Nézőpont-azonosító táblázatok


Balanced Scorecard

Az utolsó szakaszban bemutatott aggregációt a dimenziócsökkentés egyik formájának is tekinthetjük. Speciálisan, a -edik dimenziót kiküszöböljük a felette végrehajtott összegzéssel.

asztigmatizmussal javul a látás

Mind az eladási, mind az íriszes példát tekintve, az egy dimenzió mentén végzett aggregálás az adatok dimenziószámát 3-ról nézőpont-azonosító táblázatok csökkenti. Ha a -edik dimenzió nézőpont-azonosító táblázatok értékeinek számát jelöli, akkor az -ed részére csökken a cellák száma.

A oldalon található A forgatás pivoting azt jelenti, hogy kettő kivételével az összes dimenzió mentén elvégezzük az aggregálást. Az eredmény a megmaradó két dimenzióból álló kontingenciatáblázat lesz.

Account Options

Szeletelés és darabolás Ez nézőpont-azonosító táblázatok két hangzatos név viszonylag egyszerű műveleteket takar. Szeletelés slicing alatt egy, a teljes többdimenziós tömb celláiból álló olyan csoport kiválasztásának folyamatát értjük, amelyet egy vagy több dimenzió egy meghatározott értéke jelöl ki.

A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer létrehozásával világos kép kapható a szervezet különböző vonatkozásairól.

A darabolás dicing a cellák egy olyan részhalmazának a kiválasztását jelenti, amelyet az attribútumértékek egy tartománya definiál. Ez ekvivalens a teljes tömb egy résztömbjének megadásával. A gyakorlatban mind a szeletelés, mind a darabolás kiegészíthető az adatok néhány dimenzió mentén végzett aggregálásával is.

Bevezetés az adatbányászatba

Göngyölítés és lefúrás A 2. A valóságban azonban ezek az értékek nem mindig egyszerűek.

  • Bevezetés az adatbányászatba | Digitális Tankönyvtár
  • Ellátási lánc menedzsment | Digitális Tankönyvtár
  • Balanced Scorecard – Wikipédia
  • Története[ szerkesztés ] A Kaplan—Norton szerzőpáros től sorozatban publikálta nézeteit az általuk kifejlesztett balanced scorecard kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszerről.
  • Attól, ami egy időre elvesztette a látását
  • Ах, вот она, слава.
  • A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása

Nevezetesen, minden dátum számos tulajdonsággal rendelkezik, mint például év, hónap és hét. Az adatok tartozhatnak üzleti negyedévekhez, vagy ha az alkalmazás az nézőpont-azonosító táblázatok számára készült, akkor iskolai negyedévekhez, félévekhez is. Egy helyszín szintén több tulajdonsággal bírhat: kontinens, ország, állam, tartomány, város.

  • A mínusz 4 rossz látás
  • Látásélesség és hyperopia
  • Zsolt Excel - Két adattábla tartalmának összevetése Időről időre sajnos előfordul, hogy egy adatkör tábláját, táblázatát többször is megkapom.

A termékek szintén több kategóriára oszthatók: ruházat, elektronikai berendezések, bútorok. Ezek a kategóriák gyakran szervezhetők hierarchikus fába vagy hálóba.

Az évek például hónapokból vagy hetekből állnak, amelyek tovább oszthatók napokra.

A helyszínek nemzetekre bonthatók, amelyek államokat vagy a helyi közigazgatás egyéb egységeit tartalmaznak, amelyek városokból állnak. Hasonlóan, a termék szintén tovább osztható alkategóriákra.

rúna látásjavulás Szemészeti Sebek Intézete

A bútor termékkategória tartalmazhat például székeket, asztalokat, díványokat, stb. A göngyölítési és lefúrási műveleteknek éppen ezen hierarchikus struktúra miatt van létjogosultsága.

nézőpont-azonosító táblázatok

Ezt az eredeti eladási adatokkal megvilágítva, annak többdimenziós tömbjében minden dátum rendelkezik hozzá tartozó cellával, így az eladásokat összegezhetjük göngyölítés a dátum mentén havi szintre.

Megfordítva, amennyiben az adatoknak egy olyan reprezentációja adott, ahol az idő dimenzió hónapokra van bontva, akkor feloszthatjuk lefúrás a havi összesített eladásokat napi összegekké.

A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása

Természetesen ahhoz, hogy ezt megtehessük, a napi bontásnak is rendelkezésre kell állnia. Elmondható, hogy mind a göngyölítés, mind a lefúrás módszere rokonságban áll az aggregálással.

a látást kezelő szemcseppek

Mejegyezzük, hogy ezen két módszer az eddig tárgyalt aggregációs műveletektől abban különbözik, hogy dimenzión belül öszesítik a cellákat, és nem a teljes dimenzió mentén. Záró megjegyzések a többdimenziós adatelemzéshez A többdimenziós adatelemzés, ahogy azt az Nézőpont-azonosító táblázatok és a vele rokon rendszerek tekintik, egyrészt az adatok többdimenziós tömbként történő megjelenítéséből, másrészt, hogy nézőpont-azonosító táblázatok adatok szerkezetét jobban elemezhessük, azok aggregálásából állnak.

Ellátási lánc menedzsment

Az Írisz-adatok esetében a sziromlevél hossza és szélessége alapján láthatóvá válnak a különbségek egy ilyen elemzés során. Az üzleti jellegű adatok, mint például az eladási adatok elemzése szintén érdekes mintázatokat tárhat fel, mint például a profitot termelő vagy nem termelő boltok vagy termékek.

nézőpont-azonosító táblázatok Eroshevsky szemészet

Mint ahogy már említettük, több különböző típusú adatbázis-kezelő rendszer is támogatja a többdimenziós adatok elemzését. Olyan speciális adatbázis-kezelőket is fejlesztenek, amelyek a többdimenziós adatábrázolást mint alapvető adatmodellt használják.

nézőpont-azonosító táblázatok

Az ilyen típusú rendszerek mellett statisztikus adatbázis-kezelőket SDB -- statistical databases is fejlesztettek ki, amelyek a statisztikai adatok különböző típusait képesek tárolni és elemezni, mint például népszámlálási és népegyészségügyi adatokat, amelyeket kormányok nézőpont-azonosító táblázatok egyéb nagy szervezetek gyűjtenek.