Látás scotopic, A szem színérzékenysége


Az objektív színmérés colour measurement.

vizelet a látás javítása érdekében

A pszichofiziológiai mérési eredmények ütköznek a CIE—rendszerrel, de ezen túlmenően, a látópigmentek in vivo illetve látás scotopic vitro, direkt módon elvégzett spektrometriás abszorpciós mérési eredményeivel is. Ennek több oka van, szemészeti klinika Bereg elemzése nem tartozik jelen tárgykörünkbe.

bemutatás a látás számára kerék mindkét nézet 2020

A pigmentek elnyelési görbéje egy dolog, a kialakuló érzet pedig egy másik dolog. Az egyikből nem közvetlenül és nem lineárisan, nem egydimenziós vetületben következik a másik.

A színes látás colour vision. A látás scotopic egyben mindig világosságérzékelést is jelent, tehát újabb dimenzióval bővül az érzettár.

látás scotopic

A retinában rendelkezésre álló receptorokból eredő jel a neuronhálózatokon keresztül történt feldolgozás után két fő érzetet kelt színileg, mégpediglen a színérzetet és annak világosságérzetét. A spektrális világosságérzetet reprezentáló u. Ezért nemzetközi standardként kiválasztottak két energiatartományt, melyben rögzítették az értékeket.

melyik felbontás a legjobb a látáshoz

E standardizált függvényekből ránézésre és hagyományos matematikai analízissel nem lehet megfelelően visszakövetkeztetni a görbéket eredetileg kialakító retinális receptorok által leadott ingerszint-görbékre. Pedig a receptorok jeléből alakítja ki az idegrendszer ezt a szubjektív érzetet is, a világosság érzetét.

látás scotopic

Tehát e görbékben rejtve ott van ez az információ, de különféle okok miatt, a relatíve nagy zajba noise. Ebből próbáltam látás scotopic matematikai módszerekkel előhívni a világosságérzetet felépítő egyes alkotógörbéket normál eloszlású, vagyis Gauss—típusú görbéket.

látás mínusz 4

Helyüket megkeresni, s magát a zajt felhasználni e rekonstrukcióhoz, a meglévő és eleve adott mérési eredmények, függvények alapján.