Szemgyakorlatok látássérülés miatt, A Látássérült Gyerekek Nevelése Az Oktatásban


Látás-Mód Alapítvány BULÁKE - Szem l életmód Rehabilitációs Szemgyakorlatok látássérülés miatt Az együttműködő szervezetek között szemgyakorlatok látássérülés miatt állami fenntartású és civil szervezet, gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó, fővárosi és vidéken működő szolgáltató is.

Személyes beszélgetéseink célja az egyesület munkájának bemutatásán túl a személyes kapcsolatok kialakítása, a gyógypedagógusok, rehabilitációs tanárok munkájának, munkakörülményeinek megismerése. A beszélgetések során több témakört érintettünk. Braille írás-olvasás oktatása, számítógép kezelésének használata. Azonban a társadalomba való teljes be- illetve visszailleszkedés nem működhet más társszakmák együttműködése nélkül sem, pl. Így valósulhat meg a komplex rehabilitáció.

Braille írás-olvasás. Ezeket a mindennapos tevékenységek oktatása, majd a látástréning követi. Ez utóbbi modul keretében sok kliens csak az optikai segédeszköz használatának betanítását igényli, háttérbe szorulnak az egyes kompenzánciós technikák pl. A legkevesebben a Braille írás-olvasást szeretnék elsajátítani. A kliensek gyakran egymást beszélik le, mondván a modern technika, a felolvasó programok használata miatt már nincs is szükség a tapintható írás-olvasás mint kommunikációs forma megtanulására.

Egyetlen kivétel van: a siketvak kliensek kiugró számban tanulnak Braille írás-olvasást, mivel számukra ez szinte az egyetlen információszerzési lehetőség, kapcsolódási pont a világhoz. Az ő esetükben is a tájékozódás és közlekedés oktatása szerepel a vezető helyen. A gépírás és az informatika oktatása az elmúlt időszakban nagyon fontossá vált, háttérbe is szorítaná a Braille írás-olvasást, szemgyakorlatok látássérülés miatt az oktatók figyelnek arra, hogy tanulóik folyamatosan használják az alternatív kommunikáció ezen formáját.

A Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főleg vak gyermekekkel foglalkozik, ezért a látásnevelés kisebb óraszámban szemgyakorlatok látássérülés miatt meg, de az idejáró aliglátó, illetve főleg az óvodában és szakiskolában megjelenő gyengénlátó gyermekek számára tartanak ilyen jellegű foglalkozásokat.

szemgyakorlatok látássérülés miatt a hangyák látása

Kitekintve a komplex rehabilitáció többi területére, kiemelkedő azok száma, akik pszichológiai segítséget igényel né szemgyakorlatok látássérülés miatt.

Felnőtt korban látássérültté vált személyeknél a veszteség feldolgozása egyénenként változó mértékben, de igénybe veszi az érintettet. A pszichés támogatás azonban a gyermekek esetében is fontos terület, hiszen például a kamaszkori krízisek esetükben elmélyülhetnek amiatt is, hogy meg kell küzdeniük a látássérülésük okozta különbözőségük feldolgozásával, annak a pályaválasztásra stb.

A felnőtt kliensek sokszor, főleg ügyeik intézéséhez például: különböző igénylőlapok kitöltése, eszközbeszerzés, pályázatok megírása, hivatalokban való ügyintézéshez vennék igénybe szociális munkás segítségét.

A felnőtt kliensekkel foglalkozó szolgáltatók elmondása szerint a klienseknek könnyebb, ha ugyanazon szolgáltatónál lehet foglalkozási rehabilitációt is igénybe venni, ahol az elemi rehabilitációt is megkapták, így folyamatosan haladhat előre a kliens, ugyanazon szolgáltatónál lenne minden adata, ismerné a környezetet, a munkatársakat.

Jelenleg asztigmatizmus és hyperopia felnőtteknél ez nem lehetséges, ott külön, a lakhely szerinti járási hivatal foglalkozási rehabilitációs ügyintézőjéhez vagy kifejezetten foglalkozási rehabilitációval foglalkozó civil szervezetekhez fordulhat segítségért a látássérült személy.

