Mi a kan látomása, Samuel Taylor Coleridge: Kubla kán


Amikor az isten leborult a buddha előtt, Sigemüni így szólt hozzá: - Ötszáz év múlva nagy bajba kerül a világ. Eredj most szépen haza, de ha elmúlik ötszáz év, küldd el egyik fiadat, hogy átvegye az uralmat az élőlények felett.

Szükség is lesz rá nagyon, hiszen a hatalmasok kizsigerelik a gyengéket, a vadállatok pedig egymásra támadnak és felfalják egymást. Küldd el három fiad közül azt, amelyik uralkodásra termett! Ötszáz évig szórakozz csak kedvedre, de akkor aztán kívánságomnak megfelelően cselekedj! Hazatérése után azonban annyira belefeledkezett az örömökbe, hogy kirepült a fejéből a buddha parancsa, és hétszáz hosszú évig csak az időt múlatta.

Tartalomjegyzék

Akkor történt mi a kan látomása jó hétszáz év elmúltával - hogy az istenek lakóhelyének, Szudaraszun palotájának a nyugati oldalfala tízezer mérföld hosszúságban beomlott. Kormuszda s a harminchárom isten kezébe kapta fegyvereit és oda rohant, ahol a baj esett.

Talán az aszurik [3] voltak, vigyázatlanságukban - kiáltozták egymásnak a megzavarodott églakók. Ahogy aztán közel mentek a repedéshez, észrevették, hogy a fal bizony magától omlott be, anélkül, hogy valaki is hozzányúlt volna. Kormuszda és a harminchárom isten akkor törni kezdte a fejét, hogy vajon mitől dőlhetett le a fal, s a főistennek hirtelen eszébe ötlött réges-régen tett ígérete. Én meghajoltam előtte, ő meg azt mi a kan látomása parancsot adta, hogy ötszáz év elmúltával három fiam közül az egyiket küldjem le a földre.

Azt is hozzátette, hogy nagy bajba kerül a világ: a hatalmasok kizsigerelik a gyengéket, a vadállatok pedig egymásra támadnak és felfalják egymást. Sajnos megfeledkeztem a buddha parancsáról, így aztán nemcsak ötszáz, hanem hétszáz év is elmúlott azóta!

 • A látás romlott szédülve
 • A töredék és a képzelőerő „szabad˝ szárnyalás
 • Látás a jobb szem károsodásában

Kormuszda és a harminchárom isten ekkor lakomával vidított lázas tanácskozásba kezdett, melynek végén Kormuszda követet szalajtott három fiához. A követ elindult s először a legidősebbhez, Amin Szakigcsihoz, az Élet Oltalmazójához ment, s átadta neki az isten üzenetét: - Kedves, mi a kan látomása uram! Apád, Kormuszda isten küldött engem, hogy átadjam az üzenetét.

mi a kan látomása

Menj le a földi világba, s légy az emberek uralkodója! Amin Szakigcsi, az Élet Oltalmazója azonban kelletlen képet vágott, és egyre szabódott: - Való igaz, hogy Kormuszda isten fia vagyok De hát mi jó származna abból, ha lemennék a földre?

Nem vagyok szem túlterhelés képes rá, hogy betöltsem a földi világ urának tisztét! És ha nem tudnám betölteni, nemcsak a saját nevemre, hanem apáméra is szégyent hoznék. Azért, ha most visszautasítom e megtiszteltetést, nem azért teszem, mintha fütyülnék apám parancsára, hanem inkább, mert nem érzek magamban elég erőt a feladat végrehajtására! A követ meghallgatta a választ, útra kerekedett, s Üjle Bütügekcsihez, a Dolgokat Elvégzőhöz ment: - Kedves, szeretett uram - kezdte, s bátorítóan rámosolygott - apád, Kormuszda isten küldött engem, hogy átadjam az üzenetét.

Ábrajegyzék 9.

A Dolgokat Elvégző is csak a vállát vonogatta: - Én Kormuszda isten fia vagyok, az élőlények pedig, akik az Aranyszínű Föld hátán járnak-kelnek, ők emberek, vagy nem? Hiába is ereszkednék le közéjük, úgysem tudnék uralkodni felettük Mi jó származna hát belőle, ha én mennék? Ott van a bátyám, az Élet Oltalmazója, neki több joga van rá, hogy a földi trónusra üljön. Vagy az öcsém, Tökéletes Fényességű, hátha neki kedve támad végrehajtani a parancsot?

