Nézőpont diagram


Célkitűzés

Nézőpont diagram dokumentuma A szoftverkövetelmények dokumentuma a szoftverspecifikációs fázis végeredménye, amely tartalmazza a rendszer felhasználói követelményeit és a rendszerkövetelmények részletes specifikációját.

Hivatalos leírása annak, amit a rendszerfejlesztőknek meg kell valósítani. Mielőtt javaslatot tennék a dokumentum felépítésére, vizsgáljuk meg azt, hogy kik a követelménydokumentum felhasználói. Ők a rendszerért fizető felsővezetőktől kezdve egészen a fejlesztőkig.

hogyan lehet helyreállítani a látáslátásomat

A fejlesztett rendszer típusától és a használt fejlesztési folyamattól függ, hogy milyen szintű részleteket érdemes tartalmaznia a követelmények dokumentumának.

Ha a rendszert egy kívülálló vállalkozó fogja fejleszteni, akkor rendszerspecifikációnak pontosnak és nagyon részletesnek kell lenni. Ha azonban a fejlesztés házon belül iteratív módon megy végbe, akkor a követelmények dokumentuma kevésbé részletes is lehet.

A dokumentum felépítése A követelmények dokumentumának felépítése nagyon változatos lehet. Különböző szervezetek más és más megoldásokat követhetnek a leírás elkészítéséhez. Természetesen nem definiálható olyan dokumentum felépítés, amely minden cég számára kielégítő formát alkothatna, de azért javaslatokat tehetünk a dokumentum gerincének felépítésére. A dokumentum felépítésére számos nagy szervezet definiált szabványokat. A szabvány nem ideális, de rengeteg jó tanácsot fogalmaz meg a követelmények lefektetésével kapcsolatban.

Tartalomjegyzék

Az alábbi felsorolásban egy IEEE szabványon alapuló lehetséges követelménydokumentum lehetséges szervezését mutatjuk be: Előszó Körvonalazza a dokumentum célzott olvasóit, ós leírja a verzió történetét, beleértve egy új verzió létrehozásának magyarázatát és az egyes verziókban végzett változtatások összefoglalását. Nézőpont diagram Indokolja, miért van szükség a rendszerre. Röviden leírja annak funkcióit, és elmagyarázza, hogyan fog együttműködni más rendszerekkel Leírja, hogyan illeszkedik a rendszer a szoftvert megrendelő vállalat átfogó üzleti vagy straté­giai céljai közé.

Szójegyzék A szójegyzékben a leírásban használt szakkifejezéseket vázolhatjuk.

a megvilágítás változásainak hatása az emberi látásra

Ezt fontos megtenni, mert az olvasó szakképzettségét nem tudjuk megbecsülni. Felhasználói követelmények definíciói Minden felhasználói és a nem funkcionális követelményt ebben a fejezetben célszerű vázolni. A leírásban alkalmazhatunk természetes nyelvet, diagramokat vagy egyéb, a megrendelő számára érthető jelöléseket.

A követendő termék- és folyamatszabványokat is célszerű megadnunk. A rendszer felépítése A tervezett rendszerfelépítés magas szintű áttekintése, bemutatva, hogyan oszlanak el a funkciók a különböző rendszermodulok között. Az újrafelhasznált, architektúrális komponenseket ki kell emelnünk. Rendszerkövetelmény specifikáció A funkcionális és nem funkcionális követelmények részletesebb nézőpont diagram Amennyiben szükséges, a nem funkcionális követelmények további részletekkel egészíthetők ki, nézőpont diagram definiálhatunk interfészeket más rendszerekhez.

Informatikai rendszertervezés

Rendszermodellek Egy vagy több rendszermodellt ad meg, megmutatva a rendszerkomponen­sek, a rendszer és annak környezete közötti nézőpont diagram. Ezek lehetnek objektummodellek, adatfolyam modellek és szemantikus adatmodellek.

Nézőpont diagram Leírja a rendszer alapját képező feltételezéseket, továbbá vázolja a hardver meddig van a látvány, a változó felhasználói igények stb. Függelék Részletes, specifikus nézőpont diagram kell nyújtani itt a fejlesztett alkalmazásról.

mi a nézőpontok ütközése

A csatolt függelékekre példa a hardver- vagy az adatbázis-leírások. A hardver­követelmények meghatározzák nézőpont diagram rendszer minimális és optimális konfigurá­cióját.

Nézőpont: A Jobbik 2022-re feleslegessé válhat

Az adatbázis-követelmények megadják a rendszer által használt adatok logikai szerkezetét és a köztük lévő kapcsolatokat. Tárgymutató A dokumentum több tárgymutatót is tartalmazhat.

Szerepelhet még a diagramok, funkciók indexe is. A dokumentációnak tehát mindig egy egységes anyagnak kell lennie.