Siketvak személyeknél pedig az általuk használt speciális kommunikációs formák megtanulása is külön igényként jelentkezik, melyet a Siketvakok Országos Egyesületénél a rehabilitáció keretén belül biztosítanak is. A szervezetek szolgáltatási köre azonban a kliensek részéről mutatkozó igények mentén is bővült sok helyen. Nélkülözhetetlenek például a segítő beszélgetések, szemgyakorlatok látássérülés miatt sorstársi közösség összetartó légköre.

Fontos lenne a hozzátartozókkal, gyermekek esetében a szülőkkel, testvérekkel folytatott munka is. Több helyen főleg vidéken számukra különböző csoportokat hoztak létre, ahol ők is megoszthatják egymással gondolataikat, érzéseiket.

Valahol klubdélután, más helyen közös tábor szervezésével kívánják bevonni a hozzátartozókat. A tájékozódás és közlekedés témaköréhez tartozik, de több szervezet külön is kiemelte a vakvezető kutyával való közlekedést.

Bár a vakvezető kutyakiképzésnek külön szervezetei vannak, de ezek csak részben tudják ellátni mind a kiképzés, mind a kutyával való közlekedés megtanításának együttes feladatát, sok látássérült személy szemgyakorlatok látássérülés miatt még, hogy kutyát kaphasson. Modulok oktatása Az előzőekben említett oktatási modulokat legtöbbször párhuzamosan is tudják oktatni, tehát egy kliens több modult is kaphat egyszerre.

Leginkább az informatikával párosítanak valamilyen másik mennyire javul a gyenge látás. A szükségletek és a realitások figyelembe vételével a legtöbb helyen egyszerre két modult oktatnak, a bentlakásos intézmények - amelyek nagyobb szakembergárdával is rendelkeznek — három, nagyon ritkán négy modult is oktatnak egyszerre egy kliensnek. Itt meg kell jegyezni, hogy ez nagymértékben függ a kliens terhelhetőségétől is.

Hírek, Aktualitások, Események

Halmozottan sérült gyermekeket és felnőtteket Budapesten fogadnak nagyobb arányban, és agyi eredetű látássérültek ellátása is leginkább ezeken a helyszíneken történik. Ha jól megvizsgáljuk ezeken a helyeken a szükséges egészségügyi szakember biztosítása mellett, a kliensnek lehetősége van beköltözni, hosszabb távon, rendszeres, akár mindennapos ellátásban részesülni.

A mindennapi oktatás pedig a hatékony fejlesztés, fejlődés szempontjából egy fontos kritérium. Speciális helyzetben vannak a siketvak személyek, akik fordulhatnak az erre specializálódott egyesülethez is, az itt dolgozó szakemberek vidékre és más szolgáltatókhoz is szívesen mennek tanácsadás formájában szolgáltatást nyújtani.

A vidéki ellátásban a halmozottan sérült személyek ellátásához hasonlóan nehézséget jelent, ha valaki krónikus betegségben szenved a szemgyakorlatok látássérülés miatt mellett. Kliensek száma Szemgyakorlatok látássérülés miatt interjúk során az ellátott kliensek számára vonatkozóan kerültük a számszerűsítést, inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire folyamatos az ellátásuk.

Szemgyakorlatok látássérülés miatt kép vegyes: szemgyakorlatok látássérülés miatt legtöbb helyen nincsen várólista, vagy csak rövid időre korlátozódik a várakozási idő, viszont olyan szervezet is akad, amelyik nagyon hosszú várólistával rendelkezik.

Ez nagyon sok tényezőtől függ, adott modul pl. A szolgáltatás formái — kliensek ellátásának formái A vidéki intézményeknél ambuláns és otthontanítás formájában történik az oktatás. Ez szoros összefüggésben van az adott intézmény infrastruktúrájával is. Szemgyakorlatok látássérülés miatt szervezet, illetve az iskolás korúakat ellátó intézmény szervez nyári táborokat is, ahol nemcsak az intenzívebb oktatásra van lehetőség, de sorstársi közösségben is lehetnek a kliensek.

Ide a hozzátartozókat is szívesen fogadják. Érdekes eredmény volt, hogy az együttműködő szervezeteknél többen voltak a rehabilitációs tanárok, mint a gyógypedagógus végzettségűek. Csak szemgyakorlatok látássérülés miatt szervezet emelte ki: oktatói közül látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus, tiflopedagógus végzettséggel rendelkezők nem végezhetnek látásvizsgálatot. Az informatikai modul oktatását nagy számban informatikusok végzik.

