Vízió a kechkemetskaján. Ady Endre: A magyar Ugar Vízió


Legfrissebb tételek

Ady Endre paraonid víziói A későbbiekben tárgyalt műveit ennek tükrében próbálom meg kibontani és értelmezni, kitérve a legfontosabb, legjelentősebb részekre. Ady költészetében gyakran megjelenik a létértelmezés, az egzisztencia kérdése, önreflexióra való törekvése pedig megkérdőjelezhetetlen. Folytonosan, már-már rögeszmésen kutatja az élet, a lét értelmét, emellett pedig saját halálának vízióival kell szembesülnie veronál-álmaiban.

Az én koporsó paripám című verse az álmatlanságtól felzaklatott idegeinek a terméke volt.

Ady Endre paraonid víziói - Synecdoche

Néhány nappal a budapesti hazatérése után született. A leíró technika azt jelzi, hogy egy előzőlegesen átélt és megtapasztalt helyzet áll elő, mikor eljön az éjfél és a költő, szokásos látomásiban koporsó paripájára pattan, hogy kacagva nyargalásszon. A halálkép is ehhez a bizonyos koporsóhoz kapcsolódik. Szimbolikus teremtményének motívumrendszere magában hordozza az ősi keleti, ókori görög és keresztény mitológiát egyaránt.

Ady megszemélyesíti a sorsot, egyfajta transzcendens lényt alkot, akivel ebben a formában már lehetséges a kapcsolatteremtés, mindemellett pedig a kommunikáció lehetősége is fennáll. Azt látjuk, hogy ez az alak egyértelműen nem definiálható, személyét, létezését nem lehet kifogástalanul, átfogóan megfogalmazni.

Erre természetesen megtörténik a kísérlet a szerző részéről, azonban egy merőben vízió a kechkemetskaján képet kapunk.

Ady Endre: A magyar Ugar Vízió 6 perc olvasás Korszaknyitó kötetének versei mind arról vallanak, hogy Ady művészi törekvésekben és életformában messze szakadt már a feudális maradványokkal terhelt falusi Mo. Egy újfajta, kritikai jellegű nemzetszemléletet, hazaszeretetet tudatosított, amelyben egyszerre adott volt a szeretet gyöngéd és a bírálat indulatos érzése ugyan úgy, mint Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty vagy Petőfi verseiben. Harca a szellem harca volt a szellem ellenes, tompa korlátoltsággal szemben.

Ady zsenialitása viszont leginkább szimbolikus, szecessziós irányultságú költészetében keresendő. Így tehát véleményem szerint nem az a fontos, hogy valójában kit teremt maga mellé a kocsmaasztalhoz, hanem az érzet, a benyomás, amit erről a manifesztált lényről kapunk, ami pedig egyértelműen egy cinikus, gúnyos alakra enged következtetni.

Cirkuszponyvák Bohócsorsa leng előttünk. Mi lehet, mi lesz tehát a sorsa egy nemzetnek, amelyiknek nincs öncélú élete, nincs saját élete, céljai régen meg vannak valósítva mások által s amit még tesz, az csak a mások elhányt, megunt, lejárt guzsalyáról való életfonás, lopott, utánzott tengődés?

Kiderül az is, hogy időtlen, végtelenített köpenybe öltözteti. Adyhoz fűződő viszonya is vég nélküli.

Но, без сомнения, подумал Элвин, в этом происшествии он не должен винить только. Оно лишь доказало уже известное - Хедрон был трусом.

A mámor lidérce pedig feszületével újabb pogány viadalokra indul, újabb áldozatokért. A címben megjelenő csönd, két dolgot is felvet számunkra. Az egyik, hogy Ady a legeslegjobban attól retteg, hogy a metafizikai vízió a kechkemetskaján e világi léttel egyedüli kapcsolatteremtésre alkalmas szócsöve megnémul, ami által képtelenné válik az írásra.

Hiszen oly kevés dolog vízió a kechkemetskaján, ami még életben tartja ez az egyik talán legjelentősebb. E nélkül a lét értelmetlen, hiábavaló. Köztudott, hogy mikor a világ zaja és lármája elcsendesül, mi pedig egyedül, ebben az univerzum méretű csendben meghalljuk saját gondolataink hangját, számot adunk magunknak tetteinkről, valami igazán félelmetes és tiszta világba kerülünk.

Valójában saját magunktól félünk, hiszen ebben az állapotban már nincs, ami elvonja a figyelmünket belső, valódi énünkről, s meztelenül tárulkozunk fel önmagunknak. Ady babonás természete is megjelenik, és számomra egyértelműen bagatellizálja valós félelmének forrását, gyermekmesébe illő nevet aggat rá.

Kirбly Istvбn: Az eltйvedt lovas

Ő a Csend-herceg, a lírikus vízió a kechkemetskaján. Ady Endre vízió a kechkemetskaján legkülönfélébb víziók és nyugtató-álmok által képes volt kapcsolatot teremteni a fizikai síkon túli, transzcendens világgal, képes volt a metafizikai lét kinyilatkoztatójává válni. Ezt pedig olyan szintű érzékenységgel és tehetséggel tette, ahogy egy igazi bohém szimbolista, szecessziós költőhöz illik.