GEOMATECH tananyagok

A fejlesztési módszertan alapjaiban befolyásolhatja a dokumentum felépítését, illetve annak részletességét. Ha például egy fejlesztő cég az evolúciós modellt választja irányelvként egy termék kifejlesztésekor, akkor több javasolt részletes fejezet hiányozni fog. Ilyenkor a hangsúly inkább a felhasználói követelmények látásjavító életkor a magas szintű, nem funkcionális rendszerkövetelmények irányába tolódik el.

Szintén a követelménydokumentum csak részleges kidolgozása mellett érvelnek az agilis fejlesztési mód­szertant alkalmazó fejlesztők csoportja.

Véleményük szerint a követelmények olyan gyorsan változnak, hogy a követelmények dokumentuma már akkor elavult, amikor megírták, így az érte tett erőfeszítés nézőpont diagram hiábavaló volt.

nézőpont diagram látástámogató szemüveg

Egyes megközelítések, mint az extrém nézőpont diagram a dokumentumok gyártása helyett inkább azt javasolják, hogy a felhasználói követelményeket folyamatosan gyűjtsük, és írjuk kártyákra. Majd ezek után a fel­használó rangsorolja a követelményeket, azaz meghatározza, melyik legyen megvalósítva a következő rendszerfejlesztési iteráció során.

A Jobbik támogatottsága a as választási eredmény kevesebb mint felére süllyedt, az aktív szavazók 9 százaléka voksolna az ellenzéki pártra - derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb, ezer ember megkérdezésével készített közvélemény-kutatásából. Új műsorhoz új szelfi kell. A Fidesz 52 százalékos támogatottsága az aktív szavazók körében csökkenti bármilyen ellenzéki formáció győzelmi esélyeit - emeli ki a kutatás.

Mint azt már korábban érzékelhettük, egy elkészítendő szoftver esetén nagyon fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk a követelmények meghatározására, feltárására, és dokumentálására.

Az ebben a fázisban vétett hibák, vagy pongyola megfogalmazások nagymértékben befolyásolják a fejlesztés későbbi menetét. Ezért a követelményeket tervezni nézőpont diagram, amely folyamatnak a nézőpont diagram a rendszerkövetelmények dokumentumának létrehozása és karbantartása. A teljes folyamat négy magas szintű tervezési folyamatot foglal magába: a rendszer üzleti használatának felmérése megvalósíthatósági tanulmány a követelmények feltárása és elemzése a követelmények átalakítása valamilyen szabványos formátumra specifikáció ellenőrzés, hogy a követelmények a megrendelő által kívánt rendszert definiálják-e validálás A következő ábra a követelmények tervezésének folyamatát mutatja be.

homályos látás spondylitis ankylopoeticával gyógyszerek látásra

Az eredményeket majd egy jelentésben foglaljuk össze, melynek bemenetéül az üzleti követelmények kezdeti változatai, a rendszer körvonalazott leírása szolgál. A tanulmány egy rövid, tömör nézőpont diagram, amely a következő kérdésekre próbál választ adni: Támogatja-e a rendszer a vállalat általános célkitűzéseit Megvalósítható-e a rendszer a jelenlegi technológiával adott költségen belül és adott ütemezés szerint?

Integrálható-e más, nézőpont diagram használatban lévő rendszerekkel?

nézőpont diagram

Az első kérdés, amely arra ad választ, hogy a rendszer hozzájárul-e az üzleti célokhoz nézőpont diagram kritikus, mert amennyiben nem járul hozzá, nincs valódi üzleti értéke a szoftvernek. A gyakorlatban ennek ellenére vannak olyan esetek, amikor vállalatok olyan rendszert fejlesztenek, ami nem járul hozzá a céljaikhoz. Ennek oka lehet az, hogy a célkitűzések nincsenek világosan megfogalmazva, vagy nem sikerült definiálni a rendszer követelményeket.

Követelmények feltárása és elemzése A követelmények feltárása és elemzése a követelménytervezési folyamat második nézőpont diagram részfeladata. E tevékenység során együtt kell működni a szoftverfejlesztőknek a megrendelőkkel és a végfelhasználókkal, azért, hogy kiderítsék milyen szolgáltatásokat kellene biztosítani a rendszernek.

Konferenciafelhívás – Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8.

A folyamat során a tervezett vagy meglé­vő rendszerekről információkat gyűjtünk, szisztematikusan megvizsgáljuk azok működését, majd ebből kiszűrjük a felhasználói és rendszerkövetelményeket. Itt kerülnek kiválasztásra az úgynevezett kulcsfigurák, akik olyan személyek vagy csoportok, akiknek közvetett vagy közvetlen befolyása lehet a rendszerkövetelményekre.

A feltárás és elemzés nagy odafigyelés igénylő folyamat, nehézségeinek több oka lehet: A gazdasági és az üzleti környezet dinamikusan változhat, amely során új kulcsfigurák jelenhetnek meg, újabb követelményekkel.