Orosz író látása. Orosz költők, írók listája – Wikipédia


Ha a háború utolsóelőtti évében egy új világrészt fedeztek volna fel a maga öt kontinensébe akkor már úgy beleútálkozott emberiségnek, valami titokzatos, intermundiális Atlantiszt, arról sem írtak Orosz író látása talán több ismertetést, s arról sem várt volna nagyobb kiváncsisággal még egyre több és több tudósítást a nyugati civilizáció embere, mint a forradalmi Oroszországról, az egyik napról a másikra Orosz író látása és újabb metamorfózisokba eső orosz földről, amelyben - bevallhatjuk - akkoriban igen sokan még az ígéret földjének is valami új formájú kialakulását vélték látni.

De a könyvtárakra menő útleírások után, még ma sem tud igen többet a nyugati világ a fennállásának immár tizedik évfordulóját ünneplő Szovjet-Oroszországról. Kétségtelen, hogy Duhamelnél objektívebben, mindenfelé ilyen egyformán megértő pillantással tán még senki sem nézett körül Oroszországban.

#731esEgység#MKUltra#Tuskegee SZÖRNYŰSÉGES EMBERKÍSÉRLETEK - A világ legbrutálabb 56. epizód

Az eddigelé ottjárt utazók legnagyobb része eleve tudta, mit akar Oroszországban látni, s nem is látott vagy legalább is nem igen mondott el Orosz író látása, mint ami a saját szociológiai vagy erkölcsi felfogását alátámasztotta. S ha akadtak is «csak a tiszta igazságot» kereső tudósítók, Orosz író látása tiszta igazság látása után ezeket is elragadta a szenvedély, a gyűlölködés vagy a lelkesülés. Látás, ha mínusz a pro vagy contra elfogultság jellemzi még olyan elmék munkáját is, mint Etienne Burnet, Artur Holitscher, Fülöp-Miller, Vaillant Couturier, Guilbaux, vagy akár a hiúságában megsértett Wells, Orosz író látása - a terjedelmes tanácsok és jövendölések meghallgatása után - szemébe mert nevetni «az a kis konok és kopaszfejű tatár».

A Béraud-féle zsurnaliszták hátborzongató rémségeket való hajhászása említést sem érdemel. S még kevésbé azoknak a tudósítóknak a referátuma - ezek közé tartozik egy-két pesti utazó is - akikben még Orosz író látása lelki- és oroszismeret sem volt, hogy legalább forrásmunkáik palástolására a különböző Orosz író látása kétes hitelű német kiadványok német fonetika szerint leírt orosz személy- és helyneveit javították volna át magyarra.

Ezek az írók mind csupán a «veszélyeztetett fehér civilizáció» vagy az eljövendő szocialista világrend szemszögéből nézték, értékelték és akarták megismerni Oroszországot. Duhamel könyvéhez nagyobb bizalommal nyúl az ember.

Orosz író látása

Duhamel a Vie a Civilisation, a háború két legemberibb, a legközvetlenebb megfigyelés és a legmélyebb átérzéssel megírt epopeájának szerzője. Duhamel egész oeuvre-je a szelid, de fenékigható fürkészésből, az élet legapróbb jelenségeinek megrögzítéséből, a mindent átfogó és megértő bölcs kontemplációból Orosz író látása.

Kategória:Orosz írók – Wikidézet

Ő nem tévedhet el Oroszországban. A szenvedélyt ő csak mint tünetet ismeri, amit elemezni és gyógyítani kell, az embereket csak mint különféle ragályok áldozatait s a társadalmat elsősorban, mint e ragályok melegágyát.

Orosz író látása látvány szent helyek

Orosz író látása Duhamel orvos és művészetében sem akar más lenni, mint a kórházi termekben vagy ami annak idején a lövészárok kötözőhelyén volt. Meghallgatja a beteget vagy a sebesültet s ha szenvedéseikről kell szólni; ők mondják el nekünk is fájdalmaikat, a maguk akadozó, eltévelygő szavaikkal, ő lelkiismeretesen megvizsgálja őket, fejük fölé írja a lázt, a diagnózist és azt, amit lázálmukban beszélnek.

Kategória:Orosz írók

S azután szólal csak meg ő, töpreng, tanakodik, hogy lehetne segíteni. És szenved maga is, s tán jobban, mint a beteg, mert legtöbbször előre tudja, nem lehet segíteni. A lelki problémáknak ez az egyszerű, közvetlen feltárása, s a mély emberi részvét, ahogyan még a legmegoldhatatlanabb kérdés megoldásába is belefog, ez adja Duhamel írásművészetének karakterét, azt, amit maga lelki realizmusnak nevez.

Duhamelnek ez a mindent megérteni és explikálni törekvő belső objektivitása reméltette velünk, hogy ő mást, többet is fog látni ott, ahol legtöbben eddig csak a Destrukció vagy a Vörös Hajnal tűzvészét látták: Duhamel a Szovjetek meghívására látogatott el Oroszországba és tudva azt, hogy Egész útján nem is keresett mást.

Ebben van a könyv értéke, s mint művészi teljesítménynek valóban igen nagy értéke, de ebben Orosz író látása némi fogyatkozása is.

Oh no, there's been an error

Mert ha a fentebb citált írók a tiszta látást elhomályosító elfogultság miatt nem tudták Szovjet-Oroszországot a mai valódi állapotában megfigyelni. Duhamel tudósításai ellen azt vethetjük föl, hogy ő viszont oly közel jutott ehez a földhöz, a maga apró jelenségeket, a kis emberek, a Orosz író látása lelkét figyelő analizisében oly közel, hogy az ember alig Orosz író látása valami horizontot.

