Látássérült plaksina, Li plaksina látásfejlesztés látássérült gyermekekben


A figyelem fő funkciói a következők: a szükséges mentális és fiziológiai látássérült plaksina aktiválása és felesleges gátlása; a bejövő információk célirányos szervezett kiválasztása a figyelem fő szelektív funkciója ; bizonyos tárgyi tartalom képeinek megőrzése, megőrzése a cél látássérült plaksina hosszú távú koncentráció, aktivitás biztosítása ugyanazon tárgyon; a tevékenység menetének szabályozása és ellenőrzése. A figyelem abban rejlik, hogy egy bizonyos eszme vagy szenzáció domináns helyet foglal el a tudatban, kiszorítva másokat.

Az adott benyomásnak ez a nagyobb tudatossága látássérült plaksina figyelem alapvető ténye vagy hatása. Ennek következtében vannak másodlagos hatások, nevezetesen: a figyelem elemző hatása - ez a nézet részletesebbé válik, abban további hatékony gyógyszerek a látás javítására észlelünk; rögzítő hatás - az eszme stabilabbá válik a tudatban, nem tűnik el olyan könnyen; megerősítő hatás - a benyomás, legalábbis a legtöbb esetben, erősebbé válik: a figyelem bevonása miatt a gyenge hang valamivel erősebbnek látássérült plaksina.

A javító és fejlesztő munka elvégzésének alapelvei A korrekciós programok építésének alapelvei meghatározzák fejlesztésük stratégiáját, taktikáját, azaz. Így minden javító és fejlesztő munka céljait és feladatait három szintű feladatrendszerként kell megfogalmazni: korrekciós - eltérések és fejlődési rendellenességek korrekciója, fejlődési nehézségek megoldása; megelőző - az eltérések és a fejlődési nehézségek megelőzése; fejlesztés - fejlesztési tartalom optimalizálása, stimulálása, gazdagítása.

A gyermek vizuális észlelésének szerepe az asszimiláció olvasásában A multimédia eszközök intenzív fejlesztésének modern körülményei között a vizuális észlelés szerepe növekszik az információfeldolgozásban, amelynek fontos eleme az olvasás. Az olvasás a betűk, szótagok, szavak vizuális érzékelésével kezdődik. Az olvasás helyessége nagyban függ a vizuális érzékelés teljességétől.

Az olvasás vizuális műveletei között megkülönböztethetők: az ábécés szimbólumok észlelése; azonosításának folyamata a memóriában rendelkezésre álló szabványokkal való összehasonlítás alapján; grafikus információk szekvenciális szkennelése. Azok a vizuális funkciók, amelyek ezeket az olvasási műveleteket tovább fejlesztik, az óvodás korban fokozatosan alakulnak ki a gyermekben, de ez a folyamat spontán, rendezetlen.

A gyermek ugyanúgy megtanul látni, mint járni és beszélni. Amint az észlelési élmény gazdagodik, a gyermek a vizuális információk elemzésének egyedi módszereit fejleszti, amelyek a valós tárgyak, azok képei és szimbólumai közötti kapcsolatok létrehozásának alapját képezik.

Az óvodai időszakban a vizuális érzékelés kialakulásának stratégiáiban és szintjeiben jelentkező lehetséges egyéni különbségek mások számára nem észrevehetők a gyermek mindennapi életében. Csak az iskolai szisztematikus oktatás megkezdésével, amely rendszerint minden tanuló számára egységes, meglehetősen szigorú követelményeket támaszt, egyes gyermekek vizuális érzékelésének sajátosságait az optikailag közeli jelek megkülönböztetésének nehézségei, az észlelés elégtelen pontossága és hangereje stb.

Súlyos akadályt jelenthetnek látássérült plaksina sikeres oktatásban az olvasás asszimilációja. A "Visual simulator" album olyan osztályokat tartalmaz, amelyek fejlesztik a vizuális funkciókat, a gyermek vizuális memóriáját és vizuális olvasási műveleteket tanítanak rá.

kezelés fekete borotválkozással

Mik a vizuális funkciók? A látás lehetőséget nyújt látássérült plaksina embernek arra, hogy információt kapjon a külvilágról, navigáljon az űrben, irányítsa cselekedeteit és pontos műveleteket hajtson végre.

A látás és a vizuális érzékelés nem azonos fogalmak. A különféle vizuális képességek kialakulásának összes mutatója, G. Rozhkova, három csoportra osztható.

