nincs lehetőség visszatérni Isten igazságához. Hét fej van, hét hegy, amire építik Római Katolikus Egyházat. Nem lehet egy konkrét pápa, sem a pápaság, mert egyikre sem jellemző, hogy hordozza a Római Katolikus Egyházat.

Nem lehet 7 valóságos hegy, amivel a Római 7 dombot azonosítják. Szerintem 7 alaptanítás, ami közül egy majdnem elveszett. A bűnbocsánat szinte teljesen eltűnt a középkori egyház életéből, helyette tombolt a Szent inkvizíció. Ma pedig mindig és mindenkinek megbocsájtanak. Nem számít, hogy egy pap pedofil, nem gond, ha valaki homoszexuális, a lényeg hogy Isten mindenkit látomás 7 5 mi ez és mindenkinek megbocsájt.

Elfelejtik és elhallgatják Isten törvényét, Isten ítéletét semmibe veszik. Ez az a mágnes, ami mindenkit bevonz a gyülekezetbe. Nem baj ha bűnözök, nem baj ha megszegem Isten szent törvényét, mert mindig és mindenkinek megbocsájt.

A tengerből feljövő fenevad a népek közül kialakuló egyházra utal. A szarvak, koronák, állatok beazonosíthatók a Dániel könyve és a Jelenések könyve alapján. Dániel 7. Itt a hagyományos értelmezést alkalmazom, és a tíz királyt a Római birodalom idejére helyezem. De ezek nem azonosak az utolsó idők tíz királyával. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona.

A szarvak királyokaturalkodókat jelképeznek. A fej pedig hegy. Szerintem nem valóságos hegy, hanem egy alap, amire az egyházi tanításokat felépítik.

Jelenések És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat. És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.

07 Látomás a vadállatokról

És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Az eredeti értelmezés szerint az fej, ami halálosan megsebesítetett, az a pápaság intézménye, amit ban elvesztette a látomás 7 5 mi ez uralmát. Számomra ez azért furcsa, mert ha a parázna a Hamis Egyház, ami 7 hegyen ül, akkor nem lehet az egyik hegy a pápaság, vagy egy konkrét pápa.

hyperopia kezelés 3

Szerintem a 7 hegy az 7 alap, amire építik az egyház tanításait. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül; Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga látomás 7 5 mi ez nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.

A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.

Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.