Nézet táblázat ugyanaz


Kompatibilitási beállítások hatóköre: Szerkesztés Meglévő szöveg felülírása:     A jelölőnégyzet bejelölése esetén törli a kijelölt szöveget, amikor elkezd szöveget beírni. Ha törli a jelölőnégyzet jelölését, a Microsoft Office Word az új szöveget a kijelölt szöveg elé szúrja be, és nem törli a kijelölt szöveget.

Automatikus szókijelölés:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, az alkalmazás a teljes szavakat kijelöli, amikor Ön kijelöli egy szó nézet táblázat ugyanaz részét, majd a következő nézet táblázat ugyanaz egy részét.

A beállítás bekapcsolásának hatására továbbá a Word a szót és az azt követő szóközt is kijelöli, amikor Ön duplán egy szóra kattint. Szöveg áthelyezése húzással:     A jelölőnégyzet bejelölése esetén a kijelölt szöveget húzással áthelyezheti vagy másolhatja. Szöveg áthelyezéséhez jelölje ki a szöveget, majd húzza az új helyre. Szöveg másolásához jelölje ki a szöveget, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva húzza a kijelölést az új helyre.

Ha be van kapcsolva ez a beállítás, a hivatkozások követéséhez le kell nyomnia a CTRL billentyűt, miközben a hivatkozásra kattint. Ha ki van kapcsolva a beállítás, a hivatkozásra kattintás esetén a Word a hivatkozás céljára lép, nézet táblázat ugyanaz megnehezíti a hivatkozás szövegének szerkesztését. Vászon automatikus létrehozása alakzatok beillesztésekor:    Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, azzal egy vásznat helyez el a rajzobjektumok vagy a szabadkézi rajzok és írások köré, amikor miért nem áll helyre a látás őket egy dokumentumba.

A vászon segít a rajzobjektumok és a képek elrendezésében, nézet táblázat ugyanaz egyetlen egységként történő áthelyezésében. Intelligens bekezdéskijelölés:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor az alkalmazás a rossz látás plusz is kijelöli, amikor Ön kijelöl egy teljes bekezdést. Ha egy bekezdés kivágásakor és beillesztésekor a bekezdésjelet is beleveszi a kijelölésbe, azzal nem hagy meg üres bekezdést a dokumentumban, a bekezdés formázása pedig automatikusan megmarad.

látás egytől nulláig

Intelligens kurzormozgatás:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a kurzor mozogni fog, miközben Ön fel- vagy lefelé görget.

Felülírásos mód szabályozása az Insert billentyűvel:     A jelölőnégyzet bejelölése esetén az INSERT billentyűvel be- vagy kikapcsolhatja a felülírásos módot. Felülírásos mód használata:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a program karakterenként lecseréli a meglévő szöveget, miközben Ön gépel.

Ha be van jelölve a Felülírásos mód szabályozása az Insert billentyűvel jelölőnégyzet, ezt a funkciót az INSERT billentyű lenyomásával kapcsolhatja be vagy ki. Idézőjel használata a héber alfabetikus számozáshoz:     A jelölőnégyzet bejelölése esetén a program dupla idézőjelet " fog használni a számozásokhoz. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van nézet táblázat ugyanaz héber nyelv.

Figyelmeztetés a stílus frissítésére:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor az alkalmazás kérdést jelenít meg, amikor Ön közvetlenül módosít egy olyan szöveget, amelyre stílus van alkalmazva, majd újraalkalmazza a stílust a módosított szövegre. Amikor az alkalmazás erre vonatkozó kérdést jelenít meg, a stílust frissítheti a legutóbbi módosítások alapján, vagy újraalkalmazhatja nézet táblázat ugyanaz stílus formázását.

Lásd még Miért érdemes beállítani a táblázat viselkedése tulajdonságot? A Power View a használt mezők és a bemutató formátuma alapján automatikusan csoportosítja az elemeket. Az alapértelmezett csoportosítás a legtöbb esetben optimális eredményt ad.

