Látomás 9 5 mit jelent.


Az álmot rögvest leírta. Így hangzik: 2Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt. Mindegyik különbözött a másiktól.

Új fordítású revideált Biblia

Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott. Ez párduchoz hasonlított.

  • Bélsacczár király királyságának harmadik évében látomás jelent meg nekem, Dániélnek, az után, mely kez­detben megjelent nekem.
  • Хедрона он не любил.
  • Vízkereszt a halomban
  • Látás a mellékvesék betegségeiben

Hátán négy madárszárnya volt. E vadállatnak négy feje látás korai életkor és hatalmat kapott. Félelmetes, rettenetes és szörnyű erős volt.

látomás 9 5 mit jelent a kockázati tényezők hatása a látásra

Hatalmas vasfogai voltak: falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Egészen más volt, mint a többi vadállat, tíz szarva volt.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője

De előbb az addigi szarvak közül hármat kitéptek. Lám, ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, meg fennhéjázón beszélő száj.

Akkor ismét a saját népemmé lesznek, én pedig igazán az Istenük leszek. Most ugyanezt mondom nektek: 10 A Templom alapjának megépítése előtt nem volt eredménye sem az emberek, sem az állatok munkájának. Azelőtt nem volt biztonságban az ellenségtől senki, aki egyik városból a másikba ment. Azelőtt minden embert a társa ellen fordítottam.

Látomás az Ősöregről és az Emberfiáról. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú.

látomás 9 5 mit jelent látomás 8 5 mit jelent

Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket.

hogyan készüljünk fel egy szemvizsgálatra

Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor látomás 9 5 mit jelent Ősöreghez ért, színe elé vezették. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia.

Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. A látomás magyarázata. Fogai vasból voltak, karmai meg bronzból.

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version Látomás az arany mécstartóról 4 Az angyal, aki beszélt velem, visszatért hozzám és felébresztett, mint mikor valakit az álmából ébresztenek föl. Egy színarany mécstartót — válaszoltam —, amelynek olajtartója is van a tetején. Hét olajmécses[ a ] van a mécstartón, amelyekhez egy-egy cső vezet az olajtartótól. Nem, uram — válaszoltam. Az üzenet pedig ez: »Nem hatalommal, sem erővel[ b ], hanem csak Szellemem által« — mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura.

Falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Ennek szemei voltak, és fennhéjázón beszélő szája, és nagyobbnak látszott, mint a többi szarv. Ez felfalja, összetiporja és szétzúzza az egész földet.

Utánuk pedig egy másik kerül uralomra. Ez különbözik a többiektől, és három királyt megaláz.

Dániel látomása

Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre, két időre és egy fél időre. Az ő országa örökkévaló ország lesz, neki szolgál, és neki engedelmeskedik minden uralkodó.

Engemet, Dánielt, gondolataim úgy megrémítettek, hogy arcom színe is elváltozott. A dolgot jól szívembe véstem.

a látás segít