Emberi test látása


View Larger Image Jelen cikkünkben a teljes ember felépítéséről, testeiről és az őt körülvevő magasabb világokról fogunk értekezni. Ezen területen sajnos sok félreértéssel és tévképzettel találkozhatunk, amik inkább a nem helyes megértésből adódnak, mint a rendszer bonyolultságából. Fontos, hogy ezeket a félreértéseket szétoszlassuk, ennek érdekében teljesen az alapoktól fogunk kiindulni.

látásproblémák a szív miatt látás plusz 2 a bal oldalon

Itt is elmondható az, hogy nagyon sokféle és -fajta felosztás létezik, attól függően, melyik rendszerben taglaljuk, és hogy ki és mikor szerezte a tárgyunkra vonatkozó információt. Az elnevezések sokfélesége pedig szintén zavarbaejtő. Persze az esetlegesen előforduló ellentmondások itt is csak emberi test látása.

A felületes szemlélő azonban könnyen eltévesztheti a mélyebb összefüggések hálóját, ami értelmet és rendszert ad a világnak. Leírásunkban az ember négyes felosztását fogjuk kifejteni a szellemtudomány megfigyelései alapján.

vitaminok Finnországból a látáshoz

Ez nem a legrészletesebb és legbonyolultabb osztályozása a szellemi szféráknak és testeknek, azonban reális képet fest azok számára is, akik még csak most ismerkednek e tudománnyal. Fizikai test és az anyagi világ Itt könnyű helyzetben vagyunk, hiszen ez az a testünk, amit mindenki észlel, létezését így hát nem kell bizonyítanunk.

Emberi test | Sulinet Tudásbázis

Matériává sűrűsödött fény alkotja, és a fizikai világban való életre használjuk. Enélkül nem lennénk képesek közvetlenül hatni a minket körülvevő anyagi világra. Fizikai testünk segít ezáltal megélni a világtól való elkülönülés érzését is, elveszítve az EGY-ség emlékét.

Magát a matériát tekinthetjük olyan szellemi szubsztanciának, ami a saját lényegétől elidegenedett, és ez csak a földi inkarnációban található meg. Mivel atomok és molekulák építik fel, szellemi szempontból az ásványok világához tartozik.

Saját magában nem képes emberi test látása fenntartani, ezért a halálerők közreműködésével sorsa a felbomlás. Keletkezése a Szaturnusz planetáris inkarnációban történt meg.

Emberi szem elölnézete Az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium EMBL heidelbergi tudósai bizonyítékokat találtak arra, hogyan fejlődött ki a gerincesek — és így az emberek — szeme. Az emberek távoli állati őseiben kétféle, fényre érzékeny sejtet találtak, a rhabdomérákat ezek a rovarok összetett szemének fényérzékeny képződményei és a fényérzékelő sejteket.

Ekkor persze még nem a mai formájában létezett, hanem pusztán hőből állt. Ennek alapjait a emberi test látása angyali hierarchiabeli szellemek, a trónok adták, így fizikai testünket nekik köszönhetjük. Felépítése egy-egy inkarnálódás előtt a tizenkét állatövi jegy energiái segítségével történik meg.

A mostani létezésig számos átalakuláson ment keresztül testünk, emberi test látása számunkra csak a földi létben végbement átalakulások érdekesek most.

  • Ellenőrizze a látás tesztjét
  • Emberi szem – Wikipédia

Kezdetben fizikai testünk helyhez kötött és mozdulatlan volt. Később emberi test látása egyfajta helyhez kötött, majd a helyváltoztató mozgás. Testünk az anyagtalan szubsztanciáktól haladt fokozatosan a megszilárdulás felé. Szerveink is ennek megfelelő sorrendben alakultak ki.

  1. Hagyományos orvoslás receptek rövidlátás
  2. Szociológiai nézet

Ebben a sorban a csontrendszer volt az utolsó, és ekkora tehető az ember halandóvá válása is. A szellemi út egyik legvégső feladata a fizikai testünk átdolgozása átmanná, szellememberré. Ez csak az archék segítségével mehet végbe oly módon, hogy a megtisztított fizikai test részeit átalakítják átmanná.

Amikor ez megtörténik, az ember képessé válik majd arra, hogy intuíciós tudatszinten szellemi lényélményt éljen át. Emberi test látása már közvetlenül, a megfigyelt dologgal azonosulva képes magasabb igazságok tudatosítására.

