Látomás 8 5 mit jelent


Mormon könyve ifjúsági hitoktatói kézikönyv Bevezetés Az 1 Nefi 8 -ban Lehi az élet fájáról való látomásáról számol be.

  • A látásra veszélyes lézererő
  • lecke: 1 Nefi 8

Látomásában Lehi eszik a fa gyümölcséből, amely Isten szeretetét és azon áldásokat jelképezi, melyeket Jézus Krisztus engesztelésén keresztül elnyerhetünk. Lehi több embercsoportot is lát. Néhányan elvesznek és nem érik el a fát.

Mások elszégyellik magukat, miután esznek a fa gyümölcséből, majd tiltott ösvényekre tévednek és elvesznek. Megint mások szorosan megragadják a vasrudat, esznek a gyümölcsből, és igazak és hűek maradnak. Egy másik csoport pedig úgy dönt, egyáltalán nem keresik az élet fájához vezető ösvényt.

látomás 8 5 mit jelent látással 0 5

Javaslatok a tanításhoz 1 Nefi —18 Lehi látomást lát, melyben eszik az élet fájának gyümölcséből, és hívja családját is, hogy ugyanezt tegyék Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan alkalmakra, amikor érezték Mennyei Atyánk irántuk érzett szeretetét.

Magukban gondolják végig, döntéseik hogyan befolyásolják az Istenhez való közelségüket, valamint azon képességüket, hogy érezzék az Ő szeretetét.

  • Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője
  • Akkor ismét a saját népemmé lesznek, én pedig igazán az Istenük leszek.
  • Mit jelent a látás 0
  • Jelenések Könyve kommentár
  • Meg lehet-e gyógyítani a rövidlátást testmozgással?
  • Zakariás ERV-HU - Látomás a könyvtekercsről - Azután - Bible Gateway
  • A látomásban az Úlaj csatornánál láttam magamat.

Miután kaptak egy kis időt az elmélkedésre, oszd meg bizonyságodat arról, hogy Mennyei Atyánk mindannyiukat szereti.

Miközben az osztály az 1 Nefi 8 -at tanulmányozza, buzdítsd a tanulókat, hogy keressenek olyan dolgokat, melyeket megtehetnek, és olyanokat, melyeket el kell kerülniük akkor, ha közelebb szeretnének kerülni Istenhez, és még bőségesebben szeretnék érezni az Ő szeretetét az életükben. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel hangosan az 1 Nefi -t.

a normális látás helyreállhat

Kérd meg az osztályt, hogy keressék ki, Lehinek milyen élményben volt része nem sokkal azután, hogy fiai visszatértek Látomás 8 5 mit jelent a rézlemezekkel. Néhány tanuló egymást váltva olvassa fel hangosan az 1 Nefi —12 -t.

szemvizsgálati jelentés

Mi állt Lehi látomásának középpontjában? Az élet fája és annak gyümölcse. Milyen szavakkal és kifejezésekkel írta le Lehi a gyümölcsöt? Lásd 1 Nefi —11 ; megkérheted továbbá a tanulókat, hogy olvassák el az 1 Nefi —9 -et, hogy megtudják, Nefi hogyan jellemezte a fát.

Javaslatok a tanításhoz

Magyarázd el, hogy az Úr gyakran használ ismerős tárgyakat jelképekként, hogy segítsen megértenünk az örök igazságokat. Ahhoz, hogy segíts a tanulóknak meghatározni, mit jelképez a fa és a gyümölcs Lehi álmában, kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a következő látomás 8 5 mit jelent Neal A. Maxwell eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából. Az osztály hallgassa figyelemmel, és határozzák meg, mit jelképez a fa és a gyümölcs.

DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVE

Istennek az Ő gyermekei iránt érzett szeretete azon ajándékában nyilvánul meg a legmélyebben, hogy Jézust Megváltónkul adta: »[Ú]gy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta« János Liahóna, Maxwell elder szerint az élet fája Isten látomás 8 5 mit jelent jelképezi. Ez a szeretet leginkább mely ajándékon keresztül nyilvánul meg? Segítsd a tanulóknak megérteni, hogy Jézus Krisztus engesztelése a legnagyobb kifejeződése Isten, gyermekei iránt érzett szeretetének.

Amikor Lehi látomásában az emberek ettek az élet fájának gyümölcséből, az azt jelentette, hogy részesültek az engesztelés áldásaiban. Utalj vissza az idézetben álló felszabadítások szóra, látomás 8 5 mit jelent voltaképp szabadságot jelent.

DÁNIEL KÖNYVE

Jézus Krisztus engesztelése hogyan szabadít meg minket rabságból és hoz nekünk örömöt? Javasolhatod, hogy a tanulók jelöljék meg a szentírásaikban ezeket a kifejezéseket.

szem hunyorogva látás esett

Lehinek milyen érzései voltak, miután vett a gyümölcsből? A bűnbánat folyamatán keresztül.

8. 📖 Dániel könyve

Tedd bizonyságodat, hogy ha Jézus Krisztushoz jövünk és részesülünk az engesztelésben, az boldogságot és örömöt fog hozni. Ezt a tantételt fel is írhatod a táblára.

Hozott-e boldogságot és örömöt az életetekbe a Szabadító engesztelése?

vak ember látta

Emlékeztesd a tanulókat, hogy nem kell túlságosan személyes vagy magánjellegű élményeket megosztaniuk. Magyarázd el, hogy a látomásban az Úr más jelképeket is használt, hogy megtanítsa Lehinek, látomás 8 5 mit jelent jöjjön Jézus Krisztushoz és részesüljön az engesztelésben. Kérdezd meg a tanulóktól, milyen más jelképeket látnak a képen.

Dániel látomása

A válaszok között lehet: folyó, vasrúd, sötét köd, valamint nagy és tágas épület. Emlékeztesd a tanulókat, hogy az Úr Nefinek is megmutatta ugyanezt a látomást. Nefi később lejegyezte a látomás számos jelképének és tárgyának a jelentését lásd 1 Nefi 1112 és Jelölés és jegyzetelés a szentírásokban A tanulóknak nagy hasznára válhat, ha a keresztutalásokat, a jelképek értelmezését és egyéb információkat a szentírásaik margójára írják.

hogyan lehet visszaállítani a nagyon rossz látást

Segítségükre lehet továbbá, ha kiemelik a lábjegyzetekben található keresztutalásokat is. Az ilyen jegyzetek emlékeztetőül szolgálhatnak, és segíthetnek nekik megérteni a szentírásokat, és később tanítani azokból. Ezek a jegyzetek könnyebben hozzáférhetőek és tartósabbak, mint a naplóba vagy külön papírlapra leírt információk.

Revideált Károli Biblia

Mindig tartsd tiszteletben azonban a tanulók önrendelkezését, és soha ne követeld tőlük, hogy írjanak a szentírásaikba. Ehelyett tégy javaslatot, majd pedig engedd, hogy ők maguk döntsék el, szerintük helyénvaló-e. Készítsd el az alábbi táblázatot kiosztmányként, vagy írd fel a táblára az óra elején. A jobb oldali oszlopba csak a szentírásutalásokat írd be. Kérd meg a tanulókat, hogy a megadott keresztutalások segítségével határozzák meg Lehi látomása minden elemének a jelentését.

Az osztállyal közösen nézzétek meg az első jelképet, a fát a gyümölccsel.

Új fordítású revideált Biblia

A tanulók kapjanak néhány percet, hogy egyedül megkeressék a többi jelkép jelentését. Javasolhatod, hogy válaszaikat írják bele a szentírásaikba az 1 Nefi 8 megfelelő versei mellé. Jelkép Lehi látomásában 1 Nefi —12 — A fa fehér gyümölccsel 1 Nefi —25 Isten szeretete; Jézus Krisztus engesztelésének áldásai.