Oroszország ma már nem csak az oroszok hazája s ezt maga hangoztatja legjobban. Oroszország: U.

Nyikolaj Alekszejevics Osztrovszkij

Oroszország egy új világállamforma, egy új társadalmi rend első alakulata, amely jelentőségében túlhaladja az orosz föld mai politikai határait. Oroszországban ma az egész emberiség jövendőjének problémája erjed. Ez az Oroszország, a Szovjetek Oroszországa érdekelte volna elsősorban Duhamel olvasóit. De Duhamel nem politikus még itt is csak költőnek tudja magát; az unanimisták, a humanista költők fajtájából való költő, illetve - ha már minden áron állást kell foglalnia - orvos. Oroszország nagyobb, mint forradalma - mondja Duhamel - és az utazó, aki azzal a szándékkal jön, hogy tanulmányozza ezt a forradalmat, csakhamar megérti, hogy az orosz nép, a forradalmában élő orosz nép sokkal jelentékenyebb fenomén, mint a bolsevizmus.

A kommunista forradalom, Oroszország szülötte most töltötte be tizedik életévét, de Oroszország, Orosz író látása hatalmas, élő Oroszország vén, mint a legendák és még sokkal Orosz író látása képes, mint egy forradalom.

látás 1 5 hány vonal látás mínusz 7 és szülés

Meg lehet ismerni hat hónap alatt egy országot, kiváltkép ha ez az ország egymagában akkora, mint egy kontinens? Egy adatgyűjtő, kimutatásokat tanulmányozó közgazdának még hatszor ennyi idő is kevés lenne, de Duhamel, ismételjük, nem a gyárakat, nem a vasutat vagy a kereskedelmet ment tanulmányozni. Irtózik a számoktól.

Könyv - Keserű humorista - Szergej Dovlatov: A kihelyezett tagozat - Válogatott elbeszélések

Duhamelnek minden joga megvan, hogy Oroszországot illetőleg félretoljon minden statisztikát. A nap legnagyobb részét az Orosz író látása tölti, ahol tilos eldobálni a szemetet, összeszidatja magát egy harcias villamoskalauznővel, akinek a kocsiján csak hátul szabad fel- és csak elől szabad leszállni, belevegyül a tömegbe, amely Lenin mauzoleuma előtt várakozik és Orosz író látása a kalmukok, tatárok, cseremiszek, s ki tudja, milyen fajtájú nációk egyvelegét, - mind jókedvű és mind bundát visel!

Az úttesten néha vidám gyerekcsoportok vonulnak, fújják az Internacionale-t, integetnek; vörös katonák lődörögnek, akik senkinek sem tisztelegnek, s valahogy látás libabőrös állnak Duhamelhoz, mint a nyugati hadfiak. Minden nyüzsög, zajlik, a rendőr apostoli gesztussal irányítja a közlekedést, az anyák a napra tolják a gyerekkocsikat: az ember Orosz író látása hiszi, hogy a vörös rém torkában sétál.

A nép, a tömeg valóban elégedettnek látszik.

  1. Új jövőkép munkarend
  2. Gyakorlatok listája a látás helyreállításához
  3. Mi befolyásolja a látásélességet
  4. Útifű a látáshoz
  5. Volt egyetemista, lágerőr egy köztörvényes zónában, idegenvezető, újságíró, munkás, bokszoló, amatőr filmek szereplője, zokninepper, valutaüzér és még sok más, vagyis nagyjából minden, csak orosz író nem tudott lenni, mivel hazájában gyakorlatilag egy sor szépirodalmat nem publikálhatott.
  6. Mit jelent a láthatáron

Látszik, de az-e valóban? Duhamel hisz a külsőségnek, s egy-két ilyen ucca-kép után elfordul a szélesebb perspektívától. Az író felülkerekedik az utazón.

a gyógyító látás

Egy arc, egy szép tipikus szláv arc nyomul az előtérbe, s az ember hiába hajtogatja jobbra-balra a fejét, hogy mögötte is lásson valamit, a melankólikus, kékszemű arc egyre előbbre jön, egyre nagyobbodik és eltakarja egész Oroszországot.

Embereket ismerünk meg, egy tucatnyi ember véleményét, életmódját, de Oroszország maga csak mint a fényképeken az elmosódott háttér. Duhamel végiglátogatja mindkét mesterségbeli kollégáit az írókat és a tudósokat, de az Új Oroszország megteremtőiről és fentartóiról, a munkásságról egy szó sem esik az egész könyvben.

Egy szó sem az állam, a termelés szervezetéről.

Élete[ szerkesztés ] Nyikolaj Alekszejevics Osztrovszkij

Igen az Orosz író látása jól élnek, munkalehetőség van bőven Oroszországban háromszor annyi lapot adnak ki, mint a háború előtt és még a technikai szaklapok is közölnek verset, novellát. Egyik kórházat a másik Orosz író látása építik, a tudósoknak meg van minden szabadságuk és eszközük a munkára. Konstruktivista épületek emelkednek a hagymaformájú tornyok mellett.

Csak távoli célzásokból értesülünk azok életéről. A régi, a Gogol-féle Oroszország hirtelen egyesülése ez a Nyugattal, amely egyesülésben mindkét elem még megtartotta eredeti sajátságait.