 • Látássérült gyermekek - Sérülések September
 • Testlátási képességek
 • Molekuláris látás mi ez
 • Látás a szemek különbségével
 • III — A testnevelés alól ideiglenesen vagy állandóan felmentettek.
 • A látássérült gyermekek fejlődésének jellemzői. A látássérült gyermekek pszichológiai jellemzői

Az első csoportba tartozik optikai-fiziológiai indikátorok, amelyek optimális feltételeket biztosítanak a vizuális rendszer számára. Ezek a mutatók tartalmazzák azokat a paramétereket, amelyeken belül a vizuális rendszer működhet, valamint az anatómiai és fiziológiai jellemzői miatt a rendszerre jellemző korlátozásokat.

Ebbe a csoportba tartoznak: a törésmutatók, a szállás térfogata, a látómezők nagysága, a vakfolt mérete, az alkalmazkodás sebessége, a megvilágítás munkaterülete fényerőa fénystimuláció nyomának fenntartásának ideje.

A második csoportba tartozik alapvető vizuális mutatók : látássérült plaksina, kontrasztérzékenység, a színek megkülönböztetésének finomsága, a mozgás sebességének érzékelési tartománya, a sztereó látás küszöbértékei stb. Látássérült plaksina harmadik csoport az komplex mutatókamely tükrözi a magasabb vizuális mechanizmusok munkájának tökéletességét, a vizuális és más rendszerek okulomotoros rendszer, memória és figyelem együttes tevékenységének hatékonyságát és meghatározza a vizuális teljesítményt.

Látássérült plaksina G. Az első és a második csoport látássérüléseit a szülők és maga a gyermek is gyakran észreveszi. A bonyolult vizuális mutatók megsértését gyakran észre sem veszik, mivel ezek nem realisztikus-e javítani a látását? a gyermek mindennapi életét, és csak bizonyos bonyolult körülmények között nyilvánulnak meg, amelyek markáns példája az olvasás tanítása. A szokásos szemészeti vizsgálat során e funkciók kialakulásának rendellenességeit általában nem észlelik.

A korrekciós tanárok, logopédusok, neuropszichiáterek és pszichológusok azonban ezeket a mutatókat tekintik az olvasás teljes elsajátításának komoly akadályának. Kísérleti összehasonlító tanulmány jól formált olvasással rendelkező iskolásokról és e képességek formálatlan olvasásával rendelkező diákokról diszlexia és diszgráfia lehetővé tette azon vizuális funkciók egyértelmű azonosítását, amelyek megsértése vagy jobb látás 4-től megakadályozza a grafikus információk betűk, számok, szimbólumok helyes érzékelését és beszédinformációvá történő átkódolását.

Vizuális olvasási műveletek Az olvasás megtanulása azzal kezdődik, hogy a gyereket megismertetjük a betűk vizuális képeivel. Az ábécé összes betűjének megjegyzése és az egyes betűk azonosításának képessége előfeltétele az olvasási készség elsajátításának.

Vakok és látássérült gyermekek

Az orosz ábécé betűi sík geometriai objektumok. A létező betűtípusok és helyesírások sokfélesége ellenére az összes betű korlátozott elemekből áll: vízszintes vonal, függőleges vonal, ferde, ovális, félig ovális.

 1. Li plaksina látásfejlesztés látássérült gyermekekben
 2. LI látássérült gyermekek plaksina pszichológiai és pedagógiai jellemzői
 3. 30 látás, ahogyan az ember lát
 4. Kilátás külföldi
 5. Képződés alapvető matematikai nézetek.
 6. A gyógyszer helyreállítja a látást
 7. A látássérült gyermekek nevelésének és oktatásának folyamata a családban.

Ebben a tekintetben értelmes jelentőségre tesz szert minden elem minden betű, valamint azok kölcsönös megállapodás űrben. A betűk elsődleges képeinek kialakítását észlelés és további felismerésüket vizuális elemzés és szintézis biztosítja a vizuális-térbeli műveletek kötelező összekapcsolásával. Ezeket a látási réseket azonban az olvasó nem szem gyakorlására szolgáló gyakorlatok az utókép miatt, amely kitölti a szemmozgáshoz szükséges időintervallumokat, ami a folyamatos látás illúzióját kelti V.

Zinchenko et al. Az információk rövid távú bemutatása után is a vizuális látássérült plaksina rakódik le, amely néhány másodpercig megmarad. Ezután beolvassa a memóriában tárolt információkat, ill szkennelés A szkennelés nemcsak az információ memóriából történő kiolvasásának folyamatát jelenti, hanem a tekintet rendezett, céltudatos mozgását is az érzékelés tárgya felett annak részleteinek felderítése és vizsgálata céljából.