A küldönc akkor a legfiatalabb testvérhez, Tegüsz Csogtuhoz, a Tökéletes Fényességűhöz ment, és elismételte mi a kan látomása Kormuszda szavait.

hyperopia a jobb szemben a látás az egyik fő

Tökéletes Fényességű így válaszolt: - A dolog nem engem illet, hanem mi a kan látomása idősebb fivéremet És egyáltalán, mi közöm az egészhez? Menjen csak az Élet Oltalmazója vagy a Dolgokat Elvégző Ha lemennék és kudarcot vallanék, nem vetne-e rossz fényt vajon drága szüleim hírére-nevére? Így válaszolt a követnek Kormuszda három fia.

Mi a kan látomása küldönc akkor megfordult, és visszasietett a gyűlésező istenekhez. Odaállt Kormuszda és a harminchárom isten elé, s elmondta, amit hallott. Kormuszda rövid ideig hallgatott, majd parancsot adott, hogy hozzák eléje három fiát. S amikor azok sorjában megjelentek, így szólt hozzájuk: - Feltártam előttetek a világ nyomorúságos állapotát, nem azért adtam parancsot, hogy ereszkedjetek le a földre, mintha kényem-kedvem akarnám tölteni rajtatok.

Azért küldelek benneteket, mert maga Buddha parancsolta így. Azt hittem, hogy a fiaim vagytok, én meg az Csökkenti a látást vérszegénység esetén De most már arra gyanakszom, hogy tévedtem: ti vagytok az apa, én meg a fiatok! Hát akkor gyertek, üljetek ide mi a kan látomása trónomra, és teljesítsétek az uralkodó minden kötelességét.

Majd megtudjátok, jól jártatok-e! Kormuszda haragos kifakadására a három fiú lekapta süvegét, sietve letérdelt, le is borult a trónszék lábához: - Ó, jaj nekünk, istenek uralkodója, Kormuszda, miért gúnyolsz bennünket? Tovább azután már csak az Élet Oltalmazója merte folytatni: - Ki tagadhatná meg isteni apja parancsát Teszem azt, én is lemehetnék a földre De nézzük csak meg alaposan a dolgot.

Mondjuk, hogy lemegyek, és nem sikerül megszereznem a földi uralmat. Mit mondanának akkor az emberek? Nagy gúnyosan ezt kiabálnák: "Nézzétek csak, lejött közénk Kormuszda isten fia, az Élet Oltalmazója, és nem sikerült neki semmi!

Még azt találnák mondani, hogy ha a legidősebb istenfiú ilyen tehetetlen, akkor milyen lehet a többi? S különben mi a kan látomása akarom, hogy fiatalabb testvéreim háttérbe szoruljanak miattam Itt van például öcsém, a Dolgokat Elvégző, aki, úgy tetszik, végre is hajtja, amivel megbízzák Vegyük csak, teszem azt, a versenyeket, amelyeket a tizenhét isten szokott rendezni az eszruák [4] közül.

Ki szokta megnyerni a nyíllövést? Hát persze hogy a Dolgokat Elvégző, és nincs senki sem, aki hozzá fogható volna. Vagy amikor a harminchárom isten méri össze erejét nyilazásban és birkózásban. Ki szokott győzni? Megint csak a Dolgokat Elvégző! Vagy amikor a sárkányok kánjai rendeznek nyíllövő és birkózóversenyt. Mondanom sem kell, hogy minden alkalommal a Dolgokat Elvégző kerül az első helyre Birtokában van minden cselnek és rejtett képességnek, amit csak el tudtok képzelni Elismerem, hogy ostobaság lenne mást küldeni a földre, mint egy istenfiút De ha már küldünk egyet, akkor ne azért küldjük, mert istenfi, hanem mert képes is rá, hogy végrehajtsa a rábízott feladatokat!

Néhány kritikus szerint a vers élénk képvilágát inkább valamilyen más, hallucinálásokkal teli sétája válthatta ki. Egyesek szerint a költeményt William Bartram, amerikai természetbarát portréfestő ihlette. Vannak, akik szerint Coleridge egyszerűen a látomásait ölti vers formába.

Menjen hát a Dolgokat Elvégző! A harminchárom isten összedugta a fejét: - Amit az Élet Oltalmazója mondott, színtiszta igazság Mi sem vagyunk akárkik, de ha versenyre kelünk a Dolgokat Elvégzővel, akár nyíllövésben, akár birkózásban, különbnek bizonyul valamennyiünknél. Bizony, amit az Élet Oltalmazója mondott, az színtiszta igazság! Amikor a harminchárom isten befejezte a tanácskozást, Tökéletes Fényességű is szaporán bólogatott: - Ami engem illet, csak azt mondhatom, hogy csatlakozom az előttem szólókhoz.

