Látomásom 2 25. Csodák – Ezékiel Szekér-látomása


Ítélethozatalhoz készültek, és kinyitották a könyvtekercseket. Akkor láttam, hogy a negyedik vadállatot megölték, a testét elpusztították, és lángoló tűzben elégették.

Dániel látomása

Az Öregkorúhoz jött, trónja elé vezették. Uralma örökké tart, nem lesz vége soha. Királysága elpusztíthatatlan, mert örök.

látomásom 2 25 tudomány 20 jövőkép

A látomás magyarázata 15 Akkor én, Dániel, nagyon megdöbbentem, mert ezek a látomások felkavartak. Tudni akartam, mit jelentenek a vasfogai, bronzkarmai, miért zabált föl és zúzott össze a fogaival mindent, és miért taposta össze a maradékot. Háborút viselt ellenük, és erősebbnek bizonyult náluk, 22 ameddig az Öregkorú el nem jött.

Új fordítású revideált Biblia

Akkor igazságot szolgáltattak a Magasságos Isten szentjeinek, akik végül győztek, mert eljött az ideje, hogy megkapják a királyi hatalmat az uralkodásra. Fölzabálja az egész földet, darabokra zúzza, és letapossa a népeket.

  • Szent István Társulati Biblia - Dániel könyve - Dán 2
  • Miért romlik és javul a látás
  • Eltérés látási aránya
  • Lelke úgy megrémült tőle, hogy álma is elhagyta.
  • Dániel ERV-HU;NIV - Látomás a négy vadállatról - Bible Gateway

Majd utánuk egy másik király jön, a többiektől különböző, aki három előző királyt lever és megaláz, 25 a Felséges Isten ellen szól, üldözi és gyilkolja a Felséges szentjeit, meg akarja változtatni a törvényt és a megszabott ünnepeket[ h ], és kezébe adják a szenteket három látomásom 2 25 fél évig[ i ].

Én pedig, Dániel, sokat gondolkoztam ezen, és gondolataim annyira nyugtalanítottak, hogy egészen belesápadtam.

De mindezt jól megjegyeztem, és nem beszéltem róla. Látomás a kosról és a bakról 8 Az előző látomás után, Bélsaccar király uralkodásának harmadik évében[ k ] én, Dániel, egy újabb romolhat-e a látás az alváshiánytól láttam.

látomásom 2 25

Két szarva közül az egyik később növekedett, és hosszabb volt, mint a másik. Semmilyen állat nem tudott ellenállni a kos támadásának, senki sem menekült meg tőle. A kos tetszése szerint tehetett, amit akart, és nagyon erős lett.

Az első látomás

Oly sebesen rohant, hogy a lába alig érte a földet. A baknak csak egy nagy szarva volt a két szeme között.

myopia myopia fok a távolsági látás romlott

A kos nem tudott ellenállni, és senki sem tudta megmenteni a bak erejétől. A mennyei seregből[ o ] egyeseket a földre dobott, és ezeket megtaposta. Ezt tette az a kicsi szarv, és mindenben sikeres volt. Ekkor megállt előttem valaki, aki egy férfihoz hasonlított. Megmondom neked, mi fog történni a harag időszakának végén.

Csodák – Ezékiel Szekér-látomása

Ez a látomás ugyanis az elrendelt végső időkre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy abból a nemzetből négy királyság alakul ki, de nem olyan erősek, látomásom 2 25 az előző. Amibe belefog, az sikerül, és tetszése szerint cselekszik.

Biblia: Ezékiel Szekér-látomása Jechezkél 1. Volt a harmincadik évben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén — én pedig a számkivetettség között voltam a Kebár folyó mellett — megnyíltak az egek és isteni látomásokat láttam. A hónap ötödikén — Jójákhín látomásom 2 25 számkivetésének ötödik éve volt — 3. Láttam, íme szélvihar jött északról, nagy felhő egyre cikázó tűzzel és fény körülötte; közepéből pedig mintegy csillogó érc színe, a tűz közepéből. És közepéből négy állatnak alakja; és ez az ábrázatjuk: emberalakjuk volt nekik 6.

Hatalmasokat pusztít el, és a szenteket is gyilkolja. Saját magát nagyon nagynak képzeli. Sokakat elpusztít, akik biztonságban érzik magukat.

Végül ellene támad a Vezérek Vezérének is, de össze fog törni, pedig ember keze nem is nyúl hozzá. Most pedig pecsételd le[ u ] ezt a látomást, mert még messze van az idő, amelyre vonatkozik.

Majd felerősödtem, és tovább végeztem a feladatokat, amelyeket a király rám bízott.

  1. Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket.
  2. Szembetegség távollátás és rövidlátás
  3. Szemműtét helyreállítja a látást

Közben egyre csak a látomáson gondolkoztam, amelyet sem én, sem más nem értett. Footnotes Dániel első évében Vagyis kb.

Háttérolvasmányok

A következő versben is. Dániel A 8. Dániel Súsán A Perzsa Birodalom fővárosa. Dániel gyönyörű föld Valószínűleg Júda földjét jelenti. Ugyanígy a Dániel Vezérével Ez a kifejezés magára Istenre utal. Lásd Dán és Dániel két szent Valószínűleg angyalokról van szó. Dániel de nem a saját ereje által A masszoréta héber szövegben ez a rész benne van, de egyes régi kéziratokból hiányzik.

Lásd

látomásom 2 25