Ebben az esetben az ellenőrzés irányát mindenki egyénileg választja meg. Következésképpen az olvasási sebesség a gyermek által rövid rögzítési idő alatt észlelt információ mennyiségétől függ. A regresszív szemmozgásokkal vagyis a jobbra-balra visszatekintő tekintettel nemcsak egy másik vonalra való áttéréskor találkozunk: ezek tisztázása, milyen ételek képesek helyreállítani a látást jelentés megértésének ellenőrzése és a hibák kijavítása érdekében a már olvasottakhoz kell visszatérni.

A regressziók száma az olvasási készség automatizáltságának mértékétől függ: minél tapasztaltabb az olvasó, annál kevésbé figyelhetők meg regressziói az olvasásában, és fordítva. Ezenkívül a regresszív szemmozgások száma függ a szöveg összetettségétől, újszerűségétől, jelentőségétől az olvasó számára és egyéb tényezőktől. Amint a gyermek megtanul olvasni, előrelátó előrelátó szemmozgások, és ez az "előre futás" jóslatot nyújt a szöveg tartalmára.

Az olvasás okulomotoros mechanizmusait egy tapasztalt olvasó nem ismeri fel, és nem igényelnek látássérült plaksina önkéntes erőfeszítéseket. Mielőtt azonban automatizálódnának, ezek a műveletek az önkéntes, tudatos elsajátítás szakaszán mennek keresztül. Az olvasás megtanulása során a gyermek először azzal a ténnyel találkozik, hogy kontrollálnia kell a szemmozgásokat és összefüggésben kell látássérült plaksina az olvasott szöveggel: képesnek kell lennie kiemelni a szöveg elejét; nyomon követni a vonalat balról jobbra; látássérült plaksina haladjon egyik vonalról a látássérült plaksina, hézagok és ismétlések nélkül.

látássérült plaksina torna a látássérült szemek számára

Ezeknek a műveleteknek a bonyolultsága időnként arra kényszeríti a gyermeket, hogy az olvasást ujjal mozdítsa el, ami kisegítő szerepet játszik, és a legtöbb gyermeknél megtalálható az olvasás elsajátításának kezdeti szakaszában. Az olvasás közbeni szemmozgásokhoz, akárcsak a céltudatos mozgások bármely típusához, fontos jellemző a mozgás irányának megválasztása: ellentétben a tárgyak, képeik stb.

Beolvasásával, az olvasáshoz egyetlen látássérült plaksina kell látássérült plaksina az olvasótól az információk beolvasásához - balról jobbra.

Ennek az iránynak a megváltoztatása különféle olvasási hibákat eredményez. A javasolt módszertan célja, hogy megtanítsa a gyermeket arra, hogyan dolgozzon fel vizuális anyagot, amely lehetővé tenné számára a látássérült plaksina összetettségű vizuális információk hatékony érzékelését, és feltételeket biztosítana az olvasás vizuális komponenseinek sikeres elsajátításához. Az album bemutatja az óvodáskorú gyermekek vizuális észlelésének stratégiáinak és különféle mentális problémák megoldásának megtanítására szolgáló gyakorlatok rendszerét.

Az album elegendő mennyiségű vizuális anyagot tartalmaz a gyermek vizuális figyelmének és memóriájának fejlesztéséhez, a vizuális elemzés és szintézis készségéhez, a szemmozgások pontos követéséhez és a térbeli tájékozódáshoz.

a rövidlátást korrigáló műtét

Olyan feladatokat is tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a gyermekek grafikai képességeinek fejlesztéséhez. Ennek a technikának a megkülönböztető eleme a vizuális információk verbális információké történő visszaadására irányuló feladatok kidolgozása, azaz a vizuálisan észlelt anyag elnevezése.

A vizuális érzékelés célzott kialakításának programjával összhangban a "Vizuális szimulátor" olyan ingerek sorozatát foglalja magában, amelyek bizonyos paraméterek szempontjából egymást követve bonyolultak, olyan feladat-sorozat, amelyet kifejezetten a vizuális érzékelés különböző alkotóelemeinek kialakítására terveztek, amelyek képezik az olvasási készség alapját.

Sorozatról sorozatra a feladatok bonyolítását és az ösztönző anyagot biztosítják. Látássérült plaksina Megtanuljuk követni a szemünkkel. Blokk Tanulás navigálni az űrben. Blokk Megtanulni memorizálni és felismerni. Elsődleges cél: memóriakapacitás fejlesztése, a memorizálást megkönnyítő oktatási technikák, az asszociatív gondolkodás mnemonika alapján növeli a memória mennyiségét.

látássérült plaksina

Az album különféle stratégiákra tervezett feladatokat tartalmaz, és lehetővé teszi a képzés megszervezését, látássérült plaksina véve a gyermek egyedi jellemzőit. Ez a módszer lehetővé teszi a gyermek számára a gyakorlatok független elvégzését a grafikai anyaggal végzett különféle manipulációkkal. Az illusztráló és a didaktikai anyag blokkokra oszlik, amelyek mindegyike bizonyos vizuális képességek kialakítására irányul.

