Tubuláris látás mi ez. Az orvosi élettan tankönyve | Digitális Tankönyvtár


Gyűjtőcsatorna Reabszorpció és szekréció a proximalis tubulusokban A glomerulusfiltrátum a proximalis tubulusba áramlik: ennek a nephronszakasznak nagy celluláris és paracelluláris vízpermeabilitása van.

Egy-egy kérdés az aktuális anyag ábráinak a számonkérésére is épül. A gyakorlati konzultációkon szerzett évközi jegyek alapján történik a félévi munka értékelése.

A celluláris vízpermeabilitás az aquaporin-1 vízcsatorna-fehérje konstitutív kifejeződésének következménye. A nagymértékű vízpermeabilitás következtében ebben a szakaszban ozmotikus kiegyenlítődés jön létre a tubulusfolyadék és az interstitium között, a tubularis folyadék az egész proximalis tubulusban közelítően izozmotikus a plazmával izozmotikus reabszorpció.

Orvosi élettan (E-H) - SotePedia

A hámsejtsor luminalis és interstitialis oldala között kismérvű elektromos potenciálkülönbség jön létre, ami jelentős szerepet játszik az ionok paracelluláris mozgatásában. A proximalis tubulussejtek egy további funkciója ammónia képzése glutaminból, ezzel a sav-bázis egyensúly fenntartásában játszanak szerepet l.

Ezt a folyamatot az szolúbilis intracelluláris II. A proximalis tubulus sejtjeinek jellegzetessége, hogy luminalis membránjukon egy extracelluláris szénsavanhidráz izoenzimet tartalmaznak IV. A membránhoz kötött enzim a szénsavat CO2-ra és vízre bontja.

Tubuláris mell vagy csőmell Kedves Doktor ur. Segitseget szeretnem kerni vagyis a tanacsat es hogy mit gondol errol amit most leirok Onnek.

A CO2 visszadiffundál a sejt belsejébe. Az előzőekből kitűnik, hogy nem a filtrált HCO3—-ok reabszorbeálódnak, hanem a lumenben keletkezett CO2 jut vissza a sejtekbe. A reabszorbeált HCO3—-ok száma meghaladja a reabszorbeált Cl—-okét, emiatt a Cl—-ok koncentrációja a tubuluslumenben nagyobb, mint az interstitialis folyadékban. Újabban ismertünk meg egy transzcelluláris Cl—-transzportutat is. A hangyasav töltetlen, kisméretű molekula, koncentrációgradiensének megfelelően diffúzióval a sejtbe jut nem ionos diffúzió.

A sejten belül a pH magasabb, a tubuláris látás mi ez disszociál, és az így keletkezett intracelluláris formátanion újabb ciklusba lép. A felsoroltakon kívül még egy sor további kotranszporter működik a proximalis tubulusban.

A proximalis tubulusokba jutó glukóz az ún. Ez a mennyiség teljes egészében visszaszívódik a proximalis tubulusban: fiziológiás körülmények között a vizelet glukózmentes.

Tankönyvek, jegyzetek

A glukózreabszorpció mechanizmusa a proximalis tubulusban elvileg hasonló a vékonybélben leírt folyamathoz l. A glukóz a sejtből kémiai gradiense mentén egy GLUT facilitatív transzporter segítségével jut az interstitiumba.

A másodlagosan aktív glukóztranszport kapacitása meghaladja a fiziológiásan filtrált glukóz mennyiségét. Ha azonban a filtrált glukóz mennyisége Pglukóz tubuláris látás mi ez GFR nagyobb, mint a kotranszporter maximális szállítási kapacitása — ez kórosan magas plazmaglukóz-koncentrációk mellett fordul elő —, glukóz jelenik meg a vizeletben diabeteses glycosuria, cukorvizelés, l.

tubuláris látás mi ez

Ha azonban egyidejűleg a GFR értéke jelentősen csökken — ami a diabetes mellitust kísérő komplikációként fordulhat elő — a nagyon magas plazmaglukóz-koncentráció ellenére a filtrált terhelés nem éri el a glycosuriához szükséges küszöböt, és a vizelet glukózmentes lehet. Bármelyikük genetikai eredetű hibája esetén a csoportba tartozó aminosavak megjelennek a vizeletben, az aminoaciduriák valamelyik fajtája jön létre.