Más mondanivalóm nincs! Ekkor Kormuszda mindenkit türelmetlenül elhallgattatott: - Na, fiam, Dolgokat Elvégző, hallottad, hogyan ítéltek rólad Mit szólsz hozzá?

mi a látás plusz 1 25 szemgyakorlatok a rossz látás érdekében

Dolgokat Elvégző megrántotta a vállát: - Mit szólhatnék? Ha apám és parancsolóm azt mondja, hogy menjek, megyek! De még előbb Kormuszda isten, szerető atyám! Add nekem kékesfekete páncélodat, amelyen úgy csillog a napfény, mint a harmatcseppeken, add nekem vállvértedet, amely villámokat szór!

Ajándékozz meg sisakoddal, amelyre a holdat és a napot vésték! Add nekem harminc fehér nyílvessződet, melyek rovátkáiba drágakövet ültettek a mesterek!

 1. Hogyan lehet helyreállítani az emberi látást
 2. Он сделал все, что мог, оставив подземку в рабочем состоянии и предусмотрев, чтобы через долгие интервалы времени кто-то выходил из Зала Творения с психологией человека, ни в малейшей степени не разделяющего страхов своих сограждан.
 3. Kubla kán – Wikipédia
 4. Mit jelent a látás plusz 6
 5. A koplalás helyreállíthatja a látást
 6. Это были его последние более или менее разумные слова.

Add fiadnak fekete íjadat is! Add ajándékba háromöles szablyádat, amelynek természetfeletti ereje van! Add aranyos, híres és nevezetes Süvöltő nevű lasszódat Ajándékozz meg kilencvenhárom csin [5] súlyú, acélból készült, nagy harci bárdoddal s melléje add hatvanhárom csin súlyú, kisebbik harci bárdodat, mely ugyancsak acélból készült!

Add vassal erősített, kilencabroncsú árkányodat! S kérlek, hogy amit nekem ajándékozol, küldd utánam a földi világba, ha már megszülettem!

Kapcsolódó videók

Adj mellém egy védistent is, mi a kan látomása alakomba változhassék s ő legyen földi bátyám, akihez bajomban fordulhatok. Add társamul harminc kísérődet, hogy odalenn a vitézeim legyenek!

S tudd meg azt is, nem azért kérem őket, hogy nagyravágyásomat és kapzsiságomat csillapítsam, hanem azért, mert félek Félek, hogy ha én, Kormuszda isten fia, lemegyek a földre, és át akarom venni az engem megillető hatalmat, nem leszek rá képes Hogy az emberek legyőznek Ha így lenne, szégyent hoznék a nevedre De ha megölöm a démonokat, és örömet viszek a földi embereknek, dicsőségére válik ez a te nevednek is, igaz-e?

Kormuszda és a harminchárom isten mind egyszerre sietve helyeseltek: - Semmi sincs a beszédedben, Dolgokat Elvégző, ami ne tetszene nekünk Mi is azon látási prizma, hogy sikerrel járjon a küldetésed.

jurbo napszemüveg – ray ban|polarizált napszemüveg police nagyker budapest női márkák webáruház

Amit csak akarsz, veled adjuk! Mivel bátyám, Élet Oltalmazója és öcsém, Tökéletes Fényességű elutasították kérésteket, és kifogásokat kerestek a földi élet ellen, az legyen a büntetésük, hogy én követem majd atyámat az égi trónon.

Természetesen csak akkor, ha már befejeztem földi küldetésemet, és mindent elvégeztem az emberiség javára. Az istenek beleegyezésük jeléül ismét bólintottak.

Add még nékem bronzból öntött, kemény, éles szablyádat!

mennyi legyen a jó látás

Mindent vihetsz, amit csak akarsz! Ezek után a földi világra súlyos bajok szakadtak. A nehéz időkben összegyűltek a földlakók a Kívánságok Dombján, de nemcsak az egyszerű emberek jöttek el, akiket feketefejűeknek hívnak, hanem a madarak is, és sok más élőlény, úgyhogy mintegy háromszázféle nyelven folyt közöttük a szó.

Szerencsére részt vett a gyűlésen a fehér bőrű istennő, Árja Alamgari is, aki minden nyelvet mi a kan látomása, így az ő segítségével megértették egymás beszédét. Ott volt a három híres jós és sámán is: Moa Güsi, a híres Dangbo és a hegyek kánja, Oa Gündcsid, készen rá, hogy jóslatot mondjanak. A fehér istennő, Árja Alamgari kezdte a beszédet: - Három híres-nevezetes jósok!

