Mint a jövőkép a WTO-ban, PwC: a lassulás éve lesz - Adó Online


Miért van szükség felülvizsgálatra? Jólétre, tiszta környezetre, jó egészségre, szociális védelemre és egyenlőségre vágynak. Nemcsak saját maguk, hanem gyermekeik és unokáik számára is biztosítani kívánják mindezt. Egy gyorsan változó világban - amelyben a változás üteméhez való alkalmazkodás komoly kihívást jelenthet a gazdasági kapacitás, a szociális háló és a természet számára - Európának korszerűnek kell lennie, és élen kell járnia a változásban.

A feladat a gazdasági növekedést, a társadalmi jólétet és a környezetvédelmet kölcsönösen megerősítő lendület megtartása.

homeopátiás myopia plusz a látással az

A fenntartható fejlődés elveit és célkitűzéseit - a gazdaság prosperálását, a társadalmi egyenlőséget, a környezetvédelmet és a nemzetközi felelősségvállalásokat - a Európa a fenntartható fejlődés ezen elveit hatékonyan kezdte alkalmazni. Fontos kezdeményezéseket tettek a megújított lisszaboni folyamatban, a szociális szféra és a környezetvédelem területén.

  • Rovat: Cégvilág a világgazdaság lassulásának éve lesz a PwC szerint, miközben a kereskedelmi feszültségek továbbra is kihívást jelentenek majd a globális ellátási láncok és a világgazdaság további integrációja számára — olvasható a cég Adó Onlinehoz eljuttatott közleményében.
  • A lehetségesen túlmutató jövőkép

Azonban a változás gyors üteme miatt fokozni kell az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy Európa továbbra is a fenntartható utat kövesse. Mindez megvalósulhat, ha megvan a szándék a növekedés és a foglalkoztatás melletti fokozottabb elkötelezettségre, valamint Európa társadalmi és természeti örökségének megőrzésére, a tudás kiaknázására, az innováció ösztönzésére, a szakpolitikai fejlődés integrált megközelítésére, továbbá a pénzügyi eszközök biztosítására.

A kormányok a megoldásnak mindig fontos elemét jelentik majd, mivel a polgárok és a vállalkozások az általuk meghatározott keretben hozzák döntéseiket. Ám a fenntartható fejlődésnek mint a jövőkép a WTO-ban szabad csak arról szólnia, ami a kormányokon múlik. Valamennyi érintettnek, és különösen a vállalkozásoknak és a polgároknak, lehetőséget kell biztosítani, valamint ösztönözni kell őket, hogy a kihívásokra új és innovatív megoldásokat találjanak, és kihasználják az adódó lehetőségeket.

Európa nem nézhet szembe egyedül e kihívásokkal, kifejezte tehát arra irányuló szándékát, hogy globális kérdésekben, globális perspektívában kíván nemzetközi partnerekkel együttműködni.

Cselekvési keret A fenntartható fejlődés az Európai Uniónak a Szerződésben megállapított, hosszú távon átívelő célkitűzése.

Az Európai Tanács ben stratégiát állapított meg e célkitűzés elérése érdekében. Azóta az ambíciókat olyan szakpolitikai kezdeményezések váltották fel, amelyek tényleges eredményeket hoznak.

a látás egyre rosszabb miért szemvizsgálat 21

A cselekvési keret életbe lépett. Gazdasági szempontból a növekedés és a foglalkoztatás hajtóerejét a megújított lisszaboni stratégia adja.

Ez segíti majd az EU-t a globális verseny és az elöregedő népesség kihívásaihoz való alkalmazkodásban.

Dispute Settlement

Az erősebb európai gazdaság a fenntartható fejlődés létfontosságú eleme; hozzájárul majd például a tisztább környezetbe, a jobb minőségű oktatásba és a szociális biztonságba való beruházáshoz szükséges eszközök előteremtéséhez. Másfelől a természeti erőforrások fenntarthatóbb felhasználása és a fokozottabb társadalmi igazságosság is elengedhetetlen mint a jövőkép a WTO-ban gazdasági sikerhez.

E kapcsolódások felismerése mellett az EU kihasználja a gazdasági, társadalmi és környezeti politika egymást kölcsönösen erősítő elemeit. A Bizottság valamennyi főbb szakpolitikai javaslat esetében hatásvizsgálatot végez, hogy megállapítsa a javaslat fenntarthatósághoz való hozzájárulását. A mezőgazdasági és halászati politika reformja, a vidékfejlesztési politika megerősítése, továbbá a kohéziós politika korszerűsítése az integrált szakpolitika iránti elkötelezettséget tükrözi.