Ez azonban — az emberiség jelenlegi fejlettségi szintjét figyelembe véve — csak a távoli jövőben következik be tömeges méretekben. Persze mindig is lesznek olyan kiválasztottak, emberi test látása előrébb járva a fejlődésben, segítik embertársaikat. Legnagyobb illuziónk is a fizikai testhez kötődik. Jelen korunkban az anyagelvű szemlélet megerősődésével, az emberiség nagy része fizikai testével azonosítja magát, ezáltal hozva létre olyan kötést, melyet nagyon nehéz feloldani.

Kitartó munkával tudatosítani kell magunkban azt, hogy a fizikai test nem én vagyok. Ez persze nehéz, hiszen tapasztalataink nagy többsége a testünkhöz kötődik. Vegyük észre, hogy betegségeink sem a fizikai testünkben keletkeznek, csak ott jelzik a problémáinkat.

emberi test látása csepp látás

Hiszen hogyan is lehetne beteg egy szénatom emberi test látása egy vízmolekula? Ezért kötelességünk testünkre minél jobban vigyázni, gondozni és a legjobb körülményeket teremteni neki.

A szellemi út nem a fizikai test és a fizikai világ teljes elhanyagolásából áll, hanem az egyensúly megtalálásából a szellemi és fizikai között.

Nem ápolják, nem szeretik! Mivel még képtelenek lennénk test nélkül élni és hatni a fizikai világban, becsüljük meg őt, és vegyük észre tökéletességét és kiforrottságát. Az étertest emberi test látása az éteri világ Az étertestet és a minket körülvevő éteri világot már csak a szellemi emberi test látása valamely fajtájával vagyunk képesek látni, azonban érezni, vagy hatásai alapján a létét belátni bárki számára lehetséges.

Ez a valóságszint közvetlenül a fizikai felett helyezkedik el finomságban, de teljesen áthatja azt. Sok esetben összevonva kerülnek említésre a különböző rendszerekben. Az éteri test látja el a fizikai testet a létéhez szükséges életenergiával, és a felépítéséhez szükséges formákat is ez adja. Amikor a életenergia elfogy, akkor az élő szervezet meghal, és a halálerők hatására a fizikai teste bomlásnak indul. Mondhatnánk úgy is, hogy az éteri test harcol a halálerők ellen.

Maga az éteri szint a növényvilágnak feleltethető meg. A növények rendelkeznek csak fizikai és éteri testtel persze ez különbözik az emberétől itt a fizikai szinten. Az éteri test az, ami elválasztja a növényt az ásványtól. Az egyetlen kivételt a kristályok képezik, mivel ők már rendelkeznek egyfajta élettest kezdeménnyel.

Maga a Föld is rendelkezik éteri burokkal, ezért mindenképpen élőlénynek kell tekintenünk! Magáról az étertestről elmondható, hogy szellemi látással szemlélve, alakja az emberi test alakját formázza, áthatja azt, illetve túllóg azon cm-rel és burokként veszi körbe. Az ember fejlődése során úgy alakult ki, hogy az érzékszerveinket hatja át legkevésbé az éteritás. Minél egészségesebb és életerősebb valaki, annál vastagabb az éteri burka.

Egészséges embernél hamvasbarack színű. Ez az energia az, ami a test energiacsatornáiban, a emberi test látása nadikban kering.

Az ember felépítése

Ahol ezen energiacsatornák metszik egymást, ott nagyobb jelentőségű központok képződnek. Az akupunktúra ezeket az éteri pontokat befolyásolva fejti ki hatását. Hét csatornakereszteződés képez egy akupunktúrás pontot, tizennégy kereszteződés egy mellékcsakrát és egy huszonegyes csomópont ad ki egy csakrát.

Utóbbiakból hét darab található meg az ember fizikai testén, és a kozmikus energiák felvételében segítenek. Minden csakra szirmokhoz hasonló képződményekból áll, amelynek egyik fele éteri, a másik fele asztrális szirom.

Emberi szem

Mivel ez a szféra tartalmazza testünk formájának kódjait, minden szervnek megvan az éteri mása. Éteri szívünk a jövőben igen nagy feladatot kap, hiszen az élettel áthatott emberi gondolkodás központja ide tevődik majd át az agyból. Mi az átmeneti látásromlás látó orvos általában a szervek éteri lenyomatain korrigálja ki az elváltozásokat és ez idővel átíródik fizikai szintre is.

A gyógyulásnál fontos tudnunk, hogy az a testrész, amit nem hat emberi test látása rendesen az éteritás, nehezebben gyógyul. Finomsága látás ostegmatizmus négyfajta éteri energiát különböztethetük meg: hő- fény- hang- és életétert.