A gyermek látássérült plaksina alapját kezdetben egy ismeretlen tárgy részletes megismerésének folyamata uralja egymást követő elismerés. A technika célja a soros szemmozgások folyamatos fejlesztése, amelyek megkövetelik a szem egyetlen mozgatását, hanem az ilyen műveletek schneider látásjavulás sorozatát, például: kiutat a labirintusból, egy pontot a diagramon a megadott koordinátáknak vagy útvonalnak megfelelően.

A szemműtétet soros szemmozgások alapján is elvégezzük. A vizuális-térbeli reprezentációk kialakítása számos egymást követő szakaszon megy keresztül. Ennek eredményeként az olvasás megtanulásának kezdetén a gyermeknek képesnek kell lennie arra, hogy navigáljon a koordinátarendszerekben.

látássérült plaksina szédülés látásból

Ez a blokk a vizuális-motoros koordináció fejlesztésének feladatait is magában foglalta, beleértve a kéz és a szem kombinált mozgásának fejlesztését. A negyedik blokk memóriafejlesztési gyakorlatokból állt, a vizuálisan memorizált tárgyak térfogatának növelésével, a képek reprodukálásakor az állandóság és a pontosság fenntartásával, valamint a hosszú távú memóriába rögzítésével.

Minden blokk olyan asszociatív gondolkodás, memória, figyelem és grafikai feladatok fejlesztésére szolgáló feladatokat tartalmaz, amelyek megkövetelik a mentális síkon látható objektumok látássérült plaksina. Bizonyos feladatok hatékony módszerként használhatók a vizuális képek és a beszéd közötti kapcsolat kialakításához, lehetővé téve a felnőtt számára, hogy ellenőrizze ezt a folyamatot. Az osztályokat nemcsak szakemberek vezethetik, hanem a szülők is - otthon, a látássérült plaksina - a gyermek iskolai előkészítése céljából.

LI Plaxina program látássérült gyermekek számára

A gyakorlatok sorozatának célja: a gyermek látásérzékelésének mindenféle fejlõdése különféle típusú tevékenységekben; a vizuális észlelés és felismerés fejlesztése; színes gnózis kialakulása; koncentráció fejlesztése és az önkéntes vizuális figyelem váltása; az olvasás és írás optikai rendellenességeinek megelőzése és kijavítása; a szókincs frissítése, a beszéd általánosító funkciójának kialakulása. Irodalom Lalaeva R. Az olvasás elsajátításának folyamatának megsértése az iskolásokban.

Osipova A. A látássérült plaksina diagnosztizálása és korrekciója. Tikhomirova L. A kognitív képességek fejlesztése a gyermekekben.

látássérült plaksina

Yaroslavl, Chirkina G. Msgstr "Vizuális szimulátor". Ezek között olyan alapvető készségek, mint az olvasás, az látássérült plaksina és a rajz.

Látássérült gyermekek

Számos tanulmány elemezte a vizuális érzékelés kialakulása és a gyermek agyszerkezeteinek érése közötti kapcsolatot. Az általános iskolás tanulók írásbeli rendellenességeinek elemzésének köszönhetően számos nehézséget találtak, amelyeket a látásfejlesztés fejletlensége okozott. Mi a vizuális észlelés? A vizuális észlelés a gyermek fejében azoknak a helyzeteknek látássérült plaksina képeinek a kialakulása, amelyeket a külső világ közvetlenül a szemével rögzít.

Az óvodai nevelés fejlődésének minden szakaszában az egyik központi helyet látássérült plaksina gyermek szenzoros észlelésének problémája foglalta el. Az életben tárgyak sokféle színével, formájával és egyéb tulajdonságaival szembesül kezdetben ezek játékok és háztartási cikkek.

Ezután megismeri a műalkotásokat - szobrot, festményt, zenét. Minden oldalról a természet veszi körül, hihetetlenül sok érzékszervi jelekkel: zajok, szagok, többszínűek. Természetesen minden gyerek képes látássérült plaksina észlelni célzott nevelés nélkül. De spontán asszimilációval, a felnőtt tanárok hozzáértő segítsége nélkül ez az észlelés látássérült plaksina, felületesnek bizonyul.

Természetesen az észlelés és az érzés javulást és fejlődést jelent, különösen az óvodáskorban. Az érzékszervi oktatás itt segíthet. Az érzékszervi szféra célzott kialakítása különösen fontos fejlődési sajátosságokkal rendelkező gyermekek számára, hallás- látás- értelmi és izom-csontrendszeri rendellenességekben kifejezve.