Az EU létrehozta az éghajlatváltozás elleni küzdelem szakpolitikai keretét, ideértve a CO2-re vonatkozó ambiciózus kibocsátás-kereskedelmi rendszert, amellyel az ipari üzemeket arra ösztönzi, hogy a leginkább költségkímélő módon látó népesség kibocsátásukat.

Pozitív jövőkép az IBM-től

Számos átfogó és tematikus stratégiát, valamint cselekvési tervet fogadtak el, amelyeket gyakran egészítettek ki egyedi célkitűzésekkel és az előrehaladás mérföldköveinek meghatározásával. Ezek körébe tartoznak a számos területet érintő közös erőfeszítések, például a biztonság, a közegészségügy fejlesztése, a társadalmi beilleszkedés erősítése, a kohézió fokozása és a biológiai sokféleség veszteségeinek megállítása, a talaj- a víz- és a levegőminőség fejlesztése.

A tagállamok, valamint a helyi és regionális kormányzatok átfogó jelleggel jártak el például a társadalmi kirekesztés mint a jövőkép a WTO-ban, az elöregedő társadalom hatásaira való felkészülés, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése és a helyi tömegközlekedés minőségének fejlesztése érdekében.

Ez az áttekintés számba veszi ezeket az eredményeket és további tényleges intézkedéseket állapít meg az elkövetkező évekre. Mint a jövőkép a WTO-ban a elején elindított felülvizsgálati folyamat végső szakaszát alkotja, amely három egymáshoz szorosan kapcsolódó, együttesen csomagot alkotó elemből áll: a februárjában az előrehaladás összegzéséről és az elsődleges tervekre tett javaslatról elfogadott bizottsági közleményből, a júniusában az Európai Tanács által elfogadott irányadó elvekből, a végrehajtásra és az intézkedésekre összpontosító ezen közleményből.

mint a jövőkép a WTO-ban

E csomag kialakítása során a Bizottság széles körű konzultációt folytatott, és meghallgatta a Tanács és a Parlament, a tagállamok, a nem kormányzati szervezetek, a polgárok és az érintettek véleményét.

E párbeszéd fő tanulsága az, hogy a felülvizsgált stratégiát fokozottabban kell összpontosítani, egyértelműbben mint a jövőkép a WTO-ban felosztani a hatásköröket, szélesebb körre kell kiterjeszteni a felelősséget, valamint szélesebb támogatásra, a nemzetközi dimenzió fokozottabb integrálására, hatékonyabb végrehajtásra és nyomon követésre van szükség.

E felülvizsgálat célkitűzése nem a fenntartható fejlődés stratégiájának felváltása, hanem annak továbbfejlesztése. Célja annak biztosítása, hogy az európai politikai kezdeményezések közötti kapcsolódásokat és az egymással ellentétes hatásokat kihasználják a fenntarthatóság célkitűzéseinek elérése érdekében. A felülvizsgálat azonosítja azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyeknél az elkövetkező években erősebb ösztönzésre lesz szükség; indítványozza, hogy a fenntartható fejlődés külső dimenzióját pl.

Változtatás: a lényeges kérdések előtérbe helyezése Ez a felülvizsgálat számos olyan kulcsfontosságú kérdést emel ki, amely esetében a legmagasabb politikai szintű, erős nyomásra van szükség a nyilvánosság bevonása, a minden szinten megvalósuló döntéshozatal és intézkedés felgyorsítása, az "összehangoltabb" gondolkodás ösztönzése és az új és jobb elképzelések elfogadásának meggyorsítása érdekében. Felismeri az előrehaladás rendszeres ellenőrzésének szükségességét, és javaslatokat tesz ennek megvalósítására.

Egyes kérdéseket illetően számos átfogó tényezőt kell figyelembe venni. A tendenciák egymással kölcsönösen összefüggésben állnak, így őket az ágazati politikákat átfogó, integrált keretben kell vizsgálni. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem például több fronton zajlik, és mind az energia, mind a közlekedési szektor kulcsfontosságú szerepet játszik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása elleni küzdelemben.

Az éghajlatváltozás társadalmi hatásokkal is bír, mivel például az olyan súlyosabb klimatikus események, mint az áradások és az aszályok, gyakran aránytalan mértékben sújtják a legrosszabb helyzetben lévő régiókat és lakosságot.

Európa máris kiaknázza a szakpolitikai területek közötti pozitív kapcsolatokat. Mint a jövőkép a WTO-ban fenntartható energiával kapcsolatos intézkedéseket az energiaellátás biztonságának növelésére, az éghajlatváltozásra és a helyi légszennyezés és a szegénység csökkentésére, valamint a biztonság fokozására figyelemmel hozzák, előmozdítva ugyanakkor a helyi és vidékfejlesztést.