Napi tevékenységeink által, de legfőképpen gondolkodásunk miatt jelentős mértékben veszítünk a fürdő után a látás romlott energiáinkból. Ez — mivel így a halálerők jutnak fokozottabb szerephez — gyorsítja öregedési folyamatainkat.

Szerencsére azonban az éjszakai alvás során ez pótlódik. Ekkor az étertest nem hagyja el a fizikai testet, hanem szellemi segítséggel fenntartja emberi test látása fizikai test életfolyamatait.

Ennek módja az asztráltest kifejtésénél kerül leírásra. Ez a testünk a Nap planetáris inkarnációjában keletkezett, a hatodik angyali hierarchia, az uraságok ajándékaként. Felépítésekor az ember a hét fő bolygó energiáját használja fel. Átalakításában pedig az arkangyalok segítségére számíthat. Az éteri testünkre legjobban a tiszta életvitellel, légzőgyakorlatokkal és ismétlődő, ciklikus feladatokkal hathatunk.

A megnemesített étertestből buddhi életszellem keletkezik. Ekkor a tanítvány már bódhiszattva szintre lép, és inspirációs tudatszintre emelkedik. Korrekciós könyv szinten a magasabb szférákat már egyfajta szellemi hallással képes érzékelni a törekvő személy. Az éteri szintről még el kell mondanunk, hogy a Földtől emberi test látása Hold szférájáig tart.

Amikor valaki már éteri látással rendelkezik, figyelemmel kísérheti az elementálok működését a világban és az őt körülvevő természetben. Megtapasztalhatja mások éteri folyamatait és megláthatja saját tetteinek karmikus következményeit. Ez nagy előrelépés, hiszen döntéseiben már megnyilvánulhat a felsőbb akarat is.

A köztudatban úgy él, hogy inkarnáció emberi test látása fizikai testben következhet be az anyagi síkon, de kivételes esetekben megtörténhet, hogy a szellem bizonyos időre éteri testben születik le a Földre.

Az asztráltest és az asztrális szint Ez a szint már távol esik attól a szférától, amit az ember mindennap megtapasztalhat a fizikai érzékszervei segítségével, és elméjével felfoghat. Leegyszerűsítve elmondható, hogy az asztrális test megfelel a léleknek.

Ez az a testünk, amely érzéseinket, ösztöneinket, vágyainkat, gondolatainkat, kívánságainkat, akarati impulzusainkat tartalmazza. Egyfajta felosztás szerint elkülöníthető benne az érzés- az akarat- és a gondolatvilág. Másfelől pedig felosztható egy tudattalan és egy tudatos részre is. A tudattalanban és a tudatosban egyaránt lakoznak a meg nem tisztított lelki tartalmak, állati ösztönök és vágyak, valamint megtisztított érzelmi impulzusok, nemes érzelmek.

A tudattalan tartalma ismeretlen számunkra, tudatos részünk pedig ismert. A szellemi érzékeléssel megáldott szemlélő számára az asztrális test tojásdad felhőként veszi körbe a fizikai testet, amit az állandóan változó színek kavalkádja tesz lenyűgözővé.

Emberi test látása színeknek, illetve azok tisztaságának és milyenségének nagy szerepe van, hiszen szimbolikus formában ezek emberi test látása a szemlélt objektum lelki tisztaságára és morális állapotára. Ha az asztráltest fénnyel áthatott, zöldes, kékes, vagy arany színű, akkor egy fejlettebb lelket láthatunk. Alakja szintén változik a szellemi gyakorlatok hatására.

Először a tojásforma megfordul, majd egy kereszt alakot formáz. Ha pedig becsatlakozik a személyes védőangyalunk, akkor az ember asztrálteste a védőangyal asztrális testével együtt kettős kereszt alakját mintázhatja. Ezek mind nagyon sok információt közölhetnek egy értő harmadik szem számára, a vizsgált személyről.

Hogy működik a látás?

Minden külső behatást, élményt, impulzust az asztráltest vesz és dolgoz fel. Azonban a megemésztett élmények emlékei az étertestben tárolódnak el.

Ezt figyelembe kell vennünk tanulási tevékenységünk során. Ez az a folyamat, amit sokan a tanult információk leülepedésének hívnak.

Általában ez három-négy nap is lehet. A emberi test látása és inkarnációs emlékek a finomabb éteri energiákból hang és életéter hozzáférhetőek.

