Nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről,


A felsőoktatásban résztvevők jövőképének változása és között ban a Magyarország ben című kutatás tervezésekor fontosnak tartottuk, hogy az akkor 20 év körüli egyetemi, főiskolai hallgatók gondolatait összegyűjtsük egy olyan következő korról, amelynek során ők a társadalom életében húzó korúak lesznek, nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről a társadalom gazdasági, politikai életének, kulturális területének nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről feladatait fogják ellátni.

nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről

Kérdőívet készítettünk és azt budapesti és vidéki felsőoktatási intézmények hallgatói töltötték ki. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ban hogyan látják a tudományok szerepét a jövőben két kérdés vonatkozott erre. Az elmúlt században megváltozott a gazdaság és a társadalom kapcsolata a tudományokkal, ami abban fejeződött ki, hogy a feltalálások már a nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről közepére, a próbálkozások helyett a tudományos eredményekre támaszkodva születtek meg.

Ez a változás gazdasági életben a fejlődés lehetőségét hordozta. Meg szerettük volna tudni, hogy azok, akik már a tudományok és a gazdaság szoros kapcsolatának korában születtek, mit gondolnak: ez a kapcsolat erősödik, vagy szinten marad. Megkérdeztük, hogy számítanak-e valami változásra az emberek társadalmi gondolkodásában, a társadalmi problémák befogadásában. A válaszaikat megadott alternatívákra támaszkodva jelezhették. A harmadik témaként megkérdeztük, hogy magánéletüket milyennek képzelik el ben ehhez a kérdéshez nem adtunk semmilyen támpontot.

You may want to update your browser

A kérdőívek tartalma és a megkérdezés módja is vita eredménye volt, és úgy véljük, fontos kérdéseket feszegettünk egyszerű és jól átlátható rendszerben.

A as évek előtt az egyértelműen érvényesülő globalizáció körül sok vita volt, az indokoltságáról, a céljairól, a területeiről, a területek fontossági sorrendjéről és mértékéről stb. Láthatóvá vált, hogy olyan gondjai vannak a világnak, amelyek csak nemzetközi összefogással oldhatók meg. Sok konferenciát tartottak, elsősorban a környezet védelmének közösségi felelősségéről, a szegénységről stb.

Az itt nem részletezett problémák és viták a társadalom minden tagja felé azt üzenték, hogy változnia kell a különböző tudományok fontossági sorrendjének is a A kétezres év körül nem teljesen függetlenül a globalizációtól egy másik fontos folyamatnak is lehettünk tanúi, ez pedig a társadalom atomizálódása, az egyén jelentőségének felértékelődése.

Ez változásokat igért szintén a tudományok kapcsolatrendszerében, és úgy véltük, változást fog hozni az egyének viselkedésében, a társadalomhoz, a nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről emberhez, a családhoz való viszonyában, a társadalmi problémák iránti érzékenységben is. A as válaszokból megállapíthattuk, hogy egyrészt világosan látják a 20 év körüli korosztály megkérdezettjei a problémákat, de nem érzékelik azt, hogy a problémák megoldásához a közös, együttes cselekvés vezethet el.

Legalább is akkor a válaszokat így értelmeztük. A magánélet területén egy idillikus jövő jelent meg, megkérdőjelezhetetlen boldogság a családban, szép gyerekek és az ő esetükben a karrier és család fontosságának sorrendjében, a terveik szerint, nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről család elsőbbsége fog érvényesülni Magyarország A ban végzett kutatás során, amely már kitekintést vett célba a es évekre, kutatói kíváncsisággal elhatároztuk, hogy ugyanazzal a kérdőívvel felmérést végzünk megint, szintén a felsőoktatás hallgatói között.

A 10 év különbséggel megtartott felmérést hasonlítjuk most össze.

Felpezsdítjük és gazdagítjuk a lelket: egy ember, egy csésze, egy közösség, egy időben.

A változatlan kérdőívvel, azonos társadalmi körben, végzett felméréssel ban az volt a célunk, hogy keressünk hasonlóságokat, esetleg változásokat a korosztály véleményében. Fontos megemlíteni, hogy ban és ban is a válaszolók különböző felsőoktatási képzésben vettek rész, közgazsági, műszaki tudományokkal foglalkozók, bölcsészek is találhatók a megkérdezettek között. A kérdőív első és második kérdése a válaszadók nemére és korára vonatkozott.