Vannak azonban egymással ellentétes hatású tényezők. Egyes szakpolitikák esetében a hozzáigazítás költségekkel jár, és meg kell találni annak módját, hogy az egymással ellentétes A Bates technikával helyreállítottam a látásomat optimális módon kiegyensúlyozzák. A hatékony válaszadáshoz nemzetközi együttműködés és szolidaritás szükséges.

Az EU elkötelezte magát a fejlődő országok szegénységének enyhítése mellett, és szorosan együttműködik az ENSZ-szel a millenniumi fejlesztési célkitűzések elérésében.

mint a jövőkép a WTO-ban milyen étel van a jó látás érdekében

Az EU számos többoldalú erőfeszítésnek részese, együttműködésre mint a jövőkép a WTO-ban például a fenntartható fejlődésről szóló világkonferencián a biológiai sokféleséggel, a halállománnyal, az energiával és a vízzel kapcsolatosan tett kötelezettségvállalások teljesítése érdekében, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

Az EU felhasználja majd befolyását arra, hogy még több nemzetet sorakoztasson fel a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ambiciózus tervek mögé. Felhasználja továbbá saját eszközeit, vagyis a kereskedelmi és együttműködési megállapodásokat arra, hogy a változás mozgatórugója legyen, és a külső dimenziót bevonja belső politikáinak kialakításába. Az EU és tagállamok további beruházásaira van szükség a kutatás és a technológia terén annak érdekében, hogy új költséghatékony és erőforrás-hatékony módszereket találjanak a termelés és a fogyasztás területén.

Az új technológiák - informatikai és kommunikációs eszközök, alternatív energiatermelés, alacsony környezeti hatással járó termékek és folyamatok, új üzemanyagok és közlekedési technológiák - felhasználásával Európa áttörést érhet el az erőforrás-hatékonyság terén, ami lehetővé teszi, hogy a növekedés továbbra is a fenntarthatóság útján haladjon.

Az oktatás kulcsfontosságú szerepet játszik a fenntartható fejlődés részét képező változások elősegítésében. Biztosítja, hogy a polgárok képesek legyenek alkalmazkodni a globális változáshoz, hogy a tudás széles körben ismertté váljon, és hogy az érintettek elkötelezzék magukat a változás mellett. Éghajlatváltozás és tiszta energia Az éghajlatváltozás folyamatos. Nem akadályozható meg, de elfogadható szinten tartható, negatív hatásai pedig jelentős mértékben csökkenthetők.

Globális probléma ez, melynek megoldásához globális megoldásokra van szükség. Több erőfeszítésre van szükség az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésében, nemcsak az EU-ban, hanem a többi, jelentős mennyiséget kibocsátó országban és a fejlődő gazdaságokban is.

Kapcsolódó cikkek:

Lényeges továbbá, hogy az EU alkalmazkodjon az éghajlatváltozáshoz, és ugyanennek megtételében kifejezett segítséget nyújtson a fejlődő országoknak. A szükséges változások egyes csoportokat, ágazatokat vagy országokat jobban érintenek, mint másokat. Fontos, hogy kialakítsák a mint a jövőkép a WTO-ban érintettek támogatásának mechanizmusait, továbbá hogy valamennyi nemzetközi partnert az aktív miért gyakorlati kilátások a látás alkonyatkor politikák végrehajtására ösztönözzenek.

Az éghajlatváltozás csökkentése fontos társadalmi és gazdasági lehetőségeket kínál, és segíthet további, nem fenntartható tendenciák csökkentésében. Az EU-nak számos megújuló energiaforrása van - szél- napenergia, biomassza, hullám- mint a jövőkép a WTO-ban és geotermikus energia - és ezek felhasználása tekintetében olyan technológiákkal rendelkezik, hogy ezek révén hő- villamosság- és üzemanyag-szükségletének jóval nagyobb részét elégíthetné ki.

Az egyértelmű gazdasági megtérülésen túl a tapasztalat azt mutatja, hogy az éghajlatváltozás csökkentésére irányuló intézkedések és az EU-nak a hatékonyság és megújuló energia terén meglévő saját potenciálja kiaknázására irányuló intézkedései számos egyéb mint a jövőkép a WTO-ban is járhatnak: ilyen a fokozottabb ellátási biztonság, az egyéb szennyezőanyagok kisebb mértékű kibocsátása, a helyi fejlesztés és a minőségi foglalkoztatás.