Sajnos sok esetben ezek nem a morális erővel áthatott, tiszta lelki tartalmak. Ezért lehetséges az, hogy a fizikai világban olyan erősek a negatív érzelmek mint a mohoság, túlzott szexuális vágy, önzés, gyűlölet, rosszakarat. Amikor az asztráltest átdolgozásra kerül, ezek az impulzusok lassan kitisztulnak, és a morális törvények világba ültetésének vágya veszi át a helyüket.

Ezt az átdolgozási munkát mindig a magasabb Énünk végzi el. Az asztráltest a Hold planetáris inkarnációban jött létre az ötödik angyali hierarchia, az erők áldozataként. A Nap, a Hold és a Föld energiájából épül fel. Átalakítása révén manasszá válik, természetesen a védőangyalunk hathatós segítségével. Itt is elmondható, hogy csak az Énünk által megtisztított asztrális tartalmak nemesíthetőek át az angyalunk munkája emberi test látása szelleménné. Ha ez megvalósult, akkor az ember képes imaginációs tudatszintről szemlélni a világot.

Ezt felfoghatjuk szellemi képélményként is. Ez az első tudati szint a mostani éber tudatunk fölött. Ezt többféle módon is segíthetjük. Elsősorban fontos, hogy minden állati eredetű táplálékot hagyjunk el táplálkozásunkból. Az állatoknál már beszélhetünk az asztrális test meglétéről.

Az ember felépítése - Napfényes Élet Alapítvány

Persze ez nem olyan, mint az emberé, hiszen nincs áthatva az Én ereje által itt a fizikai síkon. Ezek az állati asztrális maradékok bejutnak az ember energetikai rendszerébe az étkezéssel. A két asztralitás minőségi különbsége miatt ezek nem kerülhetnek feldolgozásra. Mint az olaj állati a vízen emberiúgy viselkedik a két energia egymáshoz viszonyítva, ezért ezt mindenképpen ki kell ikatatni életünkből. Másodsorban pedig lelki és meditációs gyakorlatokkal, és a szellemi igazságok teljes mértékű megértése és feldolgozása által segíthetünk be angyalunknak.

Halálunk után a köztes létben az asztráltestünk akár kilencszáz évig is élhet. Eközben a szellem többször is felveheti ugyanazt az asztrálköpenyt inkarnációs céljainak legjobb megvalósítása érdekében. A emberi test látása bölcsességtől áthatva mindig olyan asztralitást választ magának mint egy ruhatárbólami minden szempontból a legmegfelelőbb számára.

  • AZ ASZTRÁLIS TEST - Balázs Rozália
  • A kötél hossza meghatározhatatlan.
  • Harmadik szemlátás teszt
  • A látás az egyik leginkább összetett érzékünk.

Ez egy nagy áldozat a mestertől, hiszen ilyenkor az előző életben már birtokolt lelki erényeket és erőket újra meg kell szereznie szenvedésteli tanulási folymatok által, sokszor tudattalanságba visszasüllyedve. Az asztrális világ a Holdtól a Nap szférájáig terjed.

Ezt vizsgálva elmondhatjuk, hogy ez a szféra állandó mozgásban emberi test látása változásban van. A gondolat itt emberi test látása teremtő erővel rendelkezik, ezért nagyon fontos a gondolatkontroll gyakorlata. Itt már az érzelmeink, gondolataink és félelmeink lényekként állnak előttünk és külső entitásoknak éljük meg őket.

Quasi Mondo - Hogyan lát a látó?

Ameddig nem uraljuk belső világunkat teljesen, és nincs meg a kellő morális tartás, a kis küszöb őre visszatart minket a belépéstől, így óvva meg bennünket elménk megbomlásától. Emberi test látása asztráltestünk kiemelkedik a fizikai testünkből, és a csillagszférába távozik. Ekkor töltődik fel azokkal az éteri energiákkal, amivel — a testnek távollátó asztigmatizmus látásélesség — regenerálja azt.

Az álmodási folyamat pedig az asztráltest időnkénti visszacsúszása közben következik be. Időnként megfigyelhető, hogy a napi események összekeverednek a tényleges szellemi történésekkel, de ahogy haladunk a szellemi úton, sokkal tisztábbak lesznek az álmaink, végül pedig már áloméletünk is teljesen tudatossá válik.

Így viszont testelhagyásos asztrálprojekciós gyakorlatra is szert tehetünk, akaratunk szerint bármikor tevékenykedve a csillagvilágban.