A ban a megkérdezettek korosztálya bővült, a 10 évvel ezelőttihez viszonyítva, abban az értelemben, hogy 20 évnél fiatalabbak 18 és 19 évesek és 30 év körüliek is válaszoltak a kérdésekre.

Select your location

A nők és férfiak feladata társadalmi vitatárgya lett az elmúlt 10 évben, ezért fontosnak tartottuk most számszerűen kimutatni a nemek megoszlását, vagyis ebben az évben 93 nő és 77 férfi válaszolt. Sajnos, ilyen adatot ban nem rögzítettünk, annak ellenére, hogy volt erre vonatkozó kérdés akkor is. A harmadik kérdés Az iránt érdeklődtünk, hogy az elkövetkezendő 20 évben, a megkérdezettek szerint, mely tudományok területén várható olyan felfedezés, amely az emberiség fejlődésére jelentős hatással lesz.

Előzetesen felsoroltuk a véleményünk szerint szóba jöhető tudományterületeket, és adtunk lehetőséget arra, hogy bővítsék a sort.

A 9 megjelölt tudomány közül ban a számítástechnikabiológiaműszaki tudományok és a csillagászat magas szavazatszámmal kiemelkedett a többiekhez fűzött remények nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről a zárójelben levő számok a kapott szavazatokat jelölik.

Irányelvek és nyilatkozatok

Észre lehet venni, hogy nemcsak kiemelkednek ezek a tudományterületek a többi közül, hanem nagyon kicsi a szavazat különbség közöttük. Talán a kapott szavazatok számában némi elbizonytalanodást vehetünk észre: a számítástechnikabiológiaműszakitudományok 99csillagászat A műszaki tudományok és különösen a csillagászat a válaszadók számához viszonyítva sokkal kevesebb szavazatot kapott, mint ban.

Nem történt jelentős változás a többi tudomány megítélésében sem. Gimnasztika rövidlátás kezelésére most is, mint 10 évvel ezelőtt, meg kell állapítanunk, hogy a társadalomtudományoktól nem számítanak jelentős hatásra.

nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről

Megdöbbentő, hogy az elmúlt 10 év társadalmi eseményei sem hívták fel a figyelmet a társadalomtudományok, mint például a politika tudományok, vagy a szervezés és vezetéselmélet stb. A felmérés során a társadalomtudományok teljes mértékű háttérbeszorulása nem érthető az egyetemet éppen végzők szakszerinti megosztását figyelembe véve sem.

Itt vannak a számok: éjsötét a magyar emberek jövőképe

Az Oktatás Hivatal adatai szerint ezer hallgató járt ben olyan szakokra, amelyek összesített neve: társadalomtudomány. Ide tartozik a szűkebb értelemben vett társadalomtudomány, a jogi képzés, a humán tudományok területéhez tartozó szakok, valamint gazdasági és irányítási képzés. Ezzel nem szemben, csak összehasonlításként említjük, hogy mérnökképzésben, szintén ben, 55 ezren vettek részt.

Oktatási Hivatal Ha a fiatalok körében majdnem 2,5 szer többen választják a társadalomtudományi képzést a mérnökihez viszonyítva, akkor egy biztos, hogy úgy vélik saját jövőjük szempontjából is hasznos, biztosan felhasználható ismerteket szerezhetnek ott. Nem az okoz értetlenséget bennünk, hogy a műszaki jellegű ismerteknek és nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről természettudományoknak nagy jelentőséget tulajdonítanak, hanem az, hogy ha a társadalomtudományokat, amelyekre ilyen sokan elhatározták, hogy az életüket építik, ennyire nem tartják, össztársadalmi szempontból, a jövőt befolyásoló tényezőnek.