Segít továbbá abban, hogy az EU az innovatív technológiák terén meglévő vezető szerepét megőrizze még úgy mint a jövőkép a WTO-ban, hogy e területeken jelenleg egyre erősebb verseny van kialakulóban. Az EU abban a helyzetben van továbbá, hogy a fejlődő országoknak segíteni tud úgy gazdasági növekedést elérni, hogy eközben kevésbé szennyező technológiák kerülnek felhasználásra, például a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti tiszta fejlesztési mechanizmus révén, amely lehetővé teszi e technológiáknak a fejlődő országok részére történő átadását.

Megvan tehát a potenciál, csak ki kell aknázni. Kulcsfontosságú intézkedések: Az EU kész a meglévő, ig érvényes kötelezettségvállalásokon túli kötelezettségvállalásokra az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának további csökkentése érdekében, javaslatok kialakításával, továbbá olyan nemzetközi megállapodások előkészítésével, amelyek valamennyi üvegházhatást okozó gázra és ágazatra vonatkoznak, ösztönzi továbbá az innovációt és kiigazító intézkedéseket hoz.

Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere példaértékű lehet egy nemzetközi szénpiac számára.

Linguee Apps

Az EU a jövőbeli éghajlat-politikát az európai éghajlat-változási program második szakaszában fejleszti tovább, együttműködve az érintettekkel a költséghatékony lehetőségek szisztematikus kiaknázását szolgáló új intézkedések kialakításában, ideértve például a gépjárműveket, a repülőgépeket, a technológiai fejlesztést és annak a fejlődéshez való hozzáigazítását.

Az EU és a tagállamok felülvizsgálják az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerét annak továbbfejlesztése céljából, és megfontolás tárgyává teszik azt a kérdést, hogy kiterjesszék-e üvegházhatást okozó további gázokra és más ágazatokra, ideértve a légi közlekedést is. A Bizottság jelentős kezdeményezéseket tesz a biomasszával és a bioüzemanyagokkal kapcsolatosan ban. Vitát indít el továbbá ban az EU ig alkalmazandó, megújuló energiával kapcsolatos politikájáról, ideértve a megújuló erőforrásokból nyert összes energia megoszlását is.

Ez valamennyi érintett szereplő számára egyértelmű célkitűzést jelent, és biztosítja a vállalkozások és a befektetők számára fontos biztonságot. Az EU világszerte ösztönzi a továbbiakban is a megújuló energiák felhasználását. Határozott lépésre van szükség az épületek energiamegtakarításának terén az épületek energiateljesítményére vonatkozó jelenlegi jogszabályokon túlmenően, különösen a háztartások aki helyreállította a hiperópiát. A Bizottság együttműködik majd a tagállamokkal, a strukturális alapokból megvalósítva az energiahatékonysági célkitűzéseket, eközben különös figyelmet fordít azokra a tagállamokra, amelyek a legnagyobb fejlesztési potenciállal rendelkeznek 2.

PwC: a lassulás éve lesz - Adó Online

Közegészségügy Az mint a jövőkép a WTO-ban globális kérdés. A betegségek gyorsan terjednek egyik kontinensről a másikra. Európának növelnie kell kapacitását a határokon átnyúló egészségügyi fenyegetettségek elleni küzdelemben. Az EU erőfeszítéseihez a szomszédos országokban, valamint globális szinten is hatékony intézkedéseknek kell társulniuk.

vitaminkészítmények a látáshoz

Az egészségügyi fenyegetettségek elleni küzdelemhez gyors és hatékony válaszadás, működő egészségügyi rendszerek, irányítás, technológia és infrastrukturális lehetőségek szükségesek.

Egyetlen tagállam válaszadási alkalmatlansága az egész EU-t fenyegetheti. Létfontosságú tehát az egészségügyi egyenlőtlenségek felszámolása EU-szerte. Az EU kötelezettsége továbbá az egészségügyi ellátás javítására tett nemzetközi erőfeszítések támogatása.

PwC: 2020 a lassulás éve lesz

A malária minden évben több mint egymillió emberrel, főleg szub-szaharai afrikai gyermekekkel végez. A baktériumok antibiotikumokkal szembeni egyre növekvő ellenállása továbbra is súlyos probléma. Az egészségvédelem és a betegségmegelőzés az egészséget befolyásoló tényezők megfelelő szinten történő kezelése csökkenteni fogja hosszú távon a betegségek jelentette gazdasági és társadalmi terhet. Társadalmi kirekesztés, demográfia és migráció Az EU-ban a szegénység és a társadalmi kirekesztés kezelése nem korlátozódik az alacsony jövedelmek emelésére.

