Tina Karol látomása leült, Full text of "Magyar zsidó almanach"


Milano, március 2. Sza-lonüdi hirek szerint Sarrail tábornokot, ha bizonyossá válik az a hir, hogy a sza-lonikii akció elmarad, a németek támadása folytán visx-szarendelik Verdunbe.

Tina Karol látomása leült

Mit remélnek a franciák. Bérűn, márc 2. A Verdunnél Iev6 francia sereg parancsnokainál Hambert ás Harr Tina Karol látomása leült látogaflst tett s Tsiaps levelelője. Máf nult fanl a tábornokok Tina Karol látomása leült mondták, bogy s háború után sem IssaMK. A franciák optimisták ás szerintük s tál előkéazitette a tavaszi nagy offenzívát, mely ha az el-Saégss vonalak áttör ésérs vezetne, nyáron olyan nagy efcassrsrieH harc fess, ssslyst s szegény főidőn még sohasem vívtak, őszszel ásatás aagksuMdhstask s béketárgyalások Mip fel fffltS tlS jllllIÉS.

Osservatorio letterario ANNO 14. – NN. 75/76 LU.-AGO./SETT.-OTT ...

Budapest, március 2. Sehol sass törtárt lényegesebb aaemeny. A qslysst él-tjslánjoaságjban naa vjáltokott.

mit jelent a látás plusz 6

Ab Tsar-tsk-aistsn ad alljsnaég fpkáya tatéraégi ez egy átmeneti látvány fejtett ki. A Mása kslatl partján Douauaast érődnél a fkaookék aabsrslkst ujból Tina Karol látomása leült allsntáasdásl klsárlst-bjen áldották ElóétMnk kisebb vállalkozásai ellenséges mm« oti-tagok elten tiksrrél Jártak! Mitaatól északnyugatra egy orou repülőgépet légiharcban legyőztünk A bénneBtőkkel egyiá a kezűikbe kertit.

RmUdink sikeresén támadták meg a molodecnól nm telepekát. Az antant hajoraja j Smyrna elölt.

A töröltök kevés eredménnyel lovoldöltték a jórajt ás rapAlőket, mert ezek visszs-tértek. Newyórk, márc. A aau»'ka- rú g a 1- türei ságt Bern, Tina Karol látomása leült történt A létberöpül áltíozatk ' tizennégy alfil. A rol téjk ki mára. Qenf, la. Az arttánt csapatszállitásai Szalonlklbe. A {rakonstni1 m regekndÜ Korfubólljvaló mag ius tfsjJa éji]' irirciu Az özyegjy román Mrátyné temetése. Buáapent, márc, 2. A törökök megállították u 0t09Z ottenxlyát] Hambnrg, mire.

A ¡1 örökök tikenöt vsrsabwftk.

As atbáii ipat'k" irlá, hoéy a! I Megkezdték as' udovóí híd hélyréállitását ás egy ujabb vasuji vonal épitését ú,inely a Vardar jjobbpartján egyenesén Cljevgelibe vinne Ennél fogva alkőzelj sza'antkti támadás néni való-sssnA. Ssjnála-taé jelenségnek találja o kajazát és Uéd Sata-hogy s kirJikiidia Asearl, da aokasem ésmaart. Aaok as ouiágua «sarvasetak, aaaa-lyek a kSxvatltfl kcnakcUelmat Sok ijddatatficn Mhtolbtháá.

A kasaara «asal kspeselalbaa aláatéreata, hegy ss ersség a ayagati hatdnMékl I kóaá-röl árlntd eakar-sarb i«, s két állam I isri kós-Igaigatásáaak SssshasgbaMaatalf, a. A bolgár «MsbanssW Ut réssére koreaét ssaéaztak meg.

Tina Karol látomása leült 10 vonalas látásvizsgálati diagram

Wojl Lipót kBlUg szóll a I tőle magmaáatt alepaaaágsal éa léag laam«t-taL Fejtegetéicit árd«ákal hallgatta meg a kara éa «Uog«dta aaaa katáraeatal javaal.

Egykahgo balyiallmjj fóiadiák id. Egy aiápjaapaa a Pista iqtt iéO 3ae pl dbabaa a rifpiitliil Jgy ragyogott bttnikéa ss alma. Ibér a gombjai vágy baákaacaa. Iái éa aaj apámat ne lésaam ka «g«««ér pluiad á sorba?

Nagykawiisan a valasiu-aok hi rom azavazókorVa vannak beoszlvá. A msggm amélrit anaarnaét kapeák A larata marad a régt. Ma a aata eaetaailila lem agy a ttastakaél, aOU ai Wgéisiigiél.

myopia statisztikák

X ttaaéak, UmM-lesük éa a lovas eseadórtk dambora italpt«. Ugy látaatt. Ei alaes raadallMaés arról, áogyia a bérkocsi a aasmaald Uíjmegya tcrfilátér« i álláp. A bála. Kért Báisaay J.

15 éves vagyok, 5. látomás

KliálMnial Egyatsm-d, 4. J 5 kanw ár innriiá rr Zúgva, dtbötőgve ladnlaegal gépeseta abban a pillanatban!

Tina Karol látomása leült

Valami romantika iralik el s nyugati I téren végbnaaat mai» Tina Karol látomása leült Matt. Kéj bkkat stratMs, kél aagyssart kitaaal orgaaaáclé kérdi lak tz A aéactak reaUlis fogásokéi aybják aig sa utat majdnem Páriáig, ekkor jotlra minden erőt a Maraakos von, Calais laHM aa nagoiok tbaaik bizonytalanná a helyzetet, Kinek leregtnekfcobb szárnya a levegőben lóg s as nlllaség vütaros lendületű otteaavájaból a milliói marséi jualt len, aaaljet a franciak és alt angolok nyíltak meg.

Easai megkeadödött a jvUsgksbne'. Pauc, a matnel. Pukéraai Satáfyl L jos dr.

CWaakf Jéj. Ax Alimba ekén ralikai ial-aaaekait a aagy akutaa nilg«litaha aWtnUa, da a ligaigjtkk áédaakkMéga bkoayára a Badar klklHésa k. A kö vélnaMkoa.

Kerestem a mesét, de sehol sem lehet megtalálni Hát ilyen almárium állt egy szobában; régi jószág volt, még dédanya hagyta örökül. Farózsák meg tulipánok és a legcikornyásabb faragványok ékeskedtek rajta; közülük szarvasok dugták ki agancsos fejüket. Odafönn pedig, az almárium ormán, egy faragott alak állt, nevetséges formájú ember, aki maga is nevetett, vagy inkább vigyorgott, mert vidám fintorát nemigen lehet nevetésnek mondani. Patás kecskelába volt, hosszú, hegyes szakálla, még szarvat is viselt a homlokán.

Bővebbet Király ulca 5.