Opus et Educatio

Megemlítjük, hogy nemcsak hazánkban ilyen népszerűek a társadalomtudományok a felsőoktatásban, hanem az Európai Unióban is. Háromszor többen választják a társadalomtudományokat képzésük területeként, minta mérnöki tudományokat. Eurostat Lehet, hogy nem alaptalanul arra következtetésre kell jutnunk, hogy a társadalomtudományi képzés során nem kerül kiemelésre és magyarázatot nem kapnak a hallgatók arra vonatkozóan, hogy a szakmájuk ugyan nem számszerűsíthető formában, de jelentős szerepet fog játszani a jövőben.

Több olyan kiadvány van, amelyek a társadalomtudományok valamelyik területének újdonságaival, új módszerekkel foglalkoznak. Jelentős nemzetközi szakemberek írásait is tartalmazzák, a területen dolgozók egyéni eredményeit is népszerűsítik, de csak szakmai körökben érnek el hatást, mert ezekben a körökben forognak a kiadványok.

Érdekes, hogy a széles közvélemény keveset tud például a menedzser szakmának a tényleges feladatairól, a céljáról és eredményeiről.

Egyszer Volt Az Ember 22 A Francia Forradalom

A felelősség megosztás értelmezése kapcsán kiderült, hogy nemcsak az embernek emberhez való viszonyát lehet etikailag megítélni, hanem szükség van az ember természethez való viszonyának erkölcsi értelmezésére nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről.

Mivel a jövőre hatással van nemcsak az, amit megteszünk, hanem az is, amit elhanyagolunk, vagy az érdekeket helytelenül csoportosítva szándékosan elmulasztunk. Ebben az esetben az elővigyázatosság elvét megsértve etikai problémák halmazát zúdíthatjuk magunkra, közben visszafordíthatatlan károkat okozhatunk. A társadalomtudományi területeknek, ismereteknek meg kellene találni a modern infokommunikációs csatornákon az ismeretek népszerűsítésének módját annak érdekében, hogy a jövőért végzett tevékenységek eredményesebbek legyenek, az emberek értsék, hogy mi a jelentősége a politikai befolyásolásnak, a tudományos tájékoztatásnak és a közösség jövőjéért végzett tevékenységek túl, a jelentőségét elismerve, a szemétgyűjtésen és a fa ültetésen több támogatást kapjanak a lakosságtól.

Felpezsdítjük és gazdagítjuk a lelket: egy ember, egy csésze, egy közösség, egy időben. Az alábbi alapelvek tükrözik, hogyan éljük ezt meg mindennapjainkban: Kávénk Mindig is a minőségről szólt és fog szólni ezután is. Állhatatosan törekszünk arra, hogy etikus módon szerezzük be a legjobb kávébabot, amelyet nagy gondossággal pörkölünk, és igyekszünk javítani azok életén, akik a kávét termesztik.

A negyedik kérdés A negyedik kérdésben arról érdeklődtünk, hogy a válaszadók szerint mely interdiszciplináris területen várható jelentős, az emberi élet alakulására hatással levő változás? Megtalálunk egy középmezős csoportot is, 50 körüli szavazatokkal. Ilyen az infokommunikációs technológia, az automatizálás, a környezetgazdálkodás és a gyógyítástechnológia.

nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről

A as szavazók szerint a fontossági sorrend a következő: az orvostudománya biotechnológia 94 a gyógyítástechnológia 93az automatizálás 92az energiagazdálkodás és a nanotechnológia mindkettő Az utóbbi szavazásban is van egy erős középmezőny, de azon belül is nagy szavazati számok szerepelnek, így az infokommunikációs technológia 71 az űrkutatás 70a többiek 50 alatti szavazatokat kaptak.

A makrogazdaságtan összesen 3 szavazatot gyűjtött. Összehasonlítva a két felmérést hasonlóságot állapíthatunk meg abban, hogy most is szinte minden terület kapott, sőt nagyszámú szavazatot, ezzel ugyan úgy, mint ban a problémák szinte egyenlő jelentőségét jelölik.

nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről a japánok látása gyenge

Jelentős változás, hogy az energiagazdálkodás az első helyről a hatodik helyre került, erre érdemes felfigyelni. Több oka is lehet ennek a sorrendváltozásnak. Egyrészről lehet, hogy az energiagazdálkodás pillanatnyi helyzetét úgy ítélik meg, mint ami nyugalmi állapotban van, jelentősebb változásokra nincs is szükség, elég az eddigi eredmények gazdaságos és racionális felhasználásáról gondoskodni.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is. A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire.