Ez élesen különválik. Szociális munkás minden szervezetnél aktívan dolgozik, míg pszichológus jóval kevesebb jelenik meg. A szociális munkások nemcsak a klienskoordinációban kliensek fogadása, szerződéskötések, eligazítás stb. A kliensek igényeihez viszonyítva minden trikromatikus látás szakemberhiányról beszélt.

Oktatókat, de pszichológusokat és szociális munkásokat is szívesen felvennének még a hatékony munka érdekében. A szakemberek munkáját a kíséréseknél, rendezvényeken és táborokban önkéntesek segítik, szemgyakorlatok látássérülés miatt enyhítve a szakemberek hiányát is. Szakemberek foglalkoztatása A kérdőívezésben résztvevő szervezetek közül csak nagyon kevés helyen vannak teljes állásban a szakemberek, a jellemző az, hogy inkább fél- vagy részmunkaidőben vállalnak munkát.

A munkavállalók szempontjából befolyásoló tényező, hogy a civil szervezetek pályázatok útján jutnak pénzhez, határozott, leginkább egy éves időszakra, mely kissé kiszolgáltatottá teszi munkavállalót.

Uploaded by

Másrészt a szakemberhiány miatt sok helyen kellene helytállni egy-egy oktatónak. A legáltalánosabb, hogy teljes állás mellett valaki még részmunkaidőben is dolgozik. Sokan vannak, akik a kliensek ellátása miatt vagy a szakma szeretete miatt vállalnak több helyen is a munkát. Eddigi szakmai tapasztalataik mellé újabb és újabb kihívásokat, fejlődési és fejlesztési lehetőséget keresnek.

A látás megfigyelése inkább a szubjektív, a tesztek eredménye inkább objektív információval szolgál egyik sem tisztán szubjektív vagy objektív, hiszen az egy-egy megfigyelt jelenség lefordítható objektív adattá, miközben a szemgyakorlatok látássérülés miatt értékelésébe is belejátszik a szubjektív tényező. A megfigyelés és a mért eredmények összevetése mutatja meg, hogy a gyermek kihasználja-e a látórendszerében rejlő lehetőségeket, vagy eszközökkel, a környezet átalakításával és fejlesztéssel segíteni kell a lehetőségekhez képest maximális látásteljesítmény kiaknázásában Vannak gyermekek ugyanis, akik nagyon rossz látási funkcióikkal is biztosan mozognak, ügyesen manipulálnak, tárgyakat és képeket jól felismernek, az ő vizuális hatékonyságuk maximális. Akkor van szükség gyógypedagógus fejlesztésére, ha a mérhető jobb értékek lehetőségéhez képest a gyermek praktikus működése sokkal rosszabb látásteljesítménynek megfelelő képet mutat. A tesztek használata, az objektív vizsgáló eljárások alkalmazásának elsődleges célja tehát nem a látásteljesítmény abszolút értékének megmérése, hanem az említett vizuális hatékonyság feltérképezése, valamint a nyomon követés érdekében az összehasonlítható adatok biztosítása.

De anyagi okok is húzódhatnak a háttérben, hiszen figyelembe kell venni: míg a közoktatásban pedagógus életpályamodell teszi kiszámíthatóbbá az előrehaladást, addig a felnőttek intézményeiben dolgozók a szociális ágazati bértáblával számolnak. A tanárokat terhelheti még az ambuláns és az otthontanítás egy lényeges velejárója, az utazási idő is, ami függ a szervezet ellátási területétől is.

Ahány szervezet, annyi megoldást próbál kitalálni arra, hogy az átlag óra napi utazást már ne lépjék túl.

Much more than documents.

Ezt persze befolyásolja a közlekedés is: ha autóval meg tudják oldani, akkor akár több helyre is eljuthatnak egy nap, de tömegközlekedéssel már nem ilyen egyszerű a helyzet. Az integrációban tanuló gyermekek esetében hasonló a helyzet. A tanulóval kapcsolatos kontaktóra és a kiutazások mellett érzékenyítők, szakmai megbeszélések szervezése, táborok szervezése és lebonyolítása is szerepel a feladatok között.

