Tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel, Speciális tevékenységek látássérült kliensek egészségügyi ellátása során


Képződés alapvető matematikai nézetek. Megismertetés tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel től környező a világ.

Navigációs menü

Bírság művészet. Fizikai oktatás.

Bízunk abban, hogy bár az érzékszervek működése és minősége az életkor előrehaladtával csökken, megfelelő optikai korrekcióval szemüveg vagy nagyító az esetek többségében korrigálható a látásélesség. Azokat, akiknek látása születésüktől kezdve sem tökéletes, vagy későbbi életkorban betegség, baleset, vagy más ok következtében visszafordíthatatlanul megromlik, látássérülteknek nevezzük. Mellettünk, közöttünk, velünk élnek. A látássérült gyermekek óvodába, iskolába, a fiatalok középiskolába járnak, sokan egyetemre is, tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel szakmát tanulnak és munkába állnak.

Javító munka tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel ben gyermekek kert Fejlődés vizuális észlelés. Javítás jogsértések beszédek.

1. Látássérült tanulók és a szakiskolai képzés gondjai

Fejlődés érintés és sekély motoros készségek. Orientáció ban ben tér. Társadalmilag- háztartás orientáció. Gyógyászati testedzés.

Menedzsment rehabilitáció munka és különleges oktatás Minisztériumok tábornok és szakmai oktatás orosz Szövetség UDC,26 Ezért nagyon fontos nemcsak az óvodai látás állapotának tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel, hanem az általános iskolai oktatás időszakában elért eredmények megszilárdítása is, amikor az olvasás és az írás elsajátítását a tanulók vizuális képességeinek figyelembevételével kell elvégezni.

Ebből következően az oktatási komplexum óvoda - óvoda - általános iskola felépítésének alapvető tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel, hogy optimális feltételeket biztosítson a korai, óvodai és általános iskolás korú gyermekek szisztematikus, átfogó, folyamatos oktatására és képzésére - a gyermek látórendszerének érési periódusaira.

A programok és a befolyásolási eszközök változatossága, a nevelési és oktatási formák és módszerek adaptív képességei, a gyermek testének általános egészségi állapotának javítása és integritása a látássérült gyermekek társadalmi adaptációjának és rehabilitációjának egységes és harmonikus modelljét alkotja.

Egy ilyen UVK-modell lehetővé teszi a látás állapotának megelőzésével és javításával kapcsolatos problémák megoldását oly módon, hogy takarékos körülményeket teremtsen az általános erősítő és speciális korrekciós intézkedések komplexumához.

Ehhez az UVK növeli a vakáció időtartamát: a tanév során legalább 30 naptári nap, nyáron pedig legalább 8 hét. Az első osztályú diákok számára további heti szabadságokat állapítanak meg.

Gyógypedagógus

Az oktatási folyamatban adagolt vizuális terhelést vezetnek be, amikor a gyermekeket írni és olvasni tanítják, videofelvételeket néznek stb. A gyermekek napi rutinjának fontos korrekciós követelménye az UVK-ban a gyermek motoros aktivitási rendszere, amely látássérült gyermekeknél a vizuális-motoros tájékozódás nehézségei miatt leküzdi a fizikai inaktivitást, ideértve a fizioterápiás gyakorlatok speciális gyakorlatait, a ritmus és a térbeli tájékozódást, valamint a testkultúra perceit.

Az általános oktatási folyamattal egyidejűleg az UVK speciális korrekciós munkát végez, tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel célja a vizuális patológiás gyermekek pszichofizikai fejlődésében mutatkozó eltérések leküzdése.

Gyógypedagógusok képzése[ szerkesztés ] Magyarországon a gyógypedagógusok képzése a pedagógusképzés, tehát a neveléstudomány területén zajlik. Gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon: Az értelmileg tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel középsúlyos, súlyos és legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, gyógypedagógiai diagnózis készítésére, gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel és rehabilitációs feladatok ellátására, differenciált egyéni és csoportos fejlesztésre, a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására szakosodott gyógypedagógus. Gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon: A hallássérült gyermekek nevelési-oktatási feladatainak ellátására, a korai tanácsadás tevékenységeinek ellátására, az egyéni habilitációs-rehabilitációs feladatok ellátására, általános rehabilitációs jellegű feladatok ellátására, a pedoaudiológiai feladat ellátásában való részvételre szakosodott gyógypedagógus.

Minden osztály külön megkülönböztetett, a gyermek tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel függően. Az UVK végső célja a gyermek pszichofizikai fejlődésének egész folyamatának stabilizálása annak érdekében, hogy sikeresen rövidlátás szülés az általános iskolai iskolába és a kortárs társadalomba.

Szisztematikus osztályokat kell folytatni a beszéd fejlesztéséről alcsoportokban és mindegyikükkel külön-külön.

A beszéd fejlesztésével kapcsolatos munka során a tanár figyelmesen meghallgatja, mit és hogyan beszélnek a látássérült gyermekek, megtanítja őket kifejezések felépítésére, következetes gondolatok kifejezésére tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel a szavak helyes jelentéshasználatára.

rossz látás az esti órákban romolhat-e a látás szülés után

Az érzékszervi tapasztalatok hiánya miatt bizonyos szakadékot tapasztalhatnak az objektív gyakorlati cselekvés és annak verbális kijelölése között. Ehhez a program tantárgy-gyakorlati órákat biztosít a beszéd és a vizuális észlelés fejlesztéséről, a tárgyak elemzésének tanításáról és a velük végzett funkcionális műveletekről.

A tanárnak elegendő illusztrációval tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel más vizuális anyaggal kell rendelkeznie, hogy a látássérült gyermekek jobban láthassák a képet.