Jelentős változás az, hogy az orvostudomány az összes többi tudományterülethez képest, és a szavazók számához viszonyítva is kiemelkedően sok szavazatot kapott. Az ember egészségével kapcsolatos feladatokat a legfontosabbnak tartják és ezen a területen várnak olyan eredményeket, amelyek befolyásolhatják az egyes ember életét.

Az, hogy a jövőbeli elvárások között az egészségvédelem, az orvoslás kiemelkedő szerepet kapott aláhúzza az is, hogy a biotechnológia és a gyógyítástechnológia is nagyszámú szavazattal rendelkezik.

A cél elérésével a cél felé haladsz. A cél felé törekszel. Ön egy célt tűzött ki annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tevékenységei megfelelő-e. Tehát: mi olyan világban van, amelyben senki sem éhes. Válasz 4: A következőkben ismerem meg a vállalkozás jövőképét és küldetését.

Nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről a véleményünk, hogy az egészséggel való foglalkozás széleskörű elterjedése nagyon hasznos, azonban a társadalom és az egyén oldaláról is egészségtelen irányokat mutat a gyakorlatban. A kormány szabályozási politikája nem felel meg az egészségvédelem, a gondozás, a megelőzés, ápolás igényeinek, ugyan akkor az egyének hányódnak a különböző, kevés hatékonyságot biztosító esetleg káros megoldások nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről, erre sokat áldoznak.

A problémának ez a felszíne, de sokkal mélyebb okok húzódnak meg a történések mögött. Az atomizálódott társadalomban az egyén súlytalanná válhat a hivatalos szervek, a társadalom teljes működése szempontjából. Ezt az egyén is érzi és ellensúlyozására önértékelésében kis energiával elérhető gyors változásokra vágyik, mint például 2 hét alatt 20kg-t tudjon fogyni egy pirula segítségével stb.

Komoly életmódbeli tervezést, amely étrendbeli és testkultúrában bekövetkező átalakuláshoz vezetne, kevesen vállalnak. Káros hatása van annak is, hogy a tudományosság biztosítása ezen a területen nem mindig sikerül. Azon kívül, hogy ez káros az egyénre nézve, de káros, sajnos, a tudományok társadalmi megbecsülésének, megkérdőjeleződik a tudományok megbízhatósága. Már a as felmérés esetében is megemlítettük, hogy a kiemelkedő milyen szenilis látás kapott interdiszciplináris tudományterületek mellett a középmezőnybe tartozók alapvetően említésre méltó szavazatszámai általában azt jelentik, hogy szinte minden területen jelentős fejlődés várható, vagy szükségeltetik.

Érdekes, hogy ez kifejeződik a as felmérésben még azzal is, hogy a sztár területek kicserélődtek, de ban fontosnak tartott területek közvetlenül az újak sarkában maradtak a szavazatszámokat tekintve. Ebből az derül ki — véleményünk szerint, sőt a válaszadók véleménye szerint is — hogy csak nőtt a nagyon fontosnak tekinthető és megoldásra váró gondjaink mennyisége és minősége. Elgondolkodtató, hogy a fenntartható fejlődés szempontjainak rendszeres ismertetése és konkrét feladatok megfogalmazása, megszervezése, elvégzése sok ember részvételével történik, ennek ellenére a környezetgazdálkodás témája ban és ban is csak a középmezőnyben szerepel, mint a jövő szempontjából közepesen fontos interdiszciplináris tudományterület.

Az ötödik kérdés Az ember személyiségében várható változások iránt érdeklődtünk az ötödik kérdésben.

Ez úgy fejeződött ki, hogy a megkérdezettek ellentétes tulajdonságokat húztak alá a válaszaikban. Például többször előfordult, hogy a társadalmi és természeti értékvédő tulajdonsággal együtt aláhúzták a passzivitást is. Nagyon kifejező az, hogy a természet iránti morális javulásban reménykednek sokan 60 szavazattal és ugyanakkor mások szerint a természet iránti morális romlás fogja jellemezni az embereket 20 év múlva Nagyon elgondolkoztató, hogy megdöbbentően kevés szavazatot kapott ban az altruista viselkedés 2az autonóm viselkedés 11valamint nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről várják, hogy a társadalom demokratizálódva hatással lesz az ember demokratikus gondolkozására 23szintén kevesen bíznak abban, hogy a társadalomban népszerűvé válik a természeti és társadalmi értékek védelme.