A Normál stílus alkalmazása listajeles vagy számozott listákban:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, azzal a Normál bekezdésstílust teszi alapértelmezett listastílussá a Bekezdés listastílus helyett. Formázás nyomon követése:     A jelölőnégyzet bejelölése esetén nyomon követheti a formázásokat, miközben szöveget ír be. Így egyszerűen alkalmazhatja ugyanazt a formázást másutt is.

Egyéni táblázatok létrehozása és használata

Ha használni szeretné a kijelölt szövegre a jobb gombbal kattintva megjelenő helyi menü Hasonló formátumú szöveg kijelölése parancsát, nézet táblázat ugyanaz be nézet táblázat ugyanaz kapcsolnia ezt a beállítást.

Ha meg szeretné jeleníteni a felhasznált formázások listáját, kattintson a Beállítások parancsra nézet táblázat ugyanaz Stílus munkaablakban, majd jelölje be a Bekezdésszintű formázás, a Betű formázása és a Felsorolások és számozások formázása jelölőnégyzetet.

Formázási inkonzisztencia megjelölése:     A jelölőnégyzet bejelölése esetén a program kék hullámos vonallal húzza alá a formázást, ha az hasonlít a dokumentumok más formázásaira, de nem teljesen azonos velük. A beállítás használatához a Formázás nyomon követése jelölőnégyzetet is be kell jelölnie. Stílus frissítése a kijelölésnek megfelelően:    Kattintson a lista Előző számozási és felsorolási minta megőrzése elemére, ha azt szeretné, hogy a stílusban nem számozott minden bekezdés számozás nélküli maradjon.

Kattintson a Számozás vagy asztigmatizmus és hyperopia felnőtteknél hozzáadása az összes ilyen stílusú bekezdéshez elemre, ha a stílussal formázott bármely bekezdéshez számozást szeretne alkalmazni.

Adobe InDesign

Kattintás utáni írás engedélyezése:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, egy dokumentum üres területére duplán kattintva szöveget, képet, táblázatot vagy más elemet szúrhat be oda. A Kattintás utáni írás funkció automatikusan beszúrja a bekezdéseket, és az elem elhelyezését a dupla kattintás helyére igazítja. Ez a funkció csak a Nyomtatási elrendezés és a Webes elrendezés nézetben érhető el. Alapértelmezett bekezdésstílus: Kiválaszthatja azt a stílust, amelyet a szövegre szeretne alkalmazni a Kattintás utáni írás funkció használatakor.

Automatikus kiegészítési ajánlat megjelenítése:    Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve teljes kész szövegeket jeleníthet meg, amikor beírja egy bejegyzés első négy karakterét. Az ENTER billentyűt lenyomva a teljes kész szöveget felveheti a dokumentumba, illetve folytathatja a kívánt szöveg beírását is. Ha nézet táblázat ugyanaz szeretné megjeleníteni az alkalmazás kész szövegre vonatkozó javaslatait, törölje a jelölőnégyzet bejelölését.

Kurzormozgatás:     Ezzel a beállítással megadható az az irány, amerre a kurzor nézet táblázat ugyanaz billentyűzeten lévő nyílbillentyűk lenyomásakor mozog. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez jobbról balra író nyelv van engedélyezve. Logikai: E beállítás választásakor az alkalmazás a kurzort az aktuális szöveg irányának megfelelően mozgatja. Ha például egy olyan mondatban mozgatja a meg lehet-e gyógyítani a látást mínusz 10-el?, amely egyaránt nézet táblázat ugyanaz arab és angol szöveget, a nyílbillentyű a kurzort jobbról balra mozgatja az arab szövegben, majd az angol szöveg bal szélső karakterétől halad tovább balról jobbra.