Általános leírás a tárgyról

A kotranszporter aktivitását a mellékpajzsmirigy hormonja, a parathormon PTH gátolja, a hormon csökkenti a foszfátreabszorpciót, a PTH így phosphaturiát okoz. A szabályozás jelentőségére a Az SGLT2-nek viszonylag alacsony a glukózaffinitása; a tubuláris látás mi ez kanyarulatos csatornában lokalizált, ahol a glukóz koncentrációja még magas.

tubuláris látás mi ez a látás 0 jó

A transzporter itt nagy sűrűséggel fordul elő, és a glukóz nagyobb részének reabszorpciójáért felelős. Az SGLT2 transzporter genetikai hibája okozza a familiáris renalis glycosuriát. Ez a transzporter a proximalis tubulus leszálló egyenes szakaszán helyezkedik el, ahol — a megelőző glukózreabszorpció következtében — a tubulusfolyadék glukózkoncentrációja már alacsony.

  1. Orvosi Élettan (A-D) - SotePedia
  2. A Gerontológia Molekuláris és Klinikai Alapjai | Digitális Tankönyvtár
  3. Tubuláris mell vagy csőmell - dr. Pataki Gergely plasztikai sebész válaszol

Az SGLT1 transzporter glukózaffinitása magas, transzportkapacitása azonban alacsony: ez a transzporter normálisan a glukóz utolsó maradványait is képes felszívni a tubulusfolyadékból. Ugyanez az SGLT1 transzporter szerepel a vékonybél glukózfelszívásában.

Orvosi Élettan (A-D)

Genetikai eredetű hibája súlyos intestinalis glukózfelszívódási zavart okoz, de a genetikai defektusnak nincs renalis következménye. Ozmotikus diuresis A proximalis tubulusok nagy vízpermeabilitása következtében a víz passzívan követi az oldott anyagok reabszorpcióját, egészen addig, amíg a proximalis tubulusfolyadék izozmotikus nem lesz kváziizozmotikus reabszorpció.

Bármely, a tubulusban nem felszívott ozmotikusan aktív anyag jelenléte csökkenti a proximalis vízreabszorpciót. A distalisabb szakaszok nem képesek a megnövekedett térfogatú tubulusfolyadékot felszívni: a végső vizelet mennyisége megnövekszik. Minthogy a megnövekedett diuresis ezen típusát az ozmotikusan aktív anyagok jelenléte okozza, az állapotot ozmotikus diuresisnek nevezzük.

A glomeruláris filtrációs ráta GFR szintén progresszíven csökken I.

Ozmotikus diuresist lehet kiváltani nem felszívódó de filtrálódó cukorszármazékok, pl. Emberben az ozmotikus diuresis gyakori oka a diabeteses hyperglykaemia, ha a filtrált glukóz mennyisége meghaladja a proximalis tubulusok glukózreabszorbeáló kapacitását. A polyuria lehet a diabeteses beteg számára a betegség első figyelmeztető jele. Ozmotikus diuresisben az elektrolitok reabszorpciója is csökken.

tubuláris látás mi ez

Súlyos diabetes mellitusban ezért a vízveszteséget elektrolitveszteség is kíséri. Proximalis ureareabszorpció A fehérjeanyagcsere egyik végterméke a májban képződő urea, kis molekulatömegű, diffuzíbilis anyag, amely a glomerulusokban szabadon filtrálódik.

A proximalis tubulusok részlegesen átjárhatók urea számára, ezért az urea egy része diffúzióval elhagyja a tubuluslument.

bates látásjavító könyv

Az urea további sorsát a distalis kanyarulatos csatornákban és gyűjtőcsatornákban később ismertetjük.