A hármas és négyes kérdésekre adott válaszokból azt láthatjuk, hogy a válaszadók tudják, hogy sok feladat áll az emberiség előtt, de ezeknek a megoldásával kapcsolatban nem gondolják, hogy a társadalomtudományoknak, a közösség szervezésének, az etikának szerepe lenne. Az ötödik kérdésre adott válaszok összhangban vannak ezzel.

Account Options

Úgy vélik, hogy a jövő embere nem fog foglalkozni a társadalmi problémákkal. Lehetséges, hogy ennek oka egyszerűen az, hogy valóban nem ismerik fel az összefüggéseket, de lehet az is, hogy ennyire rossz véleményük van a jövő emberéről, mert látják a passzivitás térhódítását.

Lehetséges egy harmadik értelmezése is a problémának, de ez sem megnyugtató. Lehet, hogy úgy vélik az egyes embernek a társadalom fejlődése területén nincs szürke foltok látása. Vannak és lesznek olyan emberek, akiknek ezzel foglalkozniuk kell, a többiek pedig majd élvezik az eredményeket, vagy elviselik, ha negatívan hat rájuk.

Hasznos lenne a válaszadók egy részével megvitatni ezt a problémát. Mindegy is, hogy mi az oka a jövő emberére vonatkozó megdöbbentően negatív, és 10 év alatt megdöbbentően romló véleménynek, nem megnyugtató abban az értelemben, ha figyelembe vesszük, hogy a világ előtt a fenntarthatóság feladatai állnak, amelyek közösségi tevékenységet követelnek.

Környezet és társadalom közös jövője A hatodik kérdés Az utolsó, a hatodik kérdés így hangzott: írja le mondatban: 20 év múlva hogyan fog élni, mi lesz a legfontosabb az életében, hol és hogyan fog dolgozni, hogyan tölti majd a szabadidejét! A válaszok feldolgozása sok időt követelt. Mivel semmilyen megkötést, szabályozást nem hirdettünk ehhez a kérdéshez az egyéni válaszok tartalmi és fogalmi különbözősége mellett az egyéni írásmódtól a fogalmazás furcsaságain keresztül sok nehézség sújtotta az elemzőt.

Érdemes volt ezt vállalni, mert az itt olvasottak egységesítették nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről kérdőíveinkre adott válaszokat.

Erre nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről kérdésre adott válaszok megerősítették az előző kérdésekre adott és megdöbbenést okozó képet. A válaszok a várakozásnak megfelelően színes részleteket tartalmaztak, egyedi megfogalmazásokat, mégis kirajzolódott egy általánosnak tekinthető tendencia. Először azokat a sajátosságokat érdemes megemlíteni, bár kevesen nyilatkoztak így, amelyek nem az egyedi életre vonatkoznak.

Öten határozottan megemlítették, nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről az elkövetkező 20 évben az égvilágon semmi sem fog változni a világban, a társadalmunkban, ennél is kevesebben fogalmazták meg, hogy szerintük 20 év múlva olyan világ lesz, amit el sem tudunk ma képzelni.

Említésre méltó, hogy egy válaszoló alternatívákat felsorolva válaszolt, gondolva a társadalmi változásokra, azok mértékére, és az életére gyakorolt hatásukra. Úgy vélik, hogy a tanulás és a szakmai előmenetel következtében 20 év múlva az elérhető eredményeket vágyaikat megvalósítják.

A válaszolók negyede saját, sikeres vállalkozását fogja vezetni. Többen meg is említették a vállalkozás szakterületét is, gyermek készségfejlesztőtől a minőségi pálinka előállításon keresztül, a kávé szaküzleten át az esemény szervezőig a legkülönfélébb terveket nyilatkozat a nagy emberek jövőképéről meg. Ez jelentős változás a as felméréshez viszonyítva, akkor, kevesen 3 említették meg, hogy életüket saját vállalkozásukra szeretnék építeni.