A beszéd fejlesztése szempontjából nagyon fontos, hogy a gyerekeknek valódi elképzeléseik legyenek a körülöttük lévő világról. Ezért a vizualizációs eszközök használatát a vizuális észlelés eredetiségének figyelembevételével végzik. Azoknak a tárgyaknak, jelenségeknek, illusztrációknak, játékoknak, amelyekről a látássérültek szóbeli leírást készítenek, vizuálisan hozzáférhetőknek kell lenniük a gyermekek számára. A képeken lévő képeket nem szabad tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel tárgyakkal.

hogyan javíthatják az ételek a látásélességet jobb látás egyedül

A látássérült gyermek számára a tanár beszédének példaként kell szolgálnia, és figuratív, kifejező és érzelmi színűnek kell lennie. A tanár tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel irodalmi anyagok kiválasztását a gyermekek ismereteinek és szellemi képességeinek figyelembevételével építi fel. Kemény és lágy mássalhangzók kiejtése m, b, n, t, d, n, k, g, x, f, v, l. A gyermekeknél a hangok megkülönböztetésének képessége, a fonémák, szavak kiejtése a tanár modellje szerint kihúzva mu-mu, la-la-la, na-naa szavak hangjának hangsúlyozásával macska, száj stb.

Látássérült tanulók megsegítése a szakiskolai képzésben

Tanuld meg különféle tárgyak és állatok hangjainak utánozását kopogás-kopogás - kalapács; miau-miau - macska; oink-oink - sertés stb. A tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel elkülönítése egy szó egyértelmű kiejtésével. Az intonatív hangulat, a dikció, a beszéd sebessége. Tanítani az egyszerű mondatok egy teljes mondat intonálásával történő egyértelmű kiejtésének képességét, valamint a beszéd sebességének koherens állításban történő szabályozásának képességét.

A gyermekek helyes szóbeli tanítása: hogyan köszönjön.

Speciális tevékenységek látássérült kliensek egészségügyi ellátása során

Kiemelésére, valamint a játékok, állatok, emberek mi csinálsz, mit tudsz vele csinálni? Játék képekkel: "Mi előbb, akkor mi?

látás 0 7 hány dioptriában

Ellentétes jelentésű szavak megkülönböztetése vizuális alapján nagy - kicsi, magas- alacsony. A térbeli elöljárók olvasás és a látás javítása használata be, be, mögé, alá, fölé ,összefoglalva az esetformák használatát. A szóalkotás különböző módjainak megtanulása állatok neve, étkészlet neve stb. Munka az onomatopoeás jelek kialakításán veréb: csaj-csirip - csicsergés; kiskacsa: kvatt-kvatt - kvatt.

Jelenlegi hely

Játékok:"Adj hozzá egy szót", "Ki mit csinál? Gyakorolja a gyerekeket egy tárgy és annak jeleinek elnevezésében, vezesse le annak leírását. Megtanítani megválaszolni a tanár kérdéseit anélkül, hogy megismételné az utána következő kérdés felépítését.

Vezesse a gyermeket a meséket, verseket olvasó tanár ismétléséhez. Használjon drámai játékokat a következetes mesemondás tanításához.

IME - Interdiszciplináris Magyar Egészségügy

Fejlessze a különféle típusú mondatok felépítésének képességét: egyszerű és összetett, képek felhasználásával. Tanítsa meg a gyerekeket egy irodalmi szöveg újbóli elbeszélésére, egy ismert mese vagy novella szövegének újratermelésének képességére, először a tanár kérdéseire, majd vele együtt. Tanítsa meg a gyermekeket a kérdéses kép tartalmával tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel kérdések megválaszolására. Tanítsd meg a gyerekeket egy három mondatból álló közös nyilatkozat készítéséről "A nyuszi ment hová?

gyermek szemész Luhanszkban

Ott találkozott kivel? Tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel mit tegyek? Fontos figyelembe venni a gyermekek eltérő beszédszintjét.

Különösen fontos itt a tanár egyéni munkája az egyes gyermekekkel. A magas szintű beszédfejlődésű gyermekeknek fel lehet ajánlani rövid sémákat "Megjött Surikov "Tél": E. Trutneva "karácsonyfa" tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel, humor N.

Saksonskaya "Hol van az ujjam? Akim" Bolygónk "csodálat E. Serova "Bell", "Pitypang", A.

a szemem rövidlátás

Prokofiev "Kora tavasz". Fenntartja a cselekmény konzisztenciáját az ismert mesék újraszámlálásakor, közvetítse a szereplők karakterét "A farkas és a gyerekek", "A mezei nyúl, a róka és a kakas". Érzelmileg közvetíti a karakterek párbeszédének karakterét, ábrás szavakat és kifejezéseket.

A szerző szavainak, kifejezéseinek reprodukálása az elbeszélés folyamatában K. Ushinsky "Bishka", E. Charushin "Mint egy ló tekert állatokat"; "Mitten" - mese, fordította: E.

A műalkotások érzelmi érzékenységének oktatása, a mese és a történet műfajának megkülönböztetése I.

Gyógypedagógus – Wikipédia

Karnaukhova feldolgozásában "" Róka fésűkagylóval "; Ya. Taits" Engedelmes pincérnő "a költői és a prózai szöveg megkülönböztetése S.

Látássérült tanulók megsegítése a szakiskolai képzésben 1.

Marshak" Csíkos bajusz "; V Szutejev "Ki mondott miau? Tisztázza a kifejezéseket: hang, szó, mondat. Különböztesse meg a szavakat. Készítse el azt a tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel, amely szerint a hangok és a szavak kiejtése egy bizonyos sorrendben történik.