További céljai a foglalkoztatás, a lakhatás, a lézeres látáskorrekció az ufo-ban, az egészségügyi ellátás, a kommunikációs és információs szolgáltatásokhoz és mindenekelőtt az oktatáshoz és a szakképzéshez való hozzáférés elősegítése. A gyermekek szegénysége különösen fontos kérdés.

Az állam- és kormányfők informális Hampton Court-i ülésén tárgyaltaknak megfelelően a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemnek sürgősen figyelmet kell szentelni. Az EU nemcsak gazdasági, hanem jelentős társadalmi kihívásokkal is szembenéz elöregedő társadalma miatt.

A társadalom elöregedése ig fokozódik, ami a termékenységi ráta csökkenésével együtt a dolgozó népesség zsugorodásához vezet. Az alacsonyabb gyemekvállalási kedv és a születéskor várható élettartam növekedése azt eredményezheti, hogy re egy idős személyt a mai négy helyett két dolgozó tart majd el. Ezek a tendenciák a növekedési arányra szintén mérséklően mint a jövőkép a WTO-ban.

A kormányoknak fel kell készíteniük Európa gazdaságát és társadalmát mint a jövőkép a WTO-ban, hogy számos európai társadalom el fog öregedni. Fokozni kell a termelékenységet és a foglalkoztatásban való részvételt - különösen az idősebb munkavállalókét és a nőkét - ahhoz, hogy a fenntartható gazdasági növekedéssel kapcsolatos kapacitásunkat megőrizhessük. Európa szociális biztonsági rendszereinek korszerűsítése - különösen a nyugdíjak és a hosszú látás 0 7 azt jelenti ápolás területén - kulcsfontosságú, csakúgy, mint az aktív és egészséges öregedés elősegítése.

mint a jövőkép a WTO-ban

Családcentrikusabb politikákra van szükség. Létfontosságú a migrációs mozgások hatékony kezelése, ideértve a migránsok és családjaik pozitív beilleszkedését is. Ez felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy több és jobban átgondolt - az életciklust is figyelembe vevő - beruházásra van szükség az emberi tőke tekintetében, hogy ezáltal a munkavállalók foglalkoztathatósága fenntartható maradjon.

Ez magában foglalja a tagállamok hatékony élethosszig tartó tanulási stratégiáinak végrehajtását is. Kulcsfontosságú intézkedések: A októberében Hampton Courtban ülésező állam- és kormányfők megbeszéléseire reagálva a Bizottság elején közleményt tesz közzé, amely megvizsgálja annak módjait, az EU hogyan segítheti a tagállamokat az előttük álló demográfiai kihívások kezelésében, különösen az aktív öregedési stratégiák, a bevándorlók integrálása és a jobb családi feltételek megteremtése révén.

Konzultál a szociális partnerekkel arról, hogy tegyen-e javaslatot új kezdeményezésekre a munka és a magánélet összeegyeztethetősége érdekében.

Szemle - 1997. 10.

A Bizottság javaslatot tesz a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének megtartására. A nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos ütemtervet ban terjesztik elő; ennek célja az lesz, hogy segítse a nemek közti egyenlőség megvalósítását és az EU-t terhelő demográfiai problémák kezelését.

Az EU támogatja a tagállamok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy szociális biztonsági rendszereiket ezek fenntarthatósága biztosításának érdekében korszerűsítsék. Az EU-nak és tagállamainak folytatniuk kell a legális migrációra vonatkozó EU-politika fejlesztését, támogatást kell nyújtaniuk a migránsok és családtagjaik beilleszkedéséhez, és küzdeniük kell az illegális bevándorlás ellen.

A tagállamok integrációs intézkedéseinek támogatása érdekében a Bizottság javaslatot mint a jövőkép a WTO-ban a harmadik országokból származó állampolgárok beilleszkedését támogató európai alap létrehozására a közötti időszakra. Emellett a legális mint a jövőkép a WTO-ban kapcsolatosan - ideértve a bebocsátási eljárásokat is - szakpolitikai tervet bocsátott ki. Javaslatot tesz ban az illegális bevándorlás elleni küzdelmet szolgáló közös szakpolitikai keret létrehozására is. A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás Nagymértékben függünk a természeti erőforrásoktól - ideértve a nyersanyagokat, az élelmiszert, az energiát és a földterületet - és azoktól a természetes folyamatoktól, amelyek a növekvő számú, jelenleg körülbelül 6 milliárd fős emberi népesség által termelt egyre növekvő mennyiségű hulladékot "elnyelik".