Az oktatók ön képzésének, továbbképzésének lehetőségei Főleg saját csapaton belül tartanak esetmegbeszéléseket, konzultációkat. Néha csak az adott klienssel foglalkozó szakemberek gyűlnek össze egy rövid megbeszélésre. Igény lenne azonban más szervezetek oktatóival való együttműködésre, megbeszélésekre szemgyakorlatok látássérülés miatt. A LSER pályázatok keretén belül, a pályázatban nyertes szemgyakorlatok látássérülés miatt szakmai találkozókon is részt kell venniük, mely erősítheti az együttműködést, szakmai fejlődést.

Számukra szükséges szemgyakorlatok látássérülés miatt egyéb fórum is, ahol saját tapasztalataikról, sikereikről, problémáikról beszélhetnének, megoldást kaphatnának. Ahol várólista van, ott sem a szakemberek, sem az oktatóhelyiségek száma nem elég, bár a kliensek elégedetlensége férgek gyanúja nem jelent meg ezen a téren.

A legtöbb szakember az informatikai eszközpark folyamatos modernizálását és bővítését emeli ki mint fontos tényezőt a színvonalas munka megtartásához. De ez sajnos nem minden helyen valósul meg. A napi munka mellett az oktatók számára nehéz nyomonkövetni az újdonságok megjelenését, és azok hatékonyságának vizsgálatát.

Jó volna, ha ehhez gyorsan és könnyedén hozzáférhetnének. A kliensek részéről főleg optikai és informatikai eszközök iránt jelentkezik igény.

Látássérülés kialakulásának okai - marketing-katalogus.hu

Jelenleg nincsen lépésekre bontott, kidolgozott folyamat, melyet követve a szakember megnyugtató módon, a kliens fejlesztésének, előrehaladásának mozzanatait, jellemzőit, eredményeit bemutatva tudná másik szakembernek átadni a klienst vagy máshoz átirányítani. Ez főleg a közoktatásból a munka, a felnőttek világába való átmenetet nehezíti, de előfordulhat pl.

Mindenhol készül záróértékelés a kliens előrehaladásáról, iskoláskorúak esetében ezt szöveges értékelésnek hívják. A felnőtteknél a kliens aláírásával elfogadja ezt, illetve kézhez is kap belőle egy példányt, de ezt a kliens magától általában nem mutatja be, amikor új oktatóhoz kerül. Gyermekek esetében a szülőknek adják át ezt a rövid leírást, bevonva őket is a folyamat megismerésébe. A LSER pályázathoz kötött szakmai csoporttalálkozók hasznosnak bizonyultak a pályázatban szereplő szervezetek együttműködésének fejlesztésében, de több szervezet, gyógypedagógus kimarad ebből a körből.

Az előzőekben felvázolt szakmai ön képzés részében már említettünk egy-két tevékenységet, melyek hiányként jelennek meg azok számára is, akik ebben a csoportmunkában részt vesznek. Ugyanakkor azok az információk, döntések, melyek csak a pályázatban részt vevő szervezetek számára létrehozott csoportmunka során jönnek létre, vagy ott hangzanak el, kevésbé válnak elérhetővé más, a látássérült személyek gyógypedagógiai rehabilitációjában részt vevő szakemberek számára, akár a közoktatásban, akár a felnőttképzésben dolgoznak.

Így fordulhat elő, hogy egy-egy szakember sokféle információval rendelkezik, sokszor hogyan lehet gyógyítani egy kis rövidlátást a dologról eltérő hír vagy félinformáció jut el hozzá, mely nemcsak a szakmai, módszertani ismereteire van hatással, hanem a mindennapi munkájára, az oktatáson kívüli tevékenységére is, megnehezítve szakemberek egymással való kapcsolattartását, munkáját is pl.

Fontos kapcsolatként jelentek még meg a támogató szolgálatok és az érdekvédelmi szervezetek is, ahol viszont az együttműködés nem mindig gördülékeny. Dokumentáció Az oktató munkájának nyomonkövetése, valamint a kliens fejlődésének rögzítése különböző anyagokban történik. Mind a pályázatban résztvevő szervezetek, mind az állami finanszírozású intézményeknek adott dokumentációs sablonnal kell dolgozniuk. Általános jelenség, hogy az óratervezeten kívül minden megjelenik, pl: rehabilitációs terv, fejlesztési terv, napló stb.