Lássatok hozzá, kémleljétek jeleiteket, amelyek értelmét csak ti tudjátok, s igyekezzetek kifürkészni belőlük, hogy születik-e hamarjában olyan dicsőséges kán, aki legyőzi és kordában tartja a gonoszt, vagy talán hiába várunk megmentőre?

Elsőnek Moa Güsi vetett jóslatot, megvizsgálta, és így szólt: - Hamarosan meg fog születni Boa Dongcsing Garbo, akinek a teste tiszta szép hegyi kristály, fogai fehérek, mint a frissen esett hó, feje nem emberi fej, hanem a madarak kánjáé, Garudáé. Aranyosan csillog göndör haja, s hajszálainak végét mintha vízililiom szirmaival hintették volna be. Mi a kan látomása megszületik, ő lesz az istenek világának uralkodója! Ekkor Dangbo lépett elő és vetett jóslatot.

Megvizsgálta, majd így szólt: - Hamarosan a világba születik Árja Avalori Udgari, a vörösesbarna arcú és fényességes isten. Felsőteste emberé, alsóteste mint a mi a kan látomása vagy inkább mint a vízisárkányok kánjáé. Ha megszületik, ő lesz a vízben lakó sárkányok uralkodója! Most te következel! Vess jóslatot tüstént! A hegyek kánja engedelmeskedett, és nekilátott a jóslásnak.

mi a kan látomása körömvirág látásból

Megvizsgálta a jeleket, azután ezt mondta: - Hamarosan a világra jön a fehér mi a kan látomása, fényességes istennő, Dzsamco Dari Udam, akinek fényessége beragyogja a világ tíz táját. Ő lesz majd, ha megszületik, az égi tündérek uralkodója! Árja Alamgari azonban elégedetlen volt. Erre mindannyian elvetették jósszerszámaikat, megvizsgálták a jeleket, és így szóltak: - Úgy látszik, hogy nemsokára a világra születik Geszer Szerbo Donrub is.

Felsőteste minden jellel teljes lesz, amit csak a tíz világtáj buddhái viselnek, testének közepén a négy nagy maharadzsa-isten jelei lesznek láthatóak, alsótestén pedig a négy vízisárkánykán jelei.

a látás villan a szemében

Ha megszületik, ő lesz a földi világ ura, Geszer kán, a jótevő, a tíz világtáj uralkodója. Árja Alamgari ekkor tovább folytatta a kérdezősködést: - Ha a világra jönnek, ahogy megjósoltátok, vajon ugyanazon apától és anyától születnek-e, vagy különböző helyeken keressük őket? Ha egy helyen születnek, ki lesz az anyjuk és ki lesz az apjuk? A jósok ekkor ismét elvetették jóseszközeiket, megvizsgálták a jeleket, és így szóltak: - A születendő uralkodók apja Oa Gündcsid lesz, a hegyek kánja, aki itt van közöttünk Anyjuk pedig Gagsa Amurcsila, Günek, a Gazdagnak a lánya!

 • Látás és annak korrekciója
 • Látomás szó jelentése a WikiSzótámarketing-katalogus.hu szótárban
 • Rúnák a látásra fórum
 • Он почему-то был уверен, что в этой паре главенствует робот.
 • Тяжело было осознавать, что в конце концов жители Диаспара оказались правы.
 • kán | A magyar nyelv értelmező szótára | Kézikönyvtár
 • Normális látás kívül-belül

A sámánnő elgondolkozott: - Egy apától és egy anyától születnek hát Minden bizonnyal azért, hogy jobban segíthessék egymást Azt már tudjuk tehát, hogy ki mi a kan látomása földi apjuk és anyjuk, de vajon kinek az újjászületései ők Melyik isten költözik földi testükbe?

A jósok erre csak habozva válaszoltak: - Nem titok előttünk, hogy Kormuszda isten fia közénk születik majd, hiszen Buddha parancsára le kell ereszkednie, ha a világ nagy bajba jutott Aki maga is jobb látást ért el hogy négyük között lesz-e, arra bizony nem tudunk válaszolni Ahhoz kevés a mi jóserőnk Ebben az időben az ország lakossága három nemzetségből tevődött össze: Tusza, Dongszár és Lig volt a nevük.

Csotong arról volt nevezetes, hogy kitűnő lovai voltak.