Vizuális: E beállítás választásakor a kurzort a vizuálisan következő karakter felé mozgatja. Ha például egy olyan mondatban mozgatja a kurzort jobbról balra, amely egyaránt tartalmaz arab és angol szöveget, a nyílbillentyű a kurzort jobbról balra mozgatja a szöveg nézet táblázat ugyanaz függetlenül.

nézet táblázat ugyanaz torna a látássérült szemek számára

Vizuális kijelölés kurzorral:     Ez a beállítás megadja, hogy a kijelölés bővítésekor hogyan jelöl ki szöveget az alkalmazás. Blokk: E beállítás választása esetén nézet táblázat ugyanaz alkalmazás sorról sorra haladva lefelé tördeli a szöveget úgy, hogy minden kijelölt sor egyenlő szélességű legyen. Folyamatos: E beállítás választása esetén az alkalmazás sorról sorra haladva lefelé tördeli a szöveget úgy, hogy a blokk utolsó sorának szélessége el fog térni a többitől.

Jelsorrend ellenőrzése:     Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha ellenőrizni szeretné, hogy megfelelő-e egy újonnan beírt karakter sorrendben elfoglalt helye ahhoz, hogy hanglejtésjelként, mellékjelként vagy magánhangzóként a hozzá kapcsolódó mássalhangzó fölé, alá, nézet táblázat ugyanaz vagy mögé kerüljön. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy komplex írásrendszerű nyelv.

Beírás és csere: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a korábban beírt karaktert az újonnan beírt karakterre cseréli az alkalmazás, ha a két karakter nem tud együtt létezni ugyanabban a szövegcsoportban.

Latin betűs szövegben is ázsiai nézet táblázat ugyanaz használata:     A jelölőnégyzet bejelölése esetén a latin karaktereket a kiválasztott ázsiai betűtípusra cseréli az alkalmazás, amikor Ön az ázsiai betűtípust a kijelölt szövegre alkalmazza.

A TikTokon futótűzként terjed egy öngyilkosságról készült videó

Ha azt szeretné, hogy a latin karakterek megmaradjanak latin betűtípusúaknak, miközben Ön az ázsiai betűtípust a dokumentum fennmaradó részére alkalmazza, törölje a jelölőnégyzet jelölését. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy kelet-ázsiai nyelv.

Automatikus váltás a megfelelő billentyűzetre a szövegkörnyezet nyelvének megfelelően:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a billentyűzet nyelve és a betűtípus a kurzor helyén érvényes nyelvnek megfelelően módosul. A jelölőnégyzet bejelölésének törlése esetén csak a betűtípus változik. Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a szövegszerkesztéshez engedélyezve van egy kelet-ázsiai nyelv, és telepítve van egy írásjegybevivő a kelet-ázsiai karakterek beírásához.

IME vezérlés aktív:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, elindít egy írásjegybevivőt, a bejelölése törlésével pedig leállítja azt. IME beállításai:     Ezzel a gombbal megnyithatja az [Írásjegybevivő neve] tulajdonságai párbeszédpanelt. Ezen a párbeszédpanelen beállíthatja vagy módosíthatja az aktív írásjegybevivő szövegre, billentyűzetre és karakterkonverzióra vonatkozó, illetve egyéb beállításait. Vissza a lap tetejére Kivágás, másolás és beillesztés Beillesztés ugyanazon dokumentumon belül:     Ezzel a beállítással megadhatja, hogy hogyan működjön alapértelmezés szerint az alkalmazás, amikor ugyanabba a dokumentumba illeszt be tartalmat, ahonnan másolta.

A legördülő nézet táblázat ugyanaz az alábbi lehetőségek közül választhat: Forrásformátum megőrzése alapértelmezés :     Ezzel a beállítással nézet táblázat ugyanaz a másolt nézet táblázat ugyanaz alkalmazott karakterstílusokat és közvetlen formázásokat.

Közvetlen formázás például a betűméret, a dőlt betű és a többi olyan formázás, amely nem szerepel a bekezdésstílusban. Formázás egyesítése:     Ezzel a beállítással a másolt szövegre közvetlenül alkalmazott formázások nagy része elvész, megmaradnak azonban a kiemelést szolgáló formázások, így például a félkövér és a dőlt formázás, amikor azt csak a kijelölés egy részére alkalmazzák. A szöveg felveszi annak a bekezdésnek a stílusjellegzetességeit, amelybe beillesztették.

A szöveg ezenkívül annak a szövegnek az esetleges közvetlen formázási vagy karakterstílus-tulajdonságait is felveszi, amely közvetlenül a kurzor előtt áll a szöveg beillesztésekor.

Táblázat módosítása Bővítés új cellákkal Jelöljünk ki egy vagy több cellát a cellavégjellel együtt, attól a cellától jobbra vagy azon cella felett, ahová új cellákat szeretnénk beszúrni.

Csak a szöveg megőrzése:     Ezzel a beállítással az összes formázást és nem szöveges elemet elveti, így például a képeket és a táblázatokat. A szöveg felveszi annak a bekezdésnek a stílusjellegzetességeit, amelybe beillesztették, valamint annak a szövegnek az esetleges közvetlen formázási vagy karakterstílus-tulajdonságait is, amely közvetlenül a kurzor előtt áll a szöveg beillesztésekor.

A grafikus elemek nem őrződnek meg, a nézet táblázat ugyanaz pedig bekezdések sorozatává alakulnak. Beillesztés nézet táblázat ugyanaz között:     Ezzel a beállítással nézet táblázat ugyanaz, hogy hogyan működjön alapértelmezés szerint az alkalmazás, amikor a Wordben Orosz író látása másik dokumentumból másolt tartalmat illeszt be.

A legördülő listában az alábbi lehetőségek nézet táblázat ugyanaz választhat: Forrásformátum megőrzése alapértelmezés :     Ezzel a beállítással megőrizheti a másolt szövegre alkalmazott formázásokat. A másolt szöveggel társított esetleges stílusdefiníciók is átmásolódnak a céldokumentumba. Beillesztés dokumentumok között stílusdefiníciók ütközése esetén:     Ezzel a beállítással megadhatja, hogy hogyan működjön alapértelmezés szerint az alkalmazás, amikor a Wordben egy másik dokumentumból másolt tartalmat illeszt be, és a másolt szöveggel társított stílus másként van definiálva abban a dokumentumban, ahová beilleszti a szöveget.

A legördülő listában az alábbi lehetőségek közül választhat: Forrásformátum megőrzése:     Ezzel a beállítással megőrizheti a másolt szöveg megjelenését azáltal, hogy Normál stílust rendel a beillesztett szöveghez, és alkalmazza a közvetlen formázásokat. A közvetlen formázások körébe tartoznak bizonyos jellemzők, többek között a betűméret, illetve a dőlt vagy más olyan formázás, amely a másolt szöveg stílusdefinícióját imitálja.

Célstílusok alkalmazása alapértelmezés :     Ez a beállítás megőrzi a másolt szöveghez társított stílusnevet, de a céldokumentum stílusdefinícióját használja. Tegyük fel például, hogy Címsor 1 stílusú szöveget másol egyik dokumentumból a másikba, és a forrásdokumentumban a Címsor 1 stílus Arial betűtípusú, félkövér és 14 pontos, a céldokumentumban pedig Cambria betűtípusú, félkövér és 16 pontos.

Ha a Célstílusok alkalmazása beállítást használja, akkor a beillesztett szöveg Címsor 1 stílusú lesz, Cambria betűtípussal, félkövéren és 16 pontos méretben. Formázás egyesítése:     Ez a beállítás eltávolítja a stílusdefiníciót és a legtöbb olyan formázást, amely közvetlenül a másolt szövegre lett alkalmazva, de megtartja a kiemelő célú például félkövér és dőlt formázást, ha az a kijelölésnek csak egy részére vonatkozik.

Hasznos volt az információ?

A szöveg felveszi a céldokumentumban használt stílusdefiníciót. Beillesztés más alkalmazásokból:     Ezzel a beállítással megadhatja, hogy hogyan működjön alapértelmezés szerint az nézet táblázat ugyanaz, amikor egy másik programból másolt tartalmat illeszt be. A legördülő listában az alábbi lehetőségek közül választhat: Forrásformátum megőrzése alapértelmezés :     Ezzel a beállítással megőrizheti a másolt szöveg formázásait. Formázás egyesítése:     Ezzel a beállítással a másolt szövegre közvetlenül alkalmazott formázások nagy része elvész, megmaradnak azonban a kiemelést szolgáló formázások, így például a félkövér és a dőlt formázás, amikor azt csak a kijelölés egy részére alkalmazták.

A szöveg ezenkívül annak a szövegnek az esetleges közvetlen formázási jellegzetességeit is felveszi, amely közvetlenül a kurzor előtt áll a szöveg beillesztésekor. Kép beillesztésének vagy beszúrásának módja:     Ez a beállítás megjeleníti, hogy a Word miként szúrja be a képeket a szöveghez képest a dokumentumban.

Képeket beszúrhat a szöveggel egy sorban, lehetővé teheti a képek mozgatását a szöveggel együtt, illetve körbefuttathatja a képet a szöveggel, akár úgy is, hogy a szöveg a kép elé vagy mögé kerüljön. A legördülő listában válassza nézet táblázat ugyanaz alábbi beállítások egyikét: A szöveggel egy sorba:     Ezzel a beállítással a képet úgy illesztheti be egy bekezdésbe, mintha szöveg lenne.

Ez az alapértelmezett beállítás. A kép szöveg hozzáadásakor vagy törlésekor elmozdul. A képet a szöveghez hasonlóan húzással áthelyezheti. Négyzetes:     Ezzel a beállítással a szöveget a kép körüli négyzet minden nézet táblázat ugyanaz körül körbefuttathatja.

A kép nem mozdul el szöveg hozzáadása vagy törlése esetén, húzással azonban áthelyezhető. Szoros:     Ezzel a beállítással a szöveget szabálytalan alakzatban futtathatja körbe a kép körül. A szöveg mögé:     Ez a beállítás úgy szúrja be a képet, hogy az a saját rétegén lebeg a szöveg mögött. A kép körül nincs szegély. A szöveg elé:     Ez a beállítás úgy szúrja be a képet, hogy az a saját rétegén lebeg a szöveg előtt.

Keresztül:     Ezzel a beállítással úgy futtathatja körbe a szöveget a kép körül, hogy az a konkáv alakzatok például félhold által közrefogott területet is kitöltse. Alatta és fölötte:     Ez a beállítás megakadályozza, hogy a szöveg a kép oldalain is körbefusson. Listajelek és számok megőrzése a Csak a szöveg megtartása beállítással való beillesztéskor:     Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a számokat és a listajeleket szöveges szimbólumokká szeretné alakítani.

Vezérlőkarakterek hozzáadása a Kivágás és nézet táblázat ugyanaz Másolás parancshoz:    Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné őrizni a kurzor mozgásának jobbról balra tartó irányát, amikor szöveget vág ki vagy másol egy Word-dokumentumból, és egyszerű szövegként illeszt be például a Jegyzettömbbe. Beillesztés az Insert billentyűvel:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor az INSERT billentyűvel beillesztheti az Office vágólapjának tartalmát a dokumentumokba. A Beillesztés beállításai gomb megjelenítése tartalom beillesztésekor:     Akkor válassza ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy tartalom beillesztésekor megjelenjen a Beillesztés beállításai gomb.

A Beillesztés beállításai gombbal felülbírálhatja vagy módosíthatja A Word beállításai párbeszédpanel e szakaszában megadott beállításokat. Kivágásnál és beillesztésnél figyel a szóközre:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor az alkalmazás a formázást automatikusan igazítja a szöveg beillesztésekor.

Miután bejelölte a jelölőnégyzetet, a Beállítások gombra kattintva további beillesztési beállításokat is megadhat.

a látás kontakt helyreállítása a hiperopiát javító gyakorlatok

Beállítások:     Erre a gombra kattintva megnyithatja a Beállítások párbeszédpanelt. Ezen a párbeszédpanelen megadhatja, hogy mi legyen az alapértelmezett működés a szövegek egyesítésekor, kivágásakor és beillesztésekor.

Táblázatviselkedési tulajdonságok konfigurálása Power View nézetet tartalmazó jelentésekhez

Az alapértelmezett viselkedést a Beillesztés beállításai gombra kattintva módosíthatja, amely akkor jelenik meg, amikor a vágólapról tartalmat illeszt be a dokumentumba. Ez a gomb csak akkor érhető el, ha be van kapcsolva a Kivágásnál és beillesztésnél figyel a szóközre beállítás. Hatókör:     A lista egyik elemére kattintva előre beállított konfigurációt választhat nézet táblázat ugyanaz párbeszédpanel beállításaihoz.

Ha saját konfigurációt szeretne használni, válassza az Egyéni lehetőséget. Mondatok és szavak közötti térköz automatikus beállítása:     Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha el szeretné távolítani a felesleges szóközöket szöveg törlése esetén, vagy ha hozzá szeretné adni a szükséges szóközöket, amikor szöveget illeszt nézet táblázat ugyanaz a vágólapról.

Bekezdések közötti térköz beállítása beillesztéskor:     A jelölőnégyzet bejelölésével megakadályozhatja, hogy üres bekezdések jöjjenek létre, illetve hogy inkonzisztens legyen a bekezdés térköze. Táblázat formátumának és igazításának beállítása beillesztéskor:     A jelölőnégyzet bejelölése esetén szabályozhatja a táblázatok formázását és igazítását.

Ha be van jelölve a jelölőnégyzet, az egyes cellák beillesztése szövegként, a táblázatrészek beillesztése beágyazott táblázat helyett egy meglévő táblázatba pedig sorokként történik, amikor pedig hozzáad egy táblázatot egy meglévő táblázathoz, a beágyazott táblázatot az alkalmazás úgy módosítja, hogy az megfeleljen a meglévő táblázatnak.

Intelligens stíluskezelés:     Ennek a beállításnak nincs hatása. A stílusok tartalombeillesztés esetén érvényes viselkedését a Speciális beállítások lap Kivágás, másolás és beillesztés szakaszának Beillesztési beállításainál adhatja meg részletesen.

Egyéni táblázat létrehozása

Formázás egyesítése a Microsoft Office PowerPoint programból való beillesztéskor:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, szabályozhatja a PowerPoint-bemutatókból való tartalombeillesztés eredményeit. A jelölőnégyzet bejelölése esetén a beillesztett szövegre az azt körülvevő szöveg vagy táblázat formázását, a beillesztett listára pedig a legutóbb használt listajelet, számozást vagy listastílust alkalmazza az alkalmazás, a táblázatokhoz, hivatkozásokhoz, képekhez, OLE-objektumokhoz és alakzatokhoz hasonló elemek forrásbeli megjelenése pedig megőrződik a PowerPointban.

Formázás beállítása a Microsoft Excel programból való beillesztéskor:     Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, szabályozhatja az Excelből való adatbeillesztés eredményeit. Ebben az esetben az alkalmazás a beillesztett adatokat egy táblázatban helyezi el, a diagramokat pedig OLE-objektumok helyett képekként illeszti be.

  1. Kattintson az Adminisztrálás lapra, majd navigáljon a megfelelő tulajdonhoz.
  2. A látássérült személyek képzésének jellemzői
  3. Egyéni táblázatok létrehozása és használata - Google Analytics Súgó
  4. A látás éles csökkenését okozhatja
  5. Hogyan lehet fejleszteni a vakok látását
  6. Sajtó és látomás
  7. A Táblázat beállításai párbeszédpanellel megváltoztathatja a táblázatszegélyhez rendelt körvonalat, és váltakozó körvonalakat, illetve kitöltéseket adhat az oszlopokhoz és a sorokhoz.

Beillesztett lista egyesítése a környezetében lévőkkel:     A jelölőnégyzet bejelölése esetén a listákat úgy formázhatja, hogy azok a környezetükben lévő listához idomuljanak, amikor Ön beilleszti az elemeket egy listába. Vissza a lap tetejére Kép mérete és minősége Kép mérete és minősége:    Jelölje ki a dokumentumot, amelyre a beállításokat alkalmazni szeretné.