A dokumentáció minden helyen digitális formátumban szemgyakorlatok látássérülés miatt, de van olyan hely, ahol ezt papír alapon is vezetni kell. Járulékos feladatok A kontaktórán, a dokumentáció vezetésén túl feladatként kerültek megemlítésre a szakmai együttműködés fenntartásával járó szemgyakorlatok látássérülés miatt is. A körülmények különbözőek, mégis hasonló nehézségekkel kell szembenézniük.

szemgyakorlatok látássérülés miatt vízió, hogyan lehet megtudni, mit

Minden helyen a szakemberhiányt tartották a legnagyobb problémának. A jelenlegi kutatás nem terjedt ki a szakemberek elvándorlásának okaira. A munkát sok tényező befolyásolja, az interjúk segítségével a következő elemekre tekintettünk rá: A szakemberhiány egyik oka a munkakörülmények kiszámíthatatlansága, ami ez esetben azt jelenti, hogy a civil szervezeteknél a pályázatokkal elnyerhető finanszírozás csak egy évre garantált, ami egy munkavállaló számára nem annyira kecsegtető.

Aki vállal így munkát, jellemzően más munkahelyen is dolgozik, helytállása mellett szakmai szemgyakorlatok látássérülés miatt nincs vagy alig van ideje.

Nemcsak arra, hogy saját tudását gyarapítsa, munkáját más jógyakorlatok megismerésével és használatával gazdagítsa, hanem a munkával kapcsolatos eredmények és problémák megosztására sincs sok lehetőség.

A team megbeszélések az adott csoport, munkahely tagjai között valósulnak meg, konferenciákra, továbbképzésekre, vagy a földrajzi elhelyezkedés, az utazással kapcsolatos szemgyakorlatok látássérülés miatt, illetve a kliensmunka mellett végzett egyéb feladatok miatt nincs lehetőség.

Közös platform hiányában a szakemberek szemgyakorlatok látássérülés miatt vagy torz információkkal rendelkeznek egymás munkájáról is. Ez megnehezíti a szakemberek közötti kommunikációt és a kliens átadás hatékonyságát is. Szemgyakorlatok látássérülés miatt LÁRESZ Egyesület törekszik a különböző területeken dolgozó szakemberek számára közös találkozási lehetőségeket biztosítani, akár rendszeres összeülések alkalmával, akár konferenciák megszervezésével.

Ez utóbbival a szakmai fejlődést is igyekszik támogatni, ön képzési lehetőséget biztosítva. Törekszik a találkozások alkalmával a felmerült problémákra akár kisebb körben megoldást találni, vagy nagyobb rendszerben változtatást elérni. Például az utóbbi időben a gyermekek és felnőtt látássérült személyek körében is egyre több a halmozottan sérült személyek száma. Fejlesztésük új megközelítést, más módszereket és eszközöket kíván, melyekre nem csak az éppen ezen a területen dolgozó szakembereket kell felkészíteni, hanem a jövő gyógypedagógusainak, tanárainak képzésébe is érdemes beépíteni.

szemgyakorlatok látássérülés miatt a látásromlás oka 50 év után

Szakmai állásfoglalások kialakításával egységes véleményt tudunk képviselni az oktatást végző intézmények felé. A már dolgozó szakemberek pedig olyan, kisebb továbbképzésekre is igényt tartanának, amelyek alkalmazkodnak munkaidejükhöz, területileg és időben szemgyakorlatok látássérülés miatt elérhetőek.

Pályázati lehetőségek B.

Online felületünk tartalmával nemcsak az egyesület tagjaival szeretnénk hazai és nemzetközi újdonságokat megosztani, hanem a látássérült személyek iránt érdeklődőkkel is, legyen szó pszichológusról, foglalkozási rehabilitációs szakértőről, hozzátartozóról, vagy felsőfokú oktatásban tanuló leendő szakemberről.

Ezen felül maguknak a tagoknak is biztosítunk lehetőséget saját tapasztalataik, munkájuk eredményeinek megosztására is. A honlapon jelenleg is működik egy adatbázis, ahol megtalálhatóak a látássérült személyekkel foglalkozó, különböző profilú szervezetek, a segédeszközöket forgalmazó helyek